Makale Özeti

XNA ve C# kullanarak, iki kişinin karşılıklı oynayabileceği bir oyun geliştireceğiz. Geliştireceğimiz oyun, birçoğumuzun yakından bildiği ve severek oynadığı Pong tarzında olacak.

Makale

Öncelikle ihtiyacımız olacak görselleri bilgisayarımıza kaydedelim;Ben kırmızı pedalı Oyuncu 1 için, mavi pedalı Oyuncu 2 için, yeşil kareyi ise Top olarak kullanacağım.

Visual Studio içerisinde yeni bir XNA projesi oluşturalım, Game1.cs‘in ismini GameLoop.cs ile değiştirelim ve class seviyesinde değişkenlerimizi tanımlayalım;

Texture2D Oyuncu1;
Texture2D Oyuncu2;
Texture2D Top;

Vector2 Oyuncu1Yer;
Vector2 Oyuncu2Yer;
Vector2 TopYer;

private int Oyuncu1Skor = 0;
private int Oyuncu2Skor = 0;
Vector2 TopYon;

private const int PENCERE_GENISLIK = 800;
private const int PENCERE_YUKSEKLIK = 600;
private const string PENCERE_BASLIK = "XNA - Pong Oyunu";
private const bool TAM_EKRAN = false;
private readonly Color ARKAPLAN_RENK = Color.Black;
GameLoop class’ımızın contructor‘ına aşağıdaki kodları ekleyelim;
graphics.PreferredBackBufferWidth = PENCERE_GENISLIK;
graphics.PreferredBackBufferHeight = PENCERE_YUKSEKLIK;
graphics.IsFullScreen = TAM_EKRAN;
this.Window.Title = PENCERE_BASLIK;
Şimdi LoadContent() method’unda görselleri hafızaya yükleyeceğimiz kodları ekleyelim;
Oyuncu1 = Content.Load("Oyuncu1");
Oyuncu2 = Content.Load("Oyuncu2");
Top = Content.Load("Top");

Oyuncu1Yer = new Vector2((float)(graphics.GraphicsDevice.Viewport.Width * 0.07), (float)(graphics.GraphicsDevice.Viewport.Height / 2));
Oyuncu2Yer = new Vector2((float)(graphics.GraphicsDevice.Viewport.Width - (graphics.GraphicsDevice.Viewport.Width * 0.07)), (float)(graphics.GraphicsDevice.Viewport.Height / 2));
TopYer = new Vector2(graphics.GraphicsDevice.Viewport.Width / 2, graphics.GraphicsDevice.Viewport.Height / 2);

TopYon = new Vector2(3, 3);
Draw() methodunda ekrana çizim işlerini yapalım;
spriteBatch.Begin(SpriteBlendMode.AlphaBlend);

spriteBatch.Draw(Oyuncu1, Oyuncu1Yer, Color.White);
spriteBatch.Draw(Oyuncu2, Oyuncu2Yer, Color.White);
spriteBatch.Draw(Top, TopYer, Color.White);

spriteBatch.End();
Update() methodunda her iki oyuncunun ve top’un yerlerini hesaplayalım. Öncelikle klavyenin o andaki durumunu alalım;
KeyboardState ks = Keyboard.GetState();
Hangi tuşların basılı olduğunu kontrol edelim;
if (ks.IsKeyDown(Keys.Escape))
  this.Exit();

if (ks.IsKeyDown(Keys.Up))
  Oyuncu1Yer.Y -= 3;

if (ks.IsKeyDown(Keys.Down))
  Oyuncu1Yer.Y += 3;

if (Oyuncu1Yer.Y < 0)
  Oyuncu1Yer.Y = 0;

if (Oyuncu1Yer.Y > PENCERE_YUKSEKLIK - Oyuncu1.Height)
  Oyuncu1Yer.Y = PENCERE_YUKSEKLIK - Oyuncu1.Height;

if (ks.IsKeyDown(Keys.E))
  Oyuncu2Yer.Y -= 3;

if (ks.IsKeyDown(Keys.D))
  Oyuncu2Yer.Y += 3;

if (Oyuncu2Yer.Y < 0)
  Oyuncu2Yer.Y = 0;

if (Oyuncu2Yer.Y > PENCERE_YUKSEKLIK - Oyuncu2.Height)
  Oyuncu2Yer.Y = PENCERE_YUKSEKLIK - Oyuncu2.Height;
Top‘un ekrandan dışarı çıkmaması için, ekranın üstüne veya altına eriştiğinde, yönünü değiştirecek kodu ekleyelim;
if ((TopYer.Y < 0) || (TopYer.Y > PENCERE_YUKSEKLIK - Top.Height))
  TopYon.Y *= -1;

if ((TopYer.X < 0) || (TopYer.X > PENCERE_YUKSEKLIK - Top.Width))
  TopYon.X *= -1;
Şimdi Oyuncu 1, Oyuncu 2 ve Top için konum ve boyut bilgilerini tutacağımız Rectangle değişkenlerini tanımlayalım;
Rectangle Oyuncu1Rect = new Rectangle((int)Oyuncu1Yer.X, (int)Oyuncu1Yer.Y, Oyuncu1.Width, Oyuncu1.Height);
Rectangle Oyuncu2Rect = new Rectangle((int)Oyuncu2Yer.X, (int)Oyuncu2Yer.Y, Oyuncu2.Width, Oyuncu2.Height);
Rectangle TopRect = new Rectangle((int)TopYer.X, (int)TopYer.Y, Top.Width, Top.Height);
Yapmamız gereken, Top‘un Oyuncu 1 veya Oyuncu 2 ile kesiştiği durumda yönünü ters çevirmek. Ayrıca eğer Oyuncu 1 veya Oyuncu 2‘nin arkasına geçerse diğer oyuncunun skor‘unu bir artırmak ve Top‘un yerini sıfırlamak;
if (TopRect.Intersects(Oyuncu1Rect) || TopRect.Intersects(Oyuncu2Rect))
  TopYon.X *= -1;

if (TopYer.X < Oyuncu1Yer.X)
{
  Oyuncu2Skor++;
  TopYer.X = graphics.GraphicsDevice.Viewport.Width / 2;
}

if (TopYer.X > Oyuncu2Yer.X)
{
  Oyuncu1Skor++;
  TopYer.X = graphics.GraphicsDevice.Viewport.Width / 2;
}

TopYer += TopYon;
Şu anda elimizde oynayabileceğimiz bir Pong oyunu var. Her iki oyuncu için skor bilgisini de tutuyoruz. Fakat skor’u ekrana yazdırmadık.

Ekrana skor yazdırma işini bir sonraki yazıya bırakıyorum. Oyunun kodlarını da bir sonraki yazıda veriyor olacağım.Engin Polat'ın C#, XNA, SQL, ASP.NET, MVC içerikli programcılık sitesi