Makale Özeti

Bu yazıda Team Foundation Server Single-Server Deployment kurulumunu, Team Explorer kurulumunu ve Visual Studio 2005 üzerinde yeni bir takım projesini nasıl oluşturabileceğimizi adım adım inceleyeceğiz.

Makale

Bu yazıda Team Foundation Server kullanabilmemiz için gerekli olan araçların kurulumunu adım adım inceleyeceğiz. Yine Visual Studio 2005 üzerinde takım projesi oluşturup bu projede çalışabilmek için gerekli olan Team Explorer kurulumunu ve Visual Studio 2005'te yeni bir takım projesini nasıl oluşturabileceğimizi göreceğiz. Bu dökümanda anlatılan kurulum Team Foundation Server Single-Server Deployment kurulumudur. Kurulum Windows Server 2003 - Standart Edition üzerinde yapılmıştır.

TEAM FOUNDATION SERVER KURULUMU (I) bölümünde anlatılan aşamalar sunucu olarak kullanılacak bilgisayarda, TEAM EXPLORER KURULUMU (II) bölümündeki aşamalar ise Team Foundation Server'a bağlanarak, bu ortak alan üzerinde proje geliştirecek bilgisayarlarda gerçekleşmelidir. Team Foundation Server ile ilgili olarak daha detaylı bilgileri daha önceden yazgelistir.com'da yayınlanmış olan şu makalelerden elde edebilirsiniz:

Team Foundation Server Nasıl Kurulur 1
Team Foundation Server Nasıl Kurulur 2

 

I. TEAM FOUNDATION SERVER KURULUMU

Bu kuruluma geçmeden önce, Windows Update sitesinden son güncellemeler yapılmalıdır. (http://windowsupdate.microsoft.com)

Not: Kurulum boyunca sıklıkla güncelleme işlemleri yapılacaktır. Bu nedenle kurulum esnasında internete bağlı olmanız gerekecektir. Güncelleme işlemleri, zorunlu olmamakla beraber, kurulumun doğru şekilde sonlanabilmesi ve TFS'ın (Team Foundation Server) düzgün şekilde çalışabilmesi için tavsiye edilmektedir.

Kuruluma geçmeden önce, sunucu olarak kullanacağımız (TFS kurulumu yapacağımız bilgisayar) sistem üzerinde gerekli kullanıcıları oluşturmamız gerekecektir. Bu kullanıcılar, kurulum işlemi sırasında ve kurulum sonrasında bazı işlemleri yapabilmemiz için gerekli olacaktır. Oluşturulacak kullanıcılar ve özellikleri aşağıdaki gibi olacaktır:

- TFSSETUP: Kurulum işlemini yapacak olan kullanıcıdır. Kullanıcı olarak, Administrator grubunda yer almalıdır.
- TFSSERVICE: SharePoint Services ile ilgili işlemlerde kullanılacak olan kullanıcıdır. Güvenlik açısından Administrator grubunda yer almamalı ve Log on locally yetkisine sahip olmalıdır.
- TFSREPORTS: SQL Server Reporting Services tarafından kullanılacak olan kullanıcıdır. TFSSERVICE kullanıcısı ile aynı yetkilere sahip olması yeterli olacaktır.
- TFSPROXY: Team Foundation Server Proxy tarafından kullanılacak olan kullanıcıdır. Remote bilgisayarlarda administrator kullanıcısı olması gereklidir. Bu kullanıcı kurulum işlemlerinde kullanılmayacaktır.

Aşağıdaki kurulumlar yapılırken sisteme TFSSETUP kullanıcısı ile login olunması gerekmektedir. Önemli başka bir husus ta; kurulumları aşağıdaki sıraya göre yapmamız, kurulumun başarılı bir şekilde bitmesi için gerekli olacaktır. Şimdi adım adım kurulum işlemlerini yapmaya başlayalım.

I.a. IIS Kurulumu

- Control Panel > Administrative Tools kısmından Configure Your Server Wizard’a girin.
- İlk iki ekranı Next’i seçerek geçin. Ekrana gelen Server Role penceresinden Application Server (IIS, ASP.NET) seçip Next’e tıklayın.
- Gelen ekrandan sadece Enable ASP.NET seçeneğini seçin ve kurulumu tamamlayın. (Frontpage Server Extensions seçilmemelidir)
- Kurulum bittikten sonra http://windowsupdate.microsoft.com adresinden son güncellemeleri yapın.

Not: IIS krulumunu, benzer şekilde Control Panel > Add/Remove Programs kısmındaki Windows Components seçeneğinden de gerçekleştirebilirsiniz.

