Makale Özeti

Bu yazımızda Silverlight 4 Beta'nın yeni özelliklerinden web uygulamalarına kullanıcıların masaüstünden dosyaları sürükle & bırak ile atmalarını sağlayan mekanizmasını inceliyoruz.

Makale

Web uygulamaları ile masaüstü deneyimini birbiri ile konuşturmak aslında çok önemli özelliklerden biri. Bu çerçevede iletişim olarak adlandırdığımız şey basit bir şekilde dosyalara erişim bile olabilir. Bir web uygulamasının kullanıcının onayı ile kullanıcıya ait bir dosyaya erişmesi için bugün kullanabileceğimiz metodlardan en uygunu bir OpenFileDialog kullanmak gibi gözükse de aslında OpenFileDialog'un yaptığı işi doğrudan bir "Sürükle/Bırak" işlemi ile de yapabiliriz. Maalesef bu gibi bir altyapıyı özellikle masaüstünden web uygulamasına doğru oluşturmak ciddi emek gerektiriyor.

Silverlight 4 Beta ile beraber artık herhangi bir Silverlight uygulamasını Sürükle/Bırak işlemlerinde kullanabiliyoruz ve kullanıcılar masaüstünden veya işletim sisteminin herhangi bir konumundan aldıkları dosyayı sürükle&bırak tekniği ile web uygulamasına, silverlight'a bırakabiliyorlar. Aynı sistem tabi ki Silverlight'ın masaüstüne alındığı OOB (Out Of Browser) modunda da çalışıyor. Böylece kullanıcılar için çok daha rahat ve kullanışlı bir ortam, web ile masaüstü arasında kolay bir köprü kurulabiliyor.

Masaüstünden al webe bırak!

Örneğimizde geliştireceğimiz uygulama sürükle&bırak tekniği ile kullanıcıların bilgisayarlarından resimleri atabilecekleri bir web uygulaması olacak. Silverlight projemiz aldığı resimleri bir ListBox içerisinde listeyecek ve ListBox'tan seçilen resim de sağ tarafta uygulama içerisinde gösterilebilecek.

İsterseniz ilk olarak uygulamamızın görsel arayüzünü hazırlayalım ve bir Grid içerisinde iki kolon yaratarak kolonlardan birine uygun bir ListBox diğerine de bir Image nesnesi yerleştirelim. Bu kontrolleri sırası ile listResimler ve imgResim isimlerini vererek devam edebiliriz.

[XAML]

<UserControl x:Class="SilverlightApplication26.MainPage"

   xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"

   xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"

   xmlns:d="http://schemas.microsoft.com/expression/blend/2008"

   xmlns:mc="http://schemas.openxmlformats.org/markup-compatibility/2006"

   mc:Ignorable="d"

   d:DesignHeight="300" d:DesignWidth="400">

 

    <Grid x:Name="LayoutRoot" Background="White">

        <Grid.ColumnDefinitions>

            <ColumnDefinition Width="0.325*"/>

            <ColumnDefinition Width="0.675*"/>

        </Grid.ColumnDefinitions>

        <ListBox x:Name="listResimler" Margin="5" AllowDrop="True"/>

        <Image x:Name="imgResim" Grid.Column="1" Margin="5"/>

 

    </Grid>

</UserControl>

Yukarıdaki XAML kodu uygulamamızın tasarımını yansıtırken aslında içerisinde önemli bir nokta var. Dikkat ettiyseniz ListBox'un AllowDrop adında bir özelliği var ve True olarak ayarlanmış durumda. İşte bu özellikle ile beraber artık ListBox'ımıza kullanıcılar işletim sisteminden dosyalar alarak atabilecekler. Siz örneklerinizde isterseniz farklı nesnelere de bu gibi işlevsellikler ekleyebilirsiniz.

İlk adımda uygulamamıza sürükle&bırak ile bırakılan tüm resimleri saklayacak olan bir FileInfo listesi yaratacağız. Malum Sürükle&Bırak işlemi web ortamında çalışırken aynı OpenFileDialog'da olduğu gibi Silverlight bize dosyaların full path'ini güvenlik nedeni ile vermeyecek. Bize sadece dosya içeriğine ve dosya özelliklerine ulaşabileceğimiz FileInfo nesneleri gelecek. Biz de bu nesneleri global bir değişkende tutarak bu değişkeni de sürekli uygulama içerisinde ListBox'ımıza bind edilmiş olarak muhafaza edeceğiz.

