Makale Özeti

Silverlight 2.0 Beta 1 ile beraber gelen DataGrid kontrolünün ana yapılarını daha önceki makalelerde incelemiştik. Bu yazımızda da Silverlight 2.0 Beta 2 ile beraber gelen DataGrid yeniliklerine göz atacağız.

Makale

Silverlight 2.0 Beta 1 ile beraber gelen DataGrid kontrolünün ana yapılarını daha önce incelemiştik. Bu yazımızda da Silverlight 2.0 Beta 2 ile beraber gelen DataGrid yeniliklerine göz atacağız.

Sıralama İşlemleri

Maalesef Silverlight 2.0 Beta 1 ile beraber gelen DataGrid içerisinde herhangi bir otomatik sıralama yapısı gelmiyordu. Oysa çoğu ASP.NET'teki GridView'den de alışık olduğumuz üzere bazı durumlarda kolonların en üst başlık kısımlarını tıklanabilir hale getirerek kolon içerisindeki veriye göre satırları sıralatabiliyor olmak çok önemli bir işlevsellik. Artık Silverlight 2.0 Beta 2 ile beraber gelen DataGrid içerisinde bu özelliği sağlayan hazır bir yapı var.

Peki neler yapmamız gerekiyor? Aslında yapmanız gereken neredeyse hiçbir şey yok. IList sınıfından türetilmiş herhangi bir listeyi DataGrid'e bağladığınızda sıralama (sorting) işlemleri otomatik olarak yapılabilecektir. Zaten baktığımızda DataGrid'lerimizi bu yapıyı destekleyen List veya ObservableCollection listeleri bağlıyoruz.

Normal şartlarda listeleme için kullanılan veri tıklanan kolona bağlı olan ve DisplayMemberBinding'de gözüken veri kaynağı oluyor. Oysa bazı durumlarda bu senaryo da düzgün çalışmayacaktır. Örneğin normal kolonlar yerine bir TemplateColumn kullanıyorsanız DisplayMember olmadığı için sıralama işlemi de yapılamayacaktır. Bu gibi durumlarda kolonun görsel kısmından bağımsız olarak SortMemberPath özelliğini ayarlayarak kolonda ne gözükürse gözüksün arka planda sıralama işleminin farklı bir kolona veya veriye göre yapılmasını sağlayabilirsiniz.

Görsel Değişiklikler

Özellikle listeleme işlemini yaptığınız kolonların başlıklarında oklar meydana gelecektir. Bu okların tasarımından tutun, meydana gelme animasyonlarına kadar her şeyi tek tek değiştirebilirsiniz. Bunun için MSDN'den aşağıdaki adresi incelemeniz yeterli olacaktır.

http://msdn.microsoft.com/tr-tr/library/cc278066(en-us,vs.95).aspx

Bu adreste hali hazırda DataGrid içerisinde kullanılan tüm kaynakların, stillerin ve animasyonların kodları bulunuyor. Bunları alıp özelleştirip rahatlıkla uygulamanıza ekleyebilirsiniz. Örneğin aşağıda sadece kolonların başlıklarına ait kısımların özelleştirildiği bir XAML kodunu inceleyebilirsiniz. Satır arası yorumlarıma özellikle dikkat etmenizde fayda var.

<UserControl xmlns:my="clr-namespace:System.Windows.Controls;assembly=System.Windows.Controls.Data"

            x:Class="SilverlightApplication5.Page"

            xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"

            xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"

            Width="400"

            Height="300">

    <UserControl.Resources>

        <Style x:Key="KolonBasi" TargetType="local:DataGridColumnHeader"

              xmlns:local="clr-namespace:System.Windows.Controls;

              assembly=System.Windows.Controls.Data"

              xmlns:controls="clr-namespace:System.Windows.Controls;

              assembly=System.Windows">

 

            <Setter Property="SeparatorBrush">

                <Setter.Value>

                    <SolidColorBrush Color="#FFA4A4A4" />

                </Setter.Value>

            </Setter>

            <Setter Property="SeparatorVisibility"

                    Value="Visible" />

            <Setter Property="Template">

                <Setter.Value>

                    <ControlTemplate TargetType="local:DataGridColumnHeader">

                      <!-- Gridi boyayan Gradient. -->

                        <Grid Name="RootElement">

                            <Grid.Background>

                                <LinearGradientBrush StartPoint="0.276463,-0.00385181"

                                                    EndPoint="0.276463,0.71">

                                    <GradientStop Color="#FFF9FAFA"

                                                  Offset="0" />

                                    <GradientStop Name="StopColor2"

                                                  Color="#FFEDF1F4"

                                                  Offset="0.37259" />

                                    <GradientStop Name="StopColor3"

                                                  Color="#FFE2E8EF"

                                                  Offset="0.372881" />

                                    <GradientStop Name="StopColor4"

                                                  Color="#FFC3C9CD"