I.b. SQL Server Kurulumu

- TFS için kurulacak olan SQL Server 2005 sürümü Standart Edition veya Enterprise Edition olmalıdır.
- Kurulum CD'lerinden CD-1’i açın. Start ekranından Install’ın altındaki Server components, tools, Books Online, and samples seçeneğini seçin. Bir sonraki aşamada Prerequestlerin kurulumu yapılacaktır.
- Sonraki kısımda sistem ve donanım gereksinimleri test edilecektir.
- Registration kısmında gerekli Key'i girip Next’i seçin.
- Componenets to Install ekranından sadece aşağıdaki bileşenleri seçiniz:
     * SQL Server Database Services
     * Analysis Services
     * Integration Services
     * Reporting Services
     * Workstation components, Books Online, and development tools
- Components to Install penceresindeki Advanced seçeneğinden açılan penceredeki ağaç yapısını açınız ve;
     * Database Services’in altındaki Replication’a tıklayın. Buradan Entire feature will be unavailable seçeneğini seçiniz.
     * Client Components’in altından Management Tools dışındaki tüm bileşenlerde Feature will be unavailable seçeneğini seçiniz.
     * Documentation, Samples, and Sample Databases’in altındaki SQL Server Books Online seçeneğinden Feature will be unavailable seçeneğini seçiniz.
- Instance penceresinden Default Instance seçin. (Kurulumun başarılı bir şekilde yapılabilmesi için Default Instance seçilmelidir. Named Instance'ın seçilmesi durumunda TFS kurulumu başarısız olacaktır.)
- Service Account ekranından Use the built-in System Account’u seçip listeden Local System’i seçin.
- Start services at the end of the setup seçeneğinden tüm servisleri seçin.
- Authentication Mode kısmından Windows Authentication seçeneğini seçin.
- Collocation Settings kısmından dili Latin1_General seçin ve aşağıdaki kısımdan Accent–sensetive seçeneğini seçin.
- Report Server Installation Options penceresinde Install the default configuration’ı seçin.
- Error and Usage Report Settings penceresindeki iki seçeneği isteğinize göre seçebilirsiniz.
- Son aşamada yapılacak olan kurulumun özeti görüntülenir. Install seçeneğine tıklayarak kuruluma başlayın.

I.c. SQL SERVER 2005 Hotfix Kurulumu

- Bu kurulumdan önce SQL Server 2005 – Service Pack 1’in yüklenmesi sağlıklı olacaktır. http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=65988 adresinden SQL Server 2005 – Service Pack 1 ‘i yükleyin ve kurulumu yapın.
- Hotfix kurulumu için öncelikle SQL Server Configuration Manager’i açın ve SQL Server 2005 Services’in altındaki SQL Server Browser’ı Stop seçeneğinden durdurunuz.
- Team Foundation Server DVD'si içerisindeki SQLServerKB klasörünü açın ve AS2005-KB914595-x86-ENU.exe isimli hotfix installer dosyasını çalıştırın. (Eğer 64 bit sistem üzerinde çalışıyorsanız diğer dosyalardan uygun olanını seçin)
- Kurulum bittikten sonra SQL Server Configuration Manager’da SQL Server Browser’ı Automatic konumda ve çalışır durumda olduğunu kontrol edin. Çalışmıyorsa çalışır hale getirmeniz gerekmektedir.
- SQL Server 2005 Network Configuration’da Protocols for MSSQLServer’a tıklayarak TCP/IP‘nin enabled olduğuna emin olun.

I.d. .NET Framework 2.0 Hotfix Kurulumu

- Team Foundation Server DVD’sinden KB913393 dizinindeki NDP20-KB913393-X86.exe dosyasını çalıştırınız. Bu şekilde .NET Framework 2.0 Hotfix kurulumunu da tamamlamış olacaksınız.

I.e. SharePoint Services Kurulumu

- SharePoint Services Service Pack 2 ile kurulumu yapmak için  http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=55087 adresindeki dosyayı indiriniz.
- Kurulum dosyasını çalışıtırınız ve Type of Installation sayfasında Server Farm seçeneğini seçiniz. Summary ekranından Install seçeneğine tıklayarak kurulumu başlatınız.
- Kurulum tamamlandığında Configure Administrative Virtual Server başlığında bir web sayfası açılacaktır. Bu pencere çıktığında üzerinde hiçbir değişiklik yapmadan kapatınız. (Bu sayfa üzerinde hiçbir ayar değişikliliğinin yapılmaması gerekmektedir. SharePoint üzerindeki gerekli ayarları daha sonradan Team Foundation Server yapacaktır. Bu sayfanın açılmaması durumunda http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=52668 adresini ziyaret ederek sorunun olası sebebini ve çözümünü araştırınız.)

Team Foundation Server kurulumuna geçmeden önce yapılan kurulumlar ile ilgili güncelleme işlemlerinin yapılabilmesi için Windows Update sitesini ziyaret ediniz ve varsa gerekli güncelleme işlemlerini yapınız. (Adres: http://windowsupdate.microsoft.com)

I.f. Team Foundation Server Kurulumu

- TFS kurulan sisteme TFSSETUP ile login olun.
- TFS kurulum DVD’sini takınız ve açılan autorun ekranından Install Team Foundation Server ve daