Makale Özeti

Bu yazımızda Silverlight 2.0 ile beraber Oyun Programlama alanında sıkça kullanılan DispatcherTimer yapısını inceliyoruz.

Makale

Silverlight 2.0 ile beraber .NET programlama geldiğinde göre hemen aklımıza gelen konulardan biri de "Oyun Programlama" oluyor. Silverlight içerisinde var olan StoryBoard yapısını kullanarak oyun programlamaya çalıştığınız noktada ise "Bu iş böyle olmaz" diyerek bırakacağınız kesin. Maalesef StoryBoard yapısı çoğu işi kolaylaştırsa da ve oyun programlama içerisinde belirli bir yeri olsa da işin tamamını halletmek için yeterli değil.

Oyun programlamada çoğu zaman kare kare çizim yapabilmemiz ve nesnelerin koordinatları ile tek tek ilgilenebilmemiz gerekir. Daha net bir tanımla aslında ekranda çizimi bizim kod ile yaptırmamız gerekir. Bu noktada Silverlight 2.0 Beta 1 ile beraber gelen DispatcherTimer nesnesini kullanarak bu makalemizde ufak bir örnek yapacağız.

Hedefimiz uygulamamızda bir kare içerisine bir top yerleştirerek bu topun kare içerisinde duvarlara çarparak sürekli gezmesini sağlamak. "Bu ne biçim oyun?" diyebilirsiniz. Tabi ki makale sonunda elimizde hazır bir oyun olmayacak, amacımız oyun programlamada kullanılan yapının bir modelini yaratmak.

İlk olarak gelin uygulamamızın görsel kısmını tamamlayalım. Yarattığımız yeni Silverlight 2.0 uygulamasına bir Ellipse yerleştirerek en üst sol köşeye konumlandıralım. Ellipse'in adı Top olsun. İşlemleri tamamladığımızda elde edeceğimiz XAML aşağıdaki gibi olacak.

<UserControl x:Class="SilverlightApplication15.Page"

    xmlns="http://schemas.microsoft.com/client/2007"

    xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"

    Width="400" Height="300">

  <Grid x:Name="LayoutRoot" Background="#FFF4E80C">

    <Ellipse Height="30" HorizontalAlignment="Left" Margin="0,0,0,0" VerticalAlignment="Top" Width="30" Fill="#FFFF0000" Stroke="#FF000000" x:Name="Top"/>

  </Grid>

</UserControl>

XAML kodumuz hazır olduğuna göre artık arkaplana geçip programlamaya başlayabiliriz. Uygulamamızda kullanılmak üzere toplam dört adet global değişken tanımlayacağız.

    Dim Konum As New System.Windows.Media.TranslateTransform()

    Dim Timer As New System.Windows.Threading.DispatcherTimer

    Dim XDegisim = 5

    Dim YDegisim = 5

Bu değişkenlerden ilki olan Konum bizim için sürekli olarak topun ekranın sol üst köşesinden ne kadar sağda ve aşağıda olacağını saklayacak. Konum değişkeninin tipi TranslateTransform şeklinde. Bu değişken tipi herhangi bir nesnesinin RenderTransform grubuna aktardığımızda nesnenin X ve Y koordinatlarında yer değiştirmesini sağlıyor. Eğer Expression Blend 2.5 içerisinde bir nesne yaratır ve herhangi bir animasyon ile konumunu değiştirirseniz nesnenizin XAML kodunun aşağıdaki hale geldiğini görebilirsiniz.

<Rectangle Height="80" HorizontalAlignment="Left" Margin="136,93,0,0" VerticalAlignment="Top" Width="155" Fill="#FFFFFFFF" Stroke="#FF000000" x:Name="rectangle" RenderTransformOrigin="0.5,0.5">

  <Rectangle.RenderTransform>

    <TransformGroup>

      <ScaleTransform/>

      <SkewTransform/>

      <RotateTransform/>

      <TranslateTransform X="10" Y="10" />

    </TransformGroup>

  </Rectangle.RenderTransform>

</Rectangle>

Expression Blend'in bizim için yarattığı Rectangle koduna da baktığımızda aslında yapıyı anlayabiliyoruz.Rectangle içerisine yerleştirilen bir RenderTransform yapısındaki TransformGroup içerisinde TranslateTransform nesnesi yer alıyor. Bu nesnenin X ve Y özellikleri de Rectangle'ın ne kadar yer değiştireceğine karar veriyor. Biz bu aynı yapıyı kendi Top nesnemiz için programatik olarak kullanacağız.

Şimdi tanımladığımız global değişkenlere geri dönelim.

    Dim Konum As New System.Windows.Media.TranslateTransform()

    Dim Timer As New System.Windows.Threading.DispatcherTimer

    Dim XDegisim = 5

    Dim YDegisim = 5

İkinci değişkenimiz bir DispatcherTimer tipinde bir Timer nesnesi. Bu nesne aslında Windows programlamadan bildiğimiz Timer'dan farklı değil. Bu Timer'ın da bir Tick durumu ve Interval'i var. Biz örneğimizde Interval'i çok düşük vererek ekranda çizim yapmak için bu nesneyi kullanacağız.

Diğer iki global değişkenimizin aslında Top'umuzun bir defada ne kadar yer değiştireceğine karar veriyor. Bu değerleri büyüterek topun hızını arttırabilir veya tam tersine azaltarak topunu hızını da yavaşlatabilirsiniz.

