Makale Özeti

Bu yazımızda OpenXML formatının yazılımcı dostu özelliklerinden faydalanarak Silverlight 2.0 ile istemci tarafındaki Powerpoint dosyalarını açıp dosya Thumbnail'lerini Silverlight ile göstereceğiz.

Makale

Her programcının hayatında en az birkaç defe Office dosya formatları ile ilgilendiği projeler olmuştur. Bu durum ister yeni bir Word dosyası yaratmak olsun, ister bir Excel dosyasından veri çekmek olsun OpenXML öncesinde ciddi sıkıntılar çektiğimiz bir gerçek. En basit bir sebep olarak binary formatlı dokümanlar ile uğraşmak zorunda kaldığımızı söyleyebiliriz. Office 2007 ile beraber tanıştığımız ve sonlarına X harfleri eklenen dosya uzantıları aslında OpenXML'in geldiğinin bir işaretiydi. İyi ki geldin diyerek yavaş yavaş konumuza geçiş yapalım.

Daha önceki yazılarımda Silverlight 2.0 ile istemci tarafındaki dosyalara OpenFileDialog ile ulaşabildiğimizi görmüştük. Yine aynı sistemi kullanarak bu sefer amacımız bir Powerpoint dosyasını açarak söz konusu dosyanın Thumbnail görüntüsünü Silverlight içerisinde göstermek. Aslında çok şanslıyız, neden mi? Çünkü OpenXML var.

OpenXML'in bize faydası ne?

OpenXML formatındaki her dosya aslında bir ZIP dosyasıdır. Eğer dosyanın uzantısını ZIP olarak değiştirirseniz aslında içerisine girerek tüm detayları görebilirsiniz.

OpenXML dosyalarının içinde herşey XML formatında, açık seçik karşımızda.
OpenXML dosyalarının içinde herşey XML formatında, açık seçik karşımızda.

Yukarıdaki basit bir Powerpoint dosyasının içeriği görebilirsiniz. Gördüğünüz üzere aslında her şey ayrı ayrı XML dosyaları şeklinde kaydedilmiş. Yani bir Office 2007 dosyası yaratmak özünde XML'ler yaratarak ZIP'lemekten farklı değil. Hele bir de bu dosyaları açarak programlarınızda göstermek istiyorsanız LINQ2XML'in gücünden de faydalanarak çok hızlı çözümler geliştirmeniz mümkün.

Konumuza dönersek; bize Powerpoint dosyasının Thumbnail'i lazımdı. Bunun için XML'ler içerisinde ilk slayt ile ilgili bilgileri alarak gerekli çizimleri hazırlayabiliriz fakat buna gerek yok. Çünkü her PowerPoint dosyası zaten işletim sisteminde gösterilecek olan Thumbnail'i kendi içinde barındırır. OpenXML formatı sağ olsun, dosyamızın içini biraz karıştırdığımızda görüyoruz ki ZIP dosyası içerisinde docProps adındaki bir klasörün içinde thumbnail.jpeg adında bir JPG dosyası bulunuyor. İşte bu dosya bizim Silverlight tarafında göstereceğimiz thumbnail görselini içeriyor.

ZIP'ten resmi nasıl alacağız?

Yine daha önceki bir yazımda bir ZIP dosyalarını Silverlight tarafında açabilmenin yollarına değinmiştik. Hatta daha da ileri giderek Silverlight 2.0 XAP dosyaları da birer ZIP dosyası olduğu için onları açmıştık. Şimdi ise sıra başka bir ZIP dosyası açmaya geldi, Powerpoint dosyaları.

İlk olarak Powerpoint dosyasını açarak Thumbnail'i gösterecek olan uygulamamızın tasarımını basit bir şekilde yapalım. Sahnede bir düğme ve bir de Image nesnesi olsun. Düğmeye basında kullanıcıdan bilgisayarından bir Powerpoint dosyası seçmesini isteyelim ve sonrasında da seçili dosyanın Thumbnail'ini Image nesnesi içerisinde gösterelim.

