Makale Özeti

İşletim sistemimizde çalışan uygulamalar, servisler gibi bileşenler hakkında bilgi edinmek, yönetimlerini sağlamak, çalışmaları sırasında ortaya çıkan hataları veya perfomans problemlerini gözlemlemek ve bu hataların / problemlerin nedenlerine ulaşmak gereksinimi ile karşılaştığımızda Window Management Instrumentation (WMI) mimarisini kullanarak biraz önce bahsedilen işlemleri ve daha fazlasını kendi geliştirdiğimiz uygulamalar sayesinde kolayca yapabiliriz. WMI bütün Windows tabanlı uygulamalarda özellikle yönetimsel işlemlerin yapılmasında kullanılabilir. Bu kısımda ise çok sıklıkla kullanılan VMI classlarından bazılarını inceleyeceğiz.

Makale

Bu makalemde Win32_Service, Win32_VideoController WMI class'larını inceleyeceğiz. Ve tüm WMI Class'larının listesini gruplanmış bir şekilde gözden geçireceğiz.

VII)Win32_Service

Bilgisayarda çalışmakta olan servislere ilişkin bilgileri barındırır.

Açıklamalar.

AcceptPause(Boolean) Servisin pause edilip edilemeyeceğinin tutulduğu property'dir.
AcceptStop(Boolean) Servisin stop edilip edilemeyeceğinin tutulduğu property'dir.
Caption(String) Servisin kısa açıklamasının tutulduğu property'dir.
CheckPoint(UInt32) Servisin her durduğu, başladığı veya pause olduğu zamanlarda artan değerdir.
Description(String) Servisin açıklamasının tutulduğu property'dir.
DesktopInteract(Boolean) Servisin masaüstü ile etkileşim içinde olup olmadığının tutulduğu property'dir.
DisplayName(String) Servisin görüntülenen adının tutulduğu property'dir. Maksimum 256 karakter uzunluğunda olabilir.
ErrorControl(String) Servis başlarken hata verirse, ErrorControl property'si hatanın derecesini tutar. Bütün hatalar sistem tarafından kaydedilir. Bilgisayar kullanıcıyı "Ignore" tipi hatalarda uyarmaz. "Normal" tipindeki hatalarda kullanıcı uyarılır. "Severe" tipindeki hatalarda sistem en son düzgün konfigürasyonda yeniden başlatılır. "Critical" tipindeki hatalarda ise sistem düzgün bir configürasyonda yeniden başlatılır.
ExitCode(UInt32) Servis başlatılırken veya durdurulurken oluşan Win32 hata kodunun tutulduğu property'dir.
InstallDate(DateTime) Servisin kurulduğu tarihtir.
Name(String) Servisin tanımlandığı property'dir.
PathName(String) Servisin binary dosyasına ait fully qualified dosya yolunun tutulduğu property'dir.
ProcessId(UInt32) Servisin process identifier'ının tutulduğu property'dir.
ServiceSpecificExitCode(UInt32) Servis başlatılıyorken veya durduruluyorken servise özgü hataların tutulduğu property'dir.
ServiceType(String) Servisin tipinin tutulduğu property'dir.
Started(Boolean) Servisin başlatılıp başlatılmadığının tutulduğu property'dir.
StartMode(String) Servisin başlangıç modunun tutulduğu property'dir. Değeri "Boot" ise bir aygıt sürücüsünün işletim sistemi tarafından başlatıldığı anlamına gelir. Değeri "System" ise IoInitSystem tarafından başlatılan bir aygıt sürücüsü olduğu anlamına gelir. "Automatic" ise servisin service control manager tarafından bilgisayar başladığında başlatıldığı anlamına gelir. "Manual" servisin bir process'in StartService fonksiyonunu çağırdığı zaman service control manager tarafından başlatıldığı anlamına gelir. "Disabled" ise servisin başlatılamayacağı anlamına gelir.
StartName(String) Servisin hangi account name altında çalıştığının tutulduğu property'dir.
State(String) Base servisin mevcut durumunun tutulduğu property'dir.
Status(String)

Servisin o anki durumunun tutulduğu property’dir. İşlevsel ve işlevsel olmayan birçok durum tanımlanabilir. İşlevsel durumlar “OK” (Çalışıyor), “Degraded” (Bozulmuş) ve “Pred Fail”’dir. “Pred Fail” servisin düzgün çalıştığını ancak yakın zamanda bir hata alınabilir olduğunu belirtir. İşlevsel olmayan durumlar ise “Error” (Hata), “Starting” (Başlatılıyor), “Stopping” (Durduruluyor) ve “Service”’dir. Service durumundaysa sistemle ilgili yönetimsel bazı işlemler yapılıyor anlamına gelir.