        Timer.Interval = New TimeSpan(0, 0, 0, 0, 15)

        AddHandler Timer.Tick, AddressOf Timer_Tick

        Timer.Start()

Silverlight uygulamamız sayfada ilk açıldığında hemen Timer nesnemizin Interval'ini 15 milisaniye olarak ayarlıyoruz. Her 15 milisaniyede bir ekrandaki Top'un yeni konumunu belirleyeceğiz böylece animasyon oluşturmuş olacağız. Doğal olarak Timer nesnemizin Tick durumunu da yakalamamız lazım. Onun için bir de event-handler tanımıyoruz. Event-Handler kodumuza birazdan bakacağız. Son olarak Timer'ın Start metodu ile sayacı başlatıyoruz.

Sıra geldi Timer'ın her bir Tick durumunda topun yeni pozisyonunu ayarlamaya. Aslında kullanacağımız kod çok basit.

        Konum.X += XDegisim

        Konum.Y += YDegisim

        Top.RenderTransform = Konum

Global değişkenimiz olan Konum değişkeninin X ve Y değerlerine değişim miktarlarını ekleyerek Top'un RenderTransform'una eşitleyerek Top'un yeni konumunu almasını sağlıyoruz. Fakat ortada bir sorun var; Top'un duvarlardan sekmesi lazım. Kabaca baktığımızda aslında yapmamız gereken dört kontrol var. Eğer top alt kenara çarptıysa artık XDegisim miktarı 5 değil de -5 olmalı. Böylece top tekrar yukarıya doğru gitmeye başlamalı. Aynı şekilde her kenar için bu kontrolün yapılması lazım. Eğer top sağ kenara çarptıysa artık YDegisim miktarı 5 değil de -5 olmalı. Tüm bu kontrolleri yaptığımızda aşağıdaki gibi bir kod elde ediyoruz.

        If Konum.X = Me.LayoutRoot.ActualWidth - Top.Width Then

            XDegisim = -XDegisim

        End If

        If Konum.Y = Me.LayoutRoot.ActualHeight - Top.Height Then

            YDegisim = -YDegisim

        End If

        If Konum.X = 0 Then

            XDegisim = Math.Abs(XDegisim)

        End If

        If Konum.Y = 0 Then

            YDegisim = Math.Abs(YDegisim)

        End If

        Konum.X += XDegisim

        Konum.Y += YDegisim

        Top.RenderTransform = Konum

IF kontrollerimizi sırasıyla incelersek; ilkinde eğer topun konumu sahnemizdeki ana Canvas'ımız olan LayoutRoot'un genişliğinden Top'un genişliğini de çıkararak aldığımız koordinata ulaşmış ise hemen XDegisim miktarını - hale getiriyoruz. Böylece Top geri gitmeye başlayacak. Aynı şekilde ikinci IF kontrolünde de Y yönünde aynı kontrolü yapıyoruz. Tabi bir de işin diğer tarafı var, yani değişim miktarı eksi iken top ekranın üstüne veya soluna doğru gidecek. Bu durumda da üçüncü ve dördüncü IF kontrolümüz ile Top bu pozisyonlara gelmiş ise değişim miktarlarının mutlak değerini alarak pozitif hale çeviriyoruz.

Bu hali ile uygulamamızı çalıştırdığımızda topumuzun duvarlardan sekerek sonsuza dek gezecektir. Kodumuzun son hali aşağıdaki şekilde;

Partial Public Class Page

    Inherits UserControl

 

    Public Sub New()

        InitializeComponent()

    End Sub

 

    Dim Konum As New System.Windows.Media.TranslateTransform()

    Dim Timer As New System.Windows.Threading.DispatcherTimer

    Dim XDegisim = 5

    Dim YDegisim = 5

 

    Private Sub Page_Loaded(ByVal sender As Object, ByVal e As System.Windows.RoutedEventArgs) Handles Me.Loaded

        Timer.Interval = New TimeSpan(0, 0, 0, 0, 15)

        AddHandler Timer.Tick, AddressOf Timer_Tick

        Timer.Start()

    End Sub

 

    Private Sub Timer_Tick(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs)

        If Konum.X = Me.LayoutRoot.ActualWidth - Top.Width Then

            XDegisim = -XDegisim

        End If

        If Konum.Y = Me.LayoutRoot.ActualHeight - Top.Height Then

            YDegisim = -YDegisim

        End If

        If Konum.X = 0 Then

            XDegisim = Math.Abs(XDegisim)

        End If

        If Konum.Y = 0 Then

            YDegisim = Math.Abs(YDegisim)

        End If

        Konum.X += XDegisim

        Konum.Y += YDegisim

        Top.RenderTransform = Konum

    End Sub

 

    Private Sub Page_MouseLeftButtonDown(ByVal sender As Object, ByVal e As System.Windows.Input.MouseButtonEventArgs) Handles Me.MouseLeftButtonDown

        If Timer.IsEnabled Then

            Timer.Stop()

        Else

            Timer.Start()

        End If

    End Sub

End Class

Ek olarak bir de sayfanın genelinde MouseLeftButtonDown durumunu yakalayarak Silverlight uygulamasına tıklandığında Timer'ın durdurulabilerek tekrar başlatılabilmesi için gerekli kodu da yazarsak örneğimiz artık tamamlanmış demektir. Artık farklı animasyon yapmak, farklı koordinat kontrolleri yapmak hatta matematiksel koordinat hesaplamalarını ortaokula dönüp biraz da trigonometri ekleyerek lise bilgisi ile de vektörel hesaplamalara çevirmek tamamen size kalmış.

Hepinize kolay gelsin.