<UserControl x:Class="SilverlightApplication58.Page"

   xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"

   xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"

   Width="400" Height="300">

    <Grid x:Name="LayoutRoot" Background="White">

        <Button Height="32" HorizontalAlignment="Left" Margin="24,32,0,0" VerticalAlignment="Top" Width="104" Content="Button" x:Name="btnDosyaAc"/>

        <Image Margin="160,32,80,140" x:Name="imgOnIzleme"/>

    </Grid>

</UserControl>

Sıra geldi gerekli işlemleri sırası ile yapacak olan kodumuzu yazmaya.

[VB]

        Dim DosyaAc As New OpenFileDialog

        DosyaAc.Filter = "PowerPoint 2008 Dosyaları (*.pptx)|*.pptx"

        DosyaAc.Multiselect = False

        DosyaAc.ShowDialog()

[C#]

            OpenFileDialog DosyaAc = new OpenFileDialog();

            DosyaAc.Filter = "PowerPoint 2008 Dosyaları (*.pptx)|*.pptx";

            DosyaAc.Multiselect = false;

            DosyaAc.ShowDialog();

İlk olarak yukarıdaki şekilde Silverlight tarafında kullanıcıdan bilgisayarından bir Powerpoint dosyası seçmesini isteyelim. Sonrasında bize dosyanın Stream'i gelecek ve biz de içerisinden istediğimiz JPEG dosyasını almaya çalışacağız. Kodumuz içerisinde istemcideki dosyalara ulaşmak için bir OpenFileDialog kullanıyor, filtresini de sadece PPTX'leri gösterecek şekilde ayarlıyoruz.

[VB]

        If DosyaAc.SelectedFile IsNot Nothing Then

            Dim Foto As New Imaging.BitmapImage()

            Dim Gelen = Application.GetResourceStream(New Windows.Resources.StreamResourceInfo(DosyaAc.SelectedFile.OpenRead(), Nothing), New Uri("docProps/thumbnail.jpeg", UriKind.Relative)).Stream

            Foto.SetSource(Gelen)

            imgOnIzleme.Source = Foto

        End If

[C#]

            if (DosyaAc.SelectedFile != null) {

                System.Windows.Media.Imaging.BitmapImage Foto = new System.Windows.Media.Imaging.BitmapImage();

                System.IO.Stream Gelen = Application.GetResourceStream(new System.Windows.Resources.StreamResourceInfo(DosyaAc.SelectedFile.OpenRead(), null), new Uri("docProps/thumbnail.jpeg", UriKind.Relative)).Stream;

                Foto.SetSource(Gelen);

                imgOnIzleme.Source = Foto;

            }

Bu noktada Silverlight ile beraber gelen Resource yapısını kullanacağız ve sanki harici bir kaynak açarmış gibi ZIP dosyasını açtıracağız. Sonuçta hedefin bir Powerpoint dosyası olup olmadığı önemli değil. Bizim istediğimiz ZIP dosyasındaki docProps klasöründe bir dosyayı almak. Kullandığımız taktik daha önceleri Silverlight 2.0 XAP dosyalarından dosya almak için kullandığımız taktik ile birebir aynı. StreamResource olarak OpenFileDialog'dan gelen dosyanın içerisinde JPEG dosyasını alıyor ve GetResourceStream ile de dosyayı çekiyoruz. Çektiğimiz dosyayı daha önce Foto adında tanımladığımız BitmapImage değişkenine SetSource ile atayarak sonunda da delimizdeki resmi sahnedeki Image nesnesine aktarıyoruz.

Böylece Powerpoint dosyasında Thumbnail'i bularak Silverlight 2.0 içerisinde çok kolay bir şekilde gösterebildik. Bu aynı taktiği ASP.NET ile de kullanarak gerektiğinde sunucu taraflı olarak Powerpoint dosyalarında Thumbnail'ler yaratmak OpenXML sayesinde çocuk oyuncağına dönüşmüş durumda.

Hepinize kolay gelsin.

Daron Yöndem
MVP, MCT, MCPD, MCITP, MCTS
MCSD, MCAD, MCDBA, MCP, ACP, ICSD
Blog: http://daron.yondem.com
Sorularınız için: http://daron.yondem.com/tr/sorusor