Makale Özeti

Bir iş uygulaması profesyonel duruşa sahip olmalıdır. Fakat bu görünümü verecek bir tasarımcıya her zaman sahip olamayabilirsiniz. Ria uygulama şablonu temiz anlaşılır uygulama yapısı ve kolaylıkla değiştirilebilen güzel bir ön yüz ile gelmektedir.

Makale

Bir iş uygulaması profesyonel duruşa sahip olmalıdır. Fakat bu görünümü verecek bir tasarımcıya her zaman sahip olamayabilirsiniz. Ria uygulama şablonu temiz anlaşılır uygulama yapısı ve kolaylıkla değiştirilebilen güzel bir ön yüz ile gelmektedir.
Öncelikle Silverlight Ria uygulaması sayfalar arasında ileri geri gezinmeye izin veren bir konumlanma desteğine sahiptir.

Uygulama adres satının da ki url bilgisi kopyala-yapıştır yapılabilmektedir. Böylelikle url’lerinizi paylaşabilirsiniz.

  

Silverlight Ria uygulaması uygulama içinde oluşan hataları çok kalay bir şekilde yönetmekte ve göze hoş gelen bir şekilde göstermektedir. Aşağıda yanlış link hatası gösterilmiştir.

 

Şimdi uygulamanın Views dizini altılana yeni bir Silverlight sayfası ekleyelim.

 

Açılan sayfanı içine bir şeyler ekleyelim. Şimdi uygulamanın menüsüne bu sayfa ait bir link ekleyelim. Link eklemek için MainPage.xmal içine mevcut linkler ile aynı formatta yeni bir bağlantı ekleyelim.

<Rectangle Style="{StaticResource DividerStyle}"/>                       

                        <HyperlinkButton Style="{StaticResource LinkStyle}"                 

                                         NavigateUri="/Page1"                 

                                         TargetName="ContentFrame"                 

                                         Content="sayfa 1"/>

 

Uygulamayı bize özel yapmak için uygulama adını değiştirelim. Bunun için Assets\Resources atında ki ApplicationStrings kaynak dosyasında “Application Name” olan uygulama adını istediğimiz gibi değiştirelim.

 

 

Şimdide uygulamanın renk ayarlarını kendi istediğimiz şekilde değiştirelim. Assets dizininde ki Styles.xmal dosyasını açalım. Tüm uygulama önyüz sitilleri burada ve bu ön yüz sitilleri yazılımcılar tarafından kolaylıkla değiştirilebilirler.

 

 

Uygulamayı deneyelim şimdi:

 


Stlye.xmal ile tüm  uygulama görünümünü değiştirebilirsiniz. Birden çok resource dosyası ile farklı görünüşler elde edebilirsiniz. Ne yazık ki silverlight uygulamamızda dinamik olarak resourceleri değiştiremiyoruz. Uygulama görünümünü tasarım anında App.xmal içinden değiştirmemiz gerekiyor.

<ResourceDictionary.MergedDictionaries>

                <ResourceDictionary   Source="Assets/SeeingSound/Styles.xaml"/>

</ResourceDictionary.MergedDictionaries> 

 http://expression.microsoft.com/ adresinden Silverlight Navigation Application veya Silverlight Ria Application alanında yer alan şablonları kendi uygulamamızda kullanabiliriz.

 

 

Emre Coşkun

http://www.emrecoskun.net

Demo Uygulama