SystemCreationClassName(String) Gözlemlenen sistemin CreationClassName'inin tutulduğu property'dir.
SystemName(String) Gözlemlenen sistemin adının tutulduğu property'dir.
TagId(UInt32) Servis için belirlenmiş olan unique bir tag değerinin tutulduğu property'dir. Tag değeri HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\GroupOrderList'de bulunan registry kaydındaki servislerin başlatılma sıralarının belirlenmesinde kullanılabilir.
WaitHint(UInt32) Bekleyen bir start, stop, pause veya continue işlemi için tahmin edilen gerekli zamanın tutulduğu property'dir.

VIII)Win32_VideoController

Bilgisayarda bulunan ekran kartı ve yetenekleri hakkında bilgileri barındırır.

Açıklamalar.

AcceleratorCapabilities(UInt16) Ekran kartının grafik ve 3D özelliklerinin tutulduğu property'dir.
AdapterCompatibility(String) Ekran kartının chip set'inin tutulduğu property'dir.
AdapterDACType(String) Digital-to-Analog converter'ın (DAC) adının veya ID'sinin tutulduğu property'dir.
AdapterRAM(UInt32) Ekran kartının belleğinin tutulduğu property'dir.
Availability(UInt16)

Ekran kartının durumunun ve kullanılırlığının taşındığı property'dir. Örneğin bu property'nin değeri 3 ise cihaz çalışıyor demektir. 4 ise uyarı, 5 ise test, 10 ise bozulmuş, 13, 14, 15 ve 17 ise değişik şekillerde power save modunda demektir. Bu 3 moddan 13 ("Power Save - Unknown") cihazın power save modunda olduğuna işaret eder ancak cihazın durumunun tam olarak bilinmediğini belirtir. 14 ise ("Power Save - Low Power Mode") cihazın yine power save modunda olduğunu fakat düşük performansta da olsa çalıştığını belirtir. 15 ("Power Save - Standby"), cihazın çalışır durumda olmadığını fakat hızlıca çalışır duruma getirilebileceğini belirtir. Son olarak 17 ("Power Save - Warning") ise cihazın pover save modunda olduğunu ve uyarı verdiğini belirtir.

CapabilityDescriptions(String) Ekran kartının özelliklerinin detaylı açıklamalarının tutulduğu property'dir.
Caption(String) Ekran kartının kısa açıklamasının tutulduğu property'dir.
ConfigManagerErrorCode(UInt32)

Win 32 Configuration Manager hata kodunu verir. Aşağıda değerleri ve anlamları listelenmiştir:
0 - Cihaz düzgün çalışıyor.
1 - Cihaz düzgün bir şekilde ayarlanmamış.
2 - Windows bu cihaz için sürücüyü yükleyemiyor.
3 - Cihazın sürücüsü bozulmuş veya sistem bellek veya diğer kaynaklar açısından yetersiz durumda.
4 - Cihaz düzgün çalışmıyor. Sürücülerinden biri veya registry değerleri bozulmuş olabilir.
5 - Bu cihazın sürücüsü Windows'un yönetmediği veya kullanmadığı bir kaynağa ihtiyaç duyuyor.
6 - Cihazın boot ayarları diğer başka cihazlarla çakışıyor.
7 - Filtreleme yapılamıyor.
8 - Cihazın sürücü yükleyicisi bulunamıyor.
9 - Cihaz düzgün çalışmıyor çünkü cihazı kontrol eden firmware cihazın kaynaklarını hatalı belirliyor.
10 - Cihaz başlatılamıyor.
11 - Cihaz başarısız oldu.
12 - Cihazın kullanabileceği yeterli serbest kaynaklar bulunamıyor.
13 - Windows cihazın kaynaklarını doğrulayamıyor.
14 - Cihaz bilgisayar yeniden başlatılana kadar düzgün çalışmayacak.
15 - Cihaz olası bir re-enumeration problemi yüzünden düzgün çalışmıyor.
16 – Windows bu cihazın kullandığı bütün kaynakları doğrulayamıyor.
17 – Cihaz bilinmeyen bir kaynak türü istiyor.
18 – Cihazın sürücülerinin yeniden yüklenmesi gerekiyor.
19 – Registry değerleri bozulmuş olabilir.
20 – VXD Loader’ı kullanırken hata.
21 – Sistem Hatası: Cihazın sürücüsünü değiştirmeyi deneyin.
22 – Cihaz devre dışı bırakılmış.
23 - Sistem Hatası: Cihazın sürücüsünü değiştirmeyi deneyin. İşe yaramazsa cihazın dökümantasyonuna başvurun.
24 – Cihaz mevcut değil, düzgün çalışmıyor veya tüm sürücüleri yüklenmemiş.
25 – Windows hala cihazın kurulumunu yapıyor.
26 – Windows hala cihazın kurulumunu yapıyor.
27 – Cihaz geçerli bir log konfigürasyonuna sahip değil.
28 – Cihazın sürücüleri yüklü değil.
29 – Cihaz etkin değil çünkü cihazın firmware’i cihaza gerekli kaynakları sağlamadı.
30 – Cihaz başka bir cihazın kullandığı Interrupt Request (IRQ) kullanıyor.
31 – Cihaz düzgün çalışmıyor çünkü Windows cihaza gerekli sürücüleri yükleyemiyor.

