Makale Özeti

Bu makalemizde ASP.Net ile GDI+ kullanarak nasıl güvenlik resmi oluşturacağımızı göreceğiz.

Makale

Bu makalemizde ASP.Net ile GDI+ kullararak nasıl güvenlik resmi oluşturacağımızı göreceğiz.

Gelelim geliştireceğimiz uygulamaya, öncelikle Visual Studio 2005 içinden yeni bir web sayfası oluşturuyoruz.

Ardında da kodlamaya geçiyoruz. Öncelikle kullanacağımız namespaceleri ekleyelim.

using System.Drawing;
using System.Drawing.Imaging; 

Şimdi de kodlarımızı yazalım.

Default.aspx.cs

  Random Rand = new Random();

 

        Bitmap Bmp; // Ekrandaki resim görünümü için bir bitmap objesi tanımlıyoruz

        Graphics Gfx; // Arka taraftaki işlemler için kullanacağız

        Font Fnt;

        int RandNum = Rand.Next(10000, 99999);

        Bmp = new Bitmap(90, 50);

        Gfx = Graphics.FromImage(Bmp);

        Fnt = new Font("Verdana", 12, FontStyle.Bold);

        Gfx.DrawString(RandNum.ToString(), Fnt, Brushes.Yellow, 15, 15);

        // Resmimizin üzerindeki ilk çizgi için random sayı üretiyoruz

        int RandY1 = Rand.Next(0, 50);

        int RandY2 = Rand.Next(0, 50);

        // İlk çizgiyi çiziyoruz

        Gfx.DrawLine(Pens.Yellow, 0, RandY1, 90, RandY2);

        // Resmimizin üzerindeki ikinci çizgi için random sayı üretiyoruz

        RandY1 = Rand.Next(0, 50);

        RandY2 = Rand.Next(0, 50);

        // İkinci çizgiyi çiziyoruz

        int i;

        // Resmimizde ufak benekler oluşturalım

        for (i = 0; i <= 100; i++)

        {

            // Noktaların konulacağı koordinatları ayarlıyoruz

            int RandPixelX = Rand.Next(0, 90);

            int RandPixelY = Rand.Next(0, 50);

            Bmp.SetPixel(RandPixelX, RandPixelY, Color.White);

        }

 

        Gfx.DrawLine(Pens.Yellow, 0, RandY1, 90, RandY2);

        // Ekranımızda oluşturduğumuz güvenlik resmini görüntüleyelim

        Bmp.Save(Response.OutputStream, ImageFormat.Gif);

 

Sayfamızı oluşturduktan sonra çalıştırıyoruz...Yukarıdaki gibi bir ekran çıktısına erişiyoruz. Eğer bu ekrana ulaştıysanız bundan sonra bunu projenizde kullanmak.

Siz de bu güvenlik resmini kullanırken , güvenlik resminin görünteleneceği yerin yanına bir textbox koyun. Sonra “Lütfen , güvenlik resmindekini girin” yazın.

Sonra güvenlik resmindeki sayıyı oluşurken bir değişkene ya da bir Session atıp , Kaydet butonuna bastıktan sonra TextBox’daki ile kontrol ettirirsiniz.

 
Başka bir makalemde görüşmek dileğiyle...

Volkan KORKMAZ
Microsoft Certified Business Management Solutions Specialist
volkankorkmaz@gmail.com
http://www.volkankorkmaz.net