                                                  Offset="1" />

                                </LinearGradientBrush>

                            </Grid.Background>

 

                            <Grid.Resources>

                              <!-- Normal duruma getirme animasyonu. -->

                                <Storyboard x:Key="Normal State">

                                    <ColorAnimation Storyboard.TargetName="StopColor2"

                                                    Storyboard.TargetProperty="(Color)"

                                                    Duration="00:00:0.3"

                                                    To="#FFEDF1F4" />

                                    <ColorAnimation Storyboard.TargetName="StopColor3"

                                                    Storyboard.TargetProperty="(Color)"

                                                    Duration="00:00:0.3"

                                                    To="#FFE2E8EF" />

                                    <ColorAnimation Storyboard.TargetName="StopColor4"

                                                    Storyboard.TargetProperty="(Color)"

                                                    Duration="00:00:0.3"

                                                    To="#FFC3C9CD" />

                                </Storyboard>

                              <!-- Fare üzerine gelince çalışan animasyon. -->

                                <Storyboard x:Key="MouseOver State">

                                    <ColorAnimation Storyboard.TargetName="StopColor2"

                                                    Storyboard.TargetProperty="(Color)"

                                                    Duration="00:00:0.3"

                                                    To="#FFE6EFF7" />

                                    <ColorAnimation Storyboard.TargetName="StopColor3"

                                                    Storyboard.TargetProperty="(Color)"

                                                    Duration="00:00:0.3"

                                                    To="#FFD3E4F5" />

                                    <ColorAnimation Storyboard.TargetName="StopColor4"

                                                    Storyboard.TargetProperty="(Color)"

                                                    Duration="00:00:0.3"

                                                    To="#FF87A5BA" />

                                </Storyboard>

                              <!-- Sıralama bozulduğunda gösterilen animasyon. -->

                                <Storyboard x:Key="Unsorted State">

                                    <DoubleAnimation Storyboard.TargetName="SortIconElement"

                                                    Storyboard.TargetProperty="Opacity"

                                                    Duration="00:00:0.3"

                                                    To="0.0" />

                                    <DoubleAnimation Storyboard.TargetName="SortIconTransform"

                                                    Storyboard.TargetProperty="ScaleY"

                                                    BeginTime="00:00:0.3"

                                                    Duration="00:00:0.0"

                                                    To="1" />

                                </Storyboard>

                              <!-- Sıralama anındaki animasyon -->

                                <Storyboard x:Key="SortedAscending State">

                                    <DoubleAnimation Storyboard.TargetName="SortIconElement"

                                                    Storyboard.TargetProperty="Opacity"

                                                    Duration="00:00:0.3"

                                                    To="1.0" />

                                    <DoubleAnimation Storyboard.TargetName="SortIconTransform"

                                                    Storyboard.TargetProperty="ScaleY"

                                                    Duration="00:00:0.3"

                                                    To="-1" />

                                </Storyboard>

                              <!-- Sıralama anındaki animasyon -->

                                <Storyboard x:Key="SortedDescending State">

                                    <DoubleAnimation Storyboard.TargetName="SortIconElement"

                                                    Storyboard.TargetProperty="Opacity"

                                                    Duration="00:00:0.3"

                                                    To="1.0" />

                                    <DoubleAnimation Storyboard.TargetName="SortIconTransform"

                                                    Storyboard.TargetProperty="ScaleY"

                                                    Duration="00:00:0.3"

                                                    To="1" />

                                </Storyboard>

                            </Grid.Resources>

 

                            <Grid.RowDefinitions>

                                <RowDefinition Height="*" />

                                <RowDefinition Height="*" />

                                <RowDefinition Height="Auto" />

                            </Grid.RowDefinitions>

                            <Grid.ColumnDefinitions>

                                <ColumnDefinition Width="*" />

                                <ColumnDefinition Width="Auto" />

                                <ColumnDefinition Width="Auto" />

                            </Grid.ColumnDefinitions>

 

                            <Rectangle Stretch="Fill"

                                      StrokeThickness="2"

                                      Stroke="#FFFFFFFF"

                                      Grid.ColumnSpan="2"

                                      Grid.RowSpan="2" />

                            <Rectangle Grid.Row="2"

                                      Grid.ColumnSpan="3"

                                      Height="1"

                                      HorizontalAlignment="Stretch"

                                      Fill="#FFA4A4A4" />

                            <Rectangle Grid.RowSpan="2"

                                      Grid.Column="2"

                                      Width="1"

                                      VerticalAlignment="Stretch"

                                      Fill="{TemplateBinding SeparatorBrush}"

                                      Visibility="{TemplateBinding SeparatorVisibility}" />

                          <!-- Kolonun için kolon adı buraya yazılıyor Bind edilmiş -->

                            <controls:ContentPresenter Margin="3,0,3,0"

                                                      Content="{TemplateBinding Content}"