ConfigManagerUserConfig(Boolean)

Cihazın kullanıcı tarafından belirlenmiş bir konfigürasyona sahip olup olmadığını belirtir.

CurrentBitsPerPixel(UInt32) Her pikseli için kullanılan bit sayısı.
CurrentHorizontalResolution(UInt32) Mevcut yatay piksel sayısı.
CurrentNumberOfColors(UInt64) Mevcut çözünürlükte desteklenen renk sayısı.
CurrentNumberOfColumns(UInt32) Harf modundaysa ekran kartının sütun sayısı. Değilse değeri 0'dır.
CurrentNumberOfRows(UInt32) Harf modundaysa ekran kartının satır sayısının tutulduğu property'dir. Değilse değeri 0'dır.
CurrentRefreshRate(UInt32) Ekran kartının yenilenme süresinin tutulduğu property'dir.
CurrentScanMode(UInt16) Mevcut scan modunun tutulduğu property'dir.
CurrentVerticalResolution(UInt32) Mevcut dikey piksel sayısı
Description(String) Ekran kartının açıklamasının tutulduğu property'dir.
DeviceID(String)

Ekran kartının sistemdeki diğer cihazlardan ayrıştırılmasını sağlayan sahip olduğu benzersiz string tipinde ID property’sidir.

DitherType(UInt32) Ekran kartının titreme tipinin tutulduğu property'dir.
DriverDate(DateTime) Yüklü ekran kartı sürücüsünün en son güncelleme günü ve saatinin tutulduğu property'dir.
DriverVersion(String) Ekran kartının driver'ının versiyon numarasının tutulduğu property'dir.
ErrorCleared(Boolean)

LastErrorCode property’sinde belirtilmiş olan hatanın temizlenmiş olup olmadığının tutulduğu property’dir.

ErrorDescription(String)

LastErrorCode property’sinde belirtilmiş olan hata ve düzeltmek için yapılabilecekler hakkında daha fazla bilgi sağlayan string tipinde property’dir.

ICMIntent(UInt32)

Hangi renk eşleştirme metodunun (Image Color Matching Intent) kullanılacağının tutulduğu property’dir.

ICMMethod(UInt32) Renk eşleştirme metodunun (ICM) nasıl handle edildiğinin tutulduğu property’dir.
InfFilename(String) Ekran kartının .inf dosyasının yolunun tutulduğu property'dir.
InfSection(String) Win32 video bilgisinin .inf dosyasının hangi bölümünde olduğu bilgisinin tutulduğu property'dir.
InstallDate(DateTime) Ekran kartının kurulduğu tarihin tutulduğu property'dir.
InstalledDisplayDrivers(String) Kurulu ekran kartının sürücüsünün adının tutulduğu property'dir.
LastErrorCode(UInt32) Cihaz tarafından verilen en son hatanın tutulduğu property'dir.
MaxMemorySupported(UInt32) Byte cinsinden desteklenen maksimum bellek.
MaxRefreshRate(UInt32) Hertz cinsinden ekran kartının maksimum refresh rate'inin tutulduğu property'dir.
MinRefreshRate(UInt32) Hertz cinsinden ekran kartının minimum refresh rate'inin tutulduğu property'dir.
Monochrome(Boolean) İmajların grayscale mi renkli mi gösterildiğinin tutulduğu property'dir.
Name(String) Ekran kartının adının tutulduğu property'dir.
NumberOfVideoPages(UInt32) Mevcut çözünürlük ve bellek tarafından desteklenen video page sayısının tutulduğu property'dir.
PNPDeviceID(String)

Cihazın Win32 Plug and Play cihaz Id’sinin tutulduğu property’dir.

