Makale Özeti

Bu makalemizde IronPython içerisindeki while döngüsünü anlamak ve somutlaştırmak için Silverlight ile kullanarak, listbox bileşeni ile birlikte inceleyeceğiz. While döngüsünün işleyişini görmek için butonların altında “while döngüsünü” event olarak yazarak listbox içerisinde canlandıracağız. While döngüsünün çeşitli kullanımlarını göreceğiz şimdi de.

Makale

IronPython içerisindeki while döngüsünü anlamak ve somutlaştırmak için Silverlight ile kullanarak, listbox bileşeni ile birlikte inceleyeceğiz.

While döngüsünün işleyişini görmek için butonların altında “while döngüsünü” event olarak yazarak listbox içerisinde canlandıracağız. While  döngüsünün çeşitli kullanımlarını göreceğiz şimdi de.

While döngüleri temelinde bir şart sağlanılana kadar devam edecek durumlarda kullanılır. Örneklerde kullanacağımız projenin kalıp kodları aşağıdaki gibidir.

App.xaml

    1 <UserControl
    2     xmlns="http://schemas.microsoft.com/client/2007"
    3     xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
    4   xmlns:d="http://schemas.microsoft.com/expression/blend/2008"
    5   xmlns:mc="http://schemas.openxmlformats.org/markup-compatibility/2006"
    6   x:Class="System.Windows.Controls.UserControl"
    7   mc:Ignorable="d">
    8   <Grid x:Name="layout_root">
    9     <Grid.Background>
   10       <RadialGradientBrush>
   11         <GradientStop Color="#FF56A8D6"/>
   12         <GradientStop Color="#FF15628E" Offset="1"/>
   13       </RadialGradientBrush>
   14     </Grid.Background>
   15     <ListBox Width="173" x:Name="Listt" HorizontalAlignment="Left" Margin="8,8,0,0" Height="251" VerticalAlignment="Top" Foreground="White">
   16       <ListBox.Background>
   17         <LinearGradientBrush EndPoint="0.5,1" StartPoint="0.5,0">
   18           <GradientStop Color="#FFA3AEB9" Offset="0"/>
   19           <GradientStop Color="#FF8399A9" Offset="0.228"/>
   20           <GradientStop Color="#FF718597" Offset="0.228"/>
   21           <GradientStop Color="#FF627786" Offset="1"/>
   22         </LinearGradientBrush>
   23       </ListBox.Background>
   24     </ListBox>
   25     <Button Margin="185,8,0,0" Width="75" Height="30" x:Name="Buton" Content="Calistir" HorizontalAlignment="Left" VerticalAlignment="Top" d:LayoutOverrides="Width, Height"/>
   26   </Grid>
   27 </UserControl>

App.py
    1 from System.Windows import Application
    2 from System.Windows.Controls import UserControl
    3 proje = Application.Current.LoadRootVisual(UserControl(), 'app.xaml')
    4 
    5 def onClickButton(sender, args):
    6     sayi=1
    7     while sayi<50:
    8         proje.Listt.Items.Add(sayi)
    9         sayi = sayi +1
   10 
   11 proje.Buton.Click += onClickButton

1den başlayıp 50’ye kadar olan sayıları while döngüsü içerisinde listbox’a ekleyelim.

def onClickButton(sender, args):
    sayi=1
    while sayi<50:
        proje.Listt.Items.Add(sayi)
        sayi = sayi +1

 
0’dan 7ye kadar olan sayıları listbox’a ekleyelim.

def onClickButton(sender, args):
    sayi=0
    x=7
    while sayi < x:
        proje.Listt.Items.Add(sayi)
        sayi += 1


0’dan başlayıp 7de dahil olmak üzere olan sayıları listbox’a ekleyelim.

def onClickButton(sender, args):
    sayi=0
    x=7
    while sayi <= x:
        proje.Listt.Items.Add(sayi)
        sayi += 1


Şimdi de projemize bir textblock ekleyip, buraya isim girildiği takdirde listbox’a girilen ismi ekleyecek olan bir uyguluma yapalım.

def onClickButton(sender, args):
    isim=""
    while not isim:
        isim=proje.isim.Text.ToString()
        proje.Listt.Items.Add("Merhaba, %s!" %isim )

Bu makalemizde IronPython da while döngüsünün değişik kullanımlarını silverlight ile inceledik.

Hepinize Kolay gelsin. Sorularınızı ve takıldığınız yerleri ik@ibrahimkivanc.com mail adresime iletebilirsiniz.