[VB]

    Dim Dosyalar As New System.Collections.ObjectModel.ObservableCollection(Of FileInfo)

 

    Private Sub MainPage_Loaded(ByVal sender As Object, ByVal e As System.Windows.RoutedEventArgs) Handles Me.Loaded

        listResimler.DisplayMemberPath = "Name"

        listResimler.ItemsSource = Dosyalar

    End Sub

Her FileInfo sınıfında dosyanın adı Name Property'si altında saklanır. O nedenle uygulama ilk açıldığında ListBox ile yaptığımız bindingde de ListBox'ın dosya isimlerini göstermesi için "Name" pathini DisplayMemberPath olarak veriyoruz. Elimizde bir ObservableCollection olduğuna göre biz ne zaman bu kolleksiyona bir nesne eklesek otomatik olarak ListBox'da da gözükeceğinden eminiz. Şimdi sıra geldi kullanıcılar resimleri ListBox'un üzerine bırakınca o resimleri yakalayıp bu listeye eklemeye.

[VB]

    Private Sub listResimler_Drop(ByVal sender As Object, ByVal e As System.Windows.DragEventArgs) Handles listResimler.Drop

        If e.Data IsNot Nothing AndAlso e.Data.GetDataPresent(DataFormats.FileDrop) Then

            For Each Dosya As FileInfo In e.Data.GetData(DataFormats.FileDrop)

                Dosyalar.Add(Dosya)

            Next

        End If

    End Sub

Gördüğünüz üzere ListBox'un Drop eventını yakalayarak işe başlayabiliyoruz. Bu event kullanıcılar ListBox'a birşey bıraktıkları anda çalışacaktır. Argüman üzerinden yola çıkara ilk olarak ortada bir Data var mı yoksa yok mu kontrolünü yapıp sonra da gelen data bir FileDrop mudurun kontrolünü yapıyoruz. Zaten şu anda Silverlight tarafında tek desteklenen de bu format.

Tüm kontrolerden geçtikten sonra Data üzerinden GetData diyerek uygulamaya bırakılan tüm veriyi alabiliriz. GetData geriye bir FileInfo array'i döndürecektir. Bu array içerisinde gezerek tek tek her FileInfo'yu hemen kendi yarattığımız listeye ekliyoruz. Tabi ki listemiz ObservableCollection olduğu için eklenen her resim de anında ListBox içerisinde gözüküyor! Süper!

Şimdi sıra geldi bu resimlerden yani aslında FileInfo'ların içlerinden ListBox'da biri seçildiğinde resim bilgisini alıp sağdaki Image nesnesinde göstermeye.

[VB]

    Private Sub listResimler_SelectionChanged(ByVal sender As Object, ByVal e As System.Windows.Controls.SelectionChangedEventArgs) Handles listResimler.SelectionChanged

        Dim SeciliFile As FileInfo = listResimler.SelectedItem

 

        Dim Foto As New BitmapImage

        Foto.SetSource(SeciliFile.OpenRead)

        imgResim.Source = Foto

 

    End Sub

ListBox'ın SelectionChanged eventını yakaladıktan sonra SelectedItem'ı da bir FileInfo'ya cast ediyoruz. Zaten ListBox'a FileInfo kolleksiyonu bind ettiğimize göre geriye bir FileInfo dönmesi çok normal. Gelen FileInfo'nun OpenRead metodu ile aldığımız FileStream'i hemen bir BitmapImage'a kaynak vererek onu da uygulamamızdaki Image nesnesine Source olarak veriyoruz. İşlem tamam.

Masaüstünden webe Sürükle&Bırak!
Masaüstünden webe Sürükle&Bırak!

Artık uygulamamız tarayıcı içerisinde çalışırken işletim sisteminden resim dosyalarını alıp ListBox'a sürükleyip bırakabiliriz. Sonrasında da ListBox içerisinden istediğimiz resmi seçiip ön izlemesini de yapabiliriz. Bundan sonrasında yaratılabilecek her türlü işlevsellik artık size kalıyor. Unutmayın ki bu sistem aynen OOB (Out Of Browser) modunda da kullanılabiliyor.

Kullanıcılarınıza Sürükle&Bırak işlemini daha çarpıcı bir şekilde hissetirebilmek için isterseniz kontrollerin DragEnter, DragLeave, DragMove gibi eventlarını da yakalayarak ekranda görsel değişiklikler yapabilirsiniz. Böylece kullanıcıların ellerindeki dosyaları tam olarak bırakabilecekleri yerde olup olmadıklarını daha rahat anlayabilirler.

Hepinize kolay gelsin.