PowerManagementCapabilities(UInt16)

Cihazın güç yönetimi ile ilgili özelliklerinin tutulduğu property’dir. Aldığı değerlerin açıklamaları aşağıdaki gibidir:
0 – Bilinmiyor
1 – Desteklenmiyor.
2 – Etkin değil
3 – Güç yönetimi özellikleri etkinleştirilmiş fakat hangi özelliğin etkin olduğu veya özellik hakkındaki bilgi mevcut değil.
4 – Cihazın güç durumunu kullanıma göre değiştirebileceğini belirtir. (Power State Settable)
5 – SetPowerState metodunun desteklendiğini belirtir. (Power Cycling Supported)
6 – SetPowerState metodunun PowerState değişkeni 5 olarak set edilerek invoke edilebileceğini belirtir. (Timed Power On Supported)
7 - SetPowerState metodunun PowerState değişkeni 5 olarak set edilerek ve Time parametresinin de spesifik bir tarih ve zamana veya zaman aralığına set edilerek invoke edilebileceğini belirtir.

PowerManagementSupported(Boolean)

Cihazda güç yönetimi yapılıp yapılamayacağının tutulduğu boolean property’dir. Bu property güç yönetimi özelliklerinin etkinleştirimiş olup olmadığını belirtmez. Bu bilgi için PowerManagementCapabilities array’indeki öğelere bakılabilir.

ProtocolSupported(UInt16) Ekran kartının "controlled" cihazlara erişmesi için kullanılan protokol'dür.
ReservedSystemPaletteEntries(UInt32)

Sistemin renk tablosundaki mevcut rezerve edilmiş entry'lerin tutulduğu property'dir.

Status(String)

Cihazın o anki durumunun tutulduğu property’dir. İşlevsel ve işlevsel olmayan birçok durum tanımlanabilir. İşlevsel disk durumları “OK” (Çalışıyor), “Degraded” (Bozulmuş) ve “Pred Fail”’dir. “Pred Fail” cihazın düzgün çalıştığını ancak yakın zamanda bir hata alınabilir olduğunu belirtir. İşlevsel olmayan durumlar ise “Error” (Hata), “Starting” (Başlatılıyor), “Stopping” (Durduruluyor) ve “Service”’dir. Disk service durumundaysa diskle ilgili yönetimsel bazı işlemler yapılıyor anlamına gelir.

StatusInfo(UInt16)

Mantıksal sürücünün (logical device) durumunun tutulduğu property’dir. 3 ise etkin, 4 ise etkin değil, 2 ise bilinmeyen, 1 ise diğer başka bir durumda demektir. Bu property mantıksal sürücüye uygulanmıyorsa 5 yani uygun değildir değeri kullanılmalıdır.

SystemCreationClassName(String)

Gözlemlenen sistemin CreationClassName property'sidir.

SystemName(String)

Gözlemlenen sistemin ismidir.

SystemPaletteEntries(UInt32)

Renk tablosundaki mevcut kayıt sayısının tutulduğu property'dir.

TimeOfLastReset(DateTime) Controller'ın en son reset'lendiği tarihin tutulduğu property'dir.
VideoArchitecture(UInt16) Ekran mimarisinin tutulduğu property'dir. Çrmeğin 5-VGA
VideoMemoryType(UInt16) Ekran bellek tipinin tutulduğu property'dir.
VideoMode(UInt16) Mevcut video modu.
VideoModeDescription(String) Mevcut çözünürlük, renk ve scan mode ayarlarının tutulduğu property'dir.
VideoProcessor(String) Ekran kartının açıklamasının tutulduğu property'dir.

IX)Diğer Classlar

Bu kısımda ise diğer class'lar gruplarına göre verilmiştir.