                                                      VerticalAlignment="Center" />

                          <!-- Sıralam oku görseli burada -->

                            <Path Name="SortIconElement"

                                  Margin="3,0,3,0"

                                  Opacity="0"

                                  Grid.Column="1"

                                  Stretch="Uniform"

                                  Width="8"

                                  Data="F1 M -5.215,0.0L 5.215,0.0L 0,6.099L -5.215,0.0 Z ">

                                <Path.Fill>

                                    <SolidColorBrush Color="#FF313131" />

                                </Path.Fill>

                                <Path.RenderTransform>

                                    <ScaleTransform Name="SortIconTransform"

                                                    CenterX="4"

                                                    CenterY="2.5"

                                                    ScaleX="1"

                                                    ScaleY="1" />

                                </Path.RenderTransform>

                            </Path>

                        </Grid>

                    </ControlTemplate>

                </Setter.Value>

            </Setter>

        </Style>

 

    </UserControl.Resources>

    <Grid x:Name="LayoutRoot"

          Background="White">

        <!-- Stilimizi gride bağladık. -->

        <my:DataGrid x:Name="Veri"

                    ColumnHeaderStyle="{StaticResource KolonBasi}"

                    AutoGenerateColumns="False"

                    AlternatingRowBackground="#FFFFFF00"

                    HorizontalGridlinesBrush="#FFD4FF00"

                    RowBackground="#FFE3E3E3">

            <my:DataGrid.Columns>

                <my:DataGridTextColumn Header="Adi"

                                      DisplayMemberBinding="{Binding Adi}" />

            </my:DataGrid.Columns>

        </my:DataGrid>

    </Grid>

</UserControl>

Otomatik boyutlandırma

Yeni bir Silverlight uygulaması yarattığınızda sahnede yer alan LayoutRoot aslında bir Grid nesnesidir. Silverlight 2.0 Beta 1'den farklı olarak Beta 2 ile beraber gelen DataGrid'in kendi içerisindeki veriye göre kendini otomatik boyutlandırma şansı var. Varsayılan ayarları ilebir DataGrid yarattığınızda bu özellik açık geliyor. Tabi DataGrid'in istediği kadar büyüyebilmesi için uygun kontroller içerisine yerleştirilerek herhangi bir şekilde boyutlarının sınırlandırılmamış olması gerekiyor. Programatik olarak bir nesnenin yükseklik veya genişliğini otomatik olarak ayarlamak istiyorsanız Double.NaN 'a eşitlemeniz yeterli olacaktır.

DataGrid'in genişliğini otomatik olarak ayarlamanın yanı sıra artık kolonlar da içlerindeki veriye göre otomatik olarak boyutlandırılabiliyorlar. Bu boyutlandırma için ise 4 farklı teknik kullanılabiliyor. Birincisi "Auto" değerini vererek işlemi tamamen otomatiğe bırakmak, ikincisi SizeToHeader diyerek kolonun kendi başlığı kadar genişleyebilmesini sağlamak, üçüncüsü SizeToCells diyerek kolonun başlığından bağımsız olarak içeriğindeki veri kadar genişlemesini sağlamak ve dördüncüsü de doğrudan sayısal bir değer vererek kolonun genişliğini ayarlamak. Aşağıda örnek bir kullanımı görebilirsiniz.

<my:DataGrid x:Name="Veri"

            ColumnHeaderStyle="{StaticResource KolonBasi}"

            AutoGenerateColumns="False"

            AlternatingRowBackground="#FFFFFF00"

            HorizontalGridlinesBrush="#FFD4FF00"

            RowBackground="#FFE3E3E3">

  <my:DataGrid.Columns>

    <my:DataGridTextColumn Width="SizeToHeader"

                          Header="Adi"

                          DisplayMemberBinding="{Binding Adi}" />

  </my:DataGrid.Columns>

</my:DataGrid>

Aynı işlemi kod ile yaptığınızda ise doğrudan DataGridLength sınıfı üzerinden gerekli seçeneklere ulaşabiliyorsunuz. Sayısal bir değer atayarak kolonun genişliğini sabitlemek istediğinizde ise maalesef sizi ufak bir sorun bekliyor. Kolon genişliğini DataGridLength olarak atamanız lazım, integer veya double kesinlikle kabul edilmiyor. Bu durumda yardımımıza DataGridLengthConverter adında bir sınıf yetişiyor.

[VB]

kolon.Width = (New DataGridLengthConverter).ConvertFrom(50)

[C#]

kolon.Width = (DataGridLength)(new DataGridLengthConverter()).ConvertFrom(100);

DataGridLengthConverter sınıfındaki ConvertFrom metodu ile elimizdeki herhangi bir değişkenden DataGridLenght yaratarak kolonlarımızın genişliğini kod tarafından da düzenleyebiliyoruz.

Hepinize kolay gelsin.