Computer System Hardware Classes

Win32_1394Controller
Win32_1394ControllerDevice
Win32_AllocatedResource
Win32_AssociatedBattery
Win32_AssociatedProcessorMemory
Win32_AutochkSetting
Win32_BaseBoard
Win32_Battery
Win32_BIOS
Win32_Bus
Win32_CacheMemory
Win32_CDROMDrive
Win32_ControllerHasHub
Win32_CurrentProbe
Win32_DefragAnalysis
Win32_DesktopMonitor
Win32_DeviceBus
Win32_DeviceMemoryAddress
Win32_DeviceSettings
Win32_DiskDrive
Win32_DiskDrivePhysicalMedia
Win32_DisplayConfiguration
Win32_DisplayControllerConfiguration
Win32_DMAChannel
Win32_DriverForDevice
Win32_Fan
Win32_FloppyController
Win32_FloppyDrive
Win32_HeatPipe
Win32_IDEController
Win32_IDEControllerDevice
Win32_InfraredDevice
Win32_IRQResource
Win32_Keyboard
Win32_MemoryArray
Win32_MemoryArrayLocation
Win32_MemoryDevice
Win32_MemoryDeviceArray
Win32_MemoryDeviceLocation
Win32_MotherboardDevice
Win32_MountPoint
Win32_NetworkAdapter
Win32_NetworkAdapterConfiguration
Win32_NetworkAdapterSetting
Win32_OnBoardDevice
Win32_ParallelPort
Win32_PCMCIAController
Win32_PhysicalMedia
Win32_PhysicalMemory
Win32_PhysicalMemoryArray
Win32_PhysicalMemoryLocation
Win32_PnPAllocatedResource
Win32_PnPDevice
Win32_PnPEntity
Win32_PnPSignedDriver
Win32_PnPSignedDriverCIMDataFile
Win32_PointingDevice
Win32_PortableBattery
Win32_PortConnector
Win32_PortResource
Win32_PowerManagementEvent
Win32_POTSModem
Win32_POTSModemToSerialPort
Win32_Printer
Win32_PrinterConfiguration
Win32_PrinterController
Win32_PrinterDriver
Win32_PrinterDriverDll
Win32_PrinterSetting
Win32_PrintJob
Win32_Processor
Win32_Refrigeration
Win32_SCSIController
Win32_SCSIControllerDevice
Win32_SerialPort
Win32_SerialPortConfiguration
Win32_SerialPortSetting
Win32_SMBIOSMemory
Win32_SoundDevice
Win32_SystemBIOS
Win32_SystemDriverPnPEntity
Win32_SystemEnclosure
Win32_SystemMemoryResource
Win32_SystemSlot
Win32_TapeDrive
Win32_TCPIPPrinterPort
Win32_TemperatureProbe
Win32_UninterruptiblePowerSupply
Win32_USBController
Win32_USBControllerDevice
Win32_USBHub
Win32_VideoConfiguration
Win32_VideoController
Win32_VideoSettings
Win32_VoltageProbe

WMI Service Management Classes

Win32_MethodParameterClass
Win32_WMISetting
Win32_WMIElementSetting

Performance Counter Classes

Win32_Perf
Win32_PerfFormattedData
Win32_PerfFormattedData_ASP_ActiveServerPages
Win32_PerfFormattedData_ContentFilter_IndexingServiceFilter
Win32_PerfFormattedData_ContentIndex_IndexingService
Win32_PerfFormattedData_InetInfo_InternetInformationServicesGlobal
Win32_PerfFormattedData_ISAPISearch_HttpIndexingService
Win32_PerfFormattedData_MSDTC_DistributedTransactionCoordinator
Win32_PerfFormattedData_NTFSDRV_SMTPNTFSStoreDriver
Win32_PerfFormattedData_PerfDisk_LogicalDisk
Win32_PerfFormattedData_PerfDisk_PhysicalDisk
Win32_PerfFormattedData_PerfNet_Browser
Win32_PerfFormattedData_PerfNet_Redirector
Win32_PerfFormattedData_PerfNet_Server
Win32_PerfFormattedData_PerfNet_ServerWorkQueues
Win32_PerfFormattedData_PerfOS_Cache
Win32_PerfFormattedData_PerfOS_Memory
Win32_PerfFormattedData_PerfOS_Objects
Win32_PerfFormattedData_PerfOS_PagingFile
Win32_PerfFormattedData_PerfOS_Processor
Win32_PerfFormattedData_PerfOS_System
Win32_PerfFormattedData_PerfProc_FullImage_Costly
Win32_PerfFormattedData_PerfProc_Image_Costly
Win32_PerfFormattedData_PerfProc_JobObject
Win32_PerfFormattedData_PerfProc_JobObjectDetails
Win32_PerfFormattedData_PerfProc_Process
Win32_PerfFormattedData_PerfProc_ProcessAddressSpace_Costly
Win32_PerfFormattedData_PerfProc_Thread
Win32_PerfFormattedData_PerfProc_ThreadDetails_Costly
Win32_PerfFormattedData_PSched_PSchedFlow
Win32_PerfFormattedData_PSched_PSchedPipe
Win32_PerfFormattedData_RemoteAccess_RASPort
Win32_PerfFormattedData_RemoteAccess_RASTotal
Win32_PerfFormattedData_RSVP_ACSRSVPInterfaces
Win32_PerfFormattedData_RSVP_ACSRSVPService
Win32_PerfFormattedData_SMTPSVC_SMTPServer
Win32_PerfFormattedData_Spooler_PrintQueue
Win32_PerfFormattedData_TapiSrv_Telephony
Win32_PerfFormattedData_Tcpip_ICMP
Win32_PerfFormattedData_Tcpip_IP
Win32_PerfFormattedData_Tcpip_NBTConnection
Win32_PerfFormattedData_Tcpip_NetworkInterface
Win32_PerfFormattedData_Tcpip_TCP
Win32_PerfFormattedData_Tcpip_UDP
Win32_PerfFormattedData_TermService_TerminalServices
Win32_PerfFormattedData_TermService_TerminalServicesSession
Win32_PerfFormattedData_W3SVC_WebService
Win32_PerfRawData
Win32_PerfRawData_ASP_ActiveServerPages
Win32_PerfRawData_ContentFilter_IndexingServiceFilter
Win32_PerfRawData_ContentIndex_IndexingService
Win32_PerfRawData_InetInfo_InternetInformationServicesGlobal
Win32_PerfRawData_ISAPISearch_HttpIndexingService
Win32_PerfRawData_MSDTC_DistributedTransactionCoordinator
Win32_PerfRawData_NTFSDRV_SMTPNTFSStoreDriver
Win32_PerfRawData_PerfDisk_LogicalDisk
Win32_PerfRawData_PerfDisk_PhysicalDisk
Win32_PerfRawData_PerfNet_Browser
Win32_PerfRawData_PerfNet_Redirector
Win32_PerfRawData_PerfNet_Server
Win32_PerfRawData_PerfNet_ServerWorkQueues
Win32_PerfRawData_PerfOS_Cache
Win32_PerfRawData_PerfOS_Memory
Win32_PerfRawData_PerfOS_Objects
Win32_PerfRawData_PerfOS_PagingFile
Win32_PerfRawData_PerfOS_Processor
Win32_PerfRawData_PerfOS_System
Win32_PerfRawData_PerfProc_FullImage_Costly
Win32_PerfRawData_PerfProc_Image_Costly
Win32_PerfRawData_PerfProc_JobObject
Win32_PerfRawData_PerfProc_JobObjectDetails
Win32_PerfRawData_PerfProc_Process
Win32_PerfRawData_PerfProc_ProcessAddressSpace_Costly
Win32_PerfRawData_PerfProc_Thread
Win32_PerfRawData_PerfProc_ThreadDetails_Costly
Win32_PerfRawData_PSched_PSchedFlow
Win32_PerfRawData_PSched_PSchedPipe
Win32_PerfRawData_RemoteAccess_RASPort
Win32_PerfRawData_RemoteAccess_RASTotal
Win32_PerfRawData_RSVP_ACSRSVPInterfaces
Win32_PerfRawData_RSVP_ACSRSVPService
Win32_PerfRawData_SMTPSVC_SMTPServer
Win32_PerfRawData_Spooler_PrintQueue
Win32_PerfRawData_TapiSrv_Telephony
Win32_PerfRawData_Tcpip_ICMP
Win32_PerfRawData_Tcpip_IP
Win32_PerfRawData_Tcpip_NBTConnection
Win32_PerfRawData_Tcpip_NetworkInterface
Win32_PerfRawData_Tcpip_TCP
Win32_PerfRawData_Tcpip_UDP
Win32_PerfRawData_TermService_TerminalServices
Win32_PerfRawData_TermService_TerminalServicesSession
Win32_PerfRawData_W3SVC_WebService

Operating System Classes

Win32_Account
Win32_AccountSID
Win32_ACE
Win32_ActiveRoute
Win32_BaseService
Win32_BootConfiguration
Win32_CIMLogicalDeviceCIMDataFile
Win32_ClassicCOMApplicationClasses
Win32_ClassicCOMClass
Win32_ClassicCOMClassSetting
Win32_ClassicCOMClassSettings
Win32_ClientApplicationSetting
Win32_CodecFile
Win32_CollectionStatistics
Win32_COMApplicationClasses
Win32_COMApplicationSettings
Win32_ComClassAutoEmulator
Win32_ComClassEmulator
Win32_COMApplication
Win32_COMClass
Win32_ComponentCategory
Win32_ComputerShutdownEvent
Win32_ComputerSystem
Win32_ComputerSystemEvent
Win32_ComputerSystemProduct
Win32_ComputerSystemProcessor
Win32_ComputerSystemWindowsProductActivationSetting
Win32_COMSetting
Win32_ConnectionShare
Win32_CurrentTime
Win32_DCOMApplication
Win32_DCOMApplicationAccessAllowedSetting
Win32_DCOMApplicationLaunchAllowedSetting
Win32_DCOMApplicationSetting
Win32_DependentService
Win32_Desktop
Win32_DeviceChangeEvent
Win32_DFSNode
Win32_DFSNodeTarget
Win32_DFSTarget
Win32_Directory
Win32_DirectorySpecification
Win32_DiskDriveToDiskPartition
Win32_DiskPartition
Win32_DiskQuota
Win32_DriverVXD
Win32_Environment
Win32_Group
Win32_GroupInDomain
Win32_GroupUser
Win32_IP4PersistedRouteTable
Win32_IP4RouteTable
Win32_IP4RouteTableEvent
Win32_ImplementedCategory
Win32_JobObjectStatus
Win32_LoadOrderGroup
Win32_LoadOrderGroupServiceDependencies
Win32_LoadOrderGroupServiceMembers
Win32_LocalTime
Win32_LoggedOnUser
Win32_LogicalDisk
Win32_LogicalDiskRootDirectory
Win32_LogicalDiskToPartition
Win32_LogicalFileAccess
Win32_LogicalFileAuditing
Win32_LogicalFileGroup
Win32_LogicalFileOwner
Win32_LogicalFileSecuritySetting
Win32_LogicalMemoryConfiguration
Win32_LogicalProgramGroup
Win32_LogicalProgramGroupDirectory
Win32_LogicalProgramGroupItem
Win32_LogicalProgramGroupItemDataFile
Win32_LogicalShareAccess
Win32_LogicalShareAuditing
Win32_LogicalShareSecuritySetting
Win32_LogonSession
Win32_LogonSessionMappedDisk
Win32_LUID
Win32_LUIDandAttributes
Win32_MappedLogicalDisk
Win32_ModuleLoadTrace
Win32_ModuleTrace
Win32_NamedJobObject
Win32_NamedJobObjectActgInfo
Win32_NamedJobObjectLimit
Win32_NamedJobObjectLimitSetting
Win32_NamedJobObjectProcess
Win32_NamedJobObjectSecLimit
Win32_NamedJobObjectSecLimitSetting
Win32_NamedJobObjectStatistics
Win32_NetworkClient
Win32_NetworkConnection
Win32_NetworkLoginProfile
Win32_NetworkProtocol
Win32_NTDomain
Win32_NTEventlogFile
Win32_NTLogEvent
Win32_NTLogEventComputer
Win32_NTLogEventLog
Win32_NTLogEventUser
Win32_OperatingSystem
Win32_OperatingSystemAutochkSetting
Win32_OperatingSystemQFE
Win32_OSRecoveryConfiguration
Win32_PageFile
Win32_PageFileElementSetting
Win32_PageFileSetting
Win32_PageFileUsage
Win32_PingStatus
Win32_PrinterShare
Win32_PrivilegesStatus
Win32_Process
Win32_ProcessStartTrace
Win32_ProcessStartup
Win32_ProcessStopTrace
Win32_ProcessTrace
Win32_ProgramGroup
Win32_ProgramGroupContents
Win32_ProgramGroupOrItem
Win32_ProtocolBinding
Win32_Proxy
Win32_QuickFixEngineering
Win32_QuotaSetting
Win32_Registry
Win32_ScheduledJob
Win32_SecurityDescriptor
Win32_SecuritySetting
Win32_SecuritySettingAccess
Win32_SecuritySettingAuditing
Win32_SecuritySettingGroup
Win32_SecuritySettingOfLogicalFile
Win32_SecuritySettingOfLogicalShare
Win32_SecuritySettingOfObject
Win32_SecuritySettingOwner
Win32_ServerConnection
Win32_Service
Win32_ServerSession
Win32_Session
Win32_SessionConnection
Win32_SessionProcess
Win32_ShadowCopy
Win32_ShadowProvider
Win32_ShadowStorage
Win32_ShadowBy
Win32_ShadowFor
Win32_ShadowOn
Win32_ShadowVolumeSupport
Win32_ShadowDiffVolumeSupport
Win32_ShadowContext
Win32_Share
Win32_ShareToDirectory
Win32_ShortcutFile
Win32_SID
Win32_SIDandAttributes
Win32_StartupCommand
Win32_SubDirectory
Win32_SystemAccount
Win32_SystemBootConfiguration
Win32_SystemConfigurationChangeEvent
Win32_SystemDesktop
Win32_SystemDevices
Win32_SystemDriver
Win32_SystemLoadOrderGroups
Win32_SystemLogicalMemoryConfiguration
Win32_SystemNetworkConnections
Win32_SystemOperatingSystem
Win32_SystemPartitions
Win32_SystemProcesses
Win32_SystemProgramGroups
Win32_SystemResources
Win32_SystemServices
Win32_SystemSetting
Win32_SystemSystemDriver
Win32_SystemTimeZone
Win32_SystemTrace
Win32_SystemUsers
Win32_Thread
Win32_ThreadStartTrace
Win32_ThreadStopTrace
Win32_ThreadTrace
Win32_TimeZone
Win32_TokenGroups
Win32_TokenPrivileges
Win32_Trustee
Win32_UserAccount
Win32_UserDesktop
Win32_UserInDomain
Win32_UTCTime
Win32_Volume
Win32_VolumeChangeEvent
Win32_VolumeQuota
Win32_VolumeQuotaSetting
Win32_VolumeUserQuota
Win32_WindowsProductActivation

Installed Applocations Classes

Win32_ActionCheck
Win32_ApplicationCommandLine
Win32_ApplicationService
Win32_Binary
Win32_BindImageAction
Win32_CheckCheck
Win32_ClassInfoAction
Win32_CommandLineAccess
Win32_Condition
Win32_CreateFolderAction
Win32_DuplicateFileAction
Win32_EnvironmentSpecification
Win32_ExtensionInfoAction
Win32_FileSpecification
Win32_FontInfoAction
Win32_IniFileSpecification
Win32_InstalledSoftwareElement
Win32_LaunchCondition
Win32_ManagedSystemElementResource
Win32_MIMEInfoAction
Win32_MoveFileAction
Win32_MSIResource
Win32_ODBCAttribute
Win32_ODBCDataSourceAttribute
Win32_ODBCDataSourceSpecification
Win32_ODBCDriverAttribute
Win32_ODBCDriverSoftwareElement
Win32_ODBCDriverSpecification
Win32_ODBCSourceAttribute
Win32_ODBCTranslatorSpecification
Win32_Patch
Win32_PatchFile
Win32_PatchPackage
Win32_Product
Win32_ProductCheck
Win32_ProductResource
Win32_ProductSoftwareFeatures
Win32_ProgIDSpecification
Win32_Property
Win32_PublishComponentAction
Win32_RegistryAction
Win32_RemoveFileAction
Win32_RemoveIniAction
Win32_ReserveCost
Win32_SelfRegModuleAction
Win32_ServiceControl
Win32_ServiceSpecification
Win32_ServiceSpecificationService
Win32_SettingCheck
Win32_ShortcutAction
Win32_ShortcutSAP
Win32_SoftwareElement
Win32_SoftwareElementAction
Win32_SoftwareElementCheck
Win32_SoftwareElementCondition
Win32_SoftwareElementResource
Win32_SoftwareFeature
Win32_SoftwareFeatureAction
Win32_SoftwareFeatureCheck
Win32_SoftwareFeatureParent
Win32_SoftwareFeatureSoftwareElements
Win32_TypeLibraryAction

Bir sonraki makalemde WMI'ın .Net tarafından nasıl sorgulanabileceği ve biraz önce yukarıda bahsettiğim Class'ların özelliklerinin nasıl okunabileceğini inceleyeceğiz.

Işıl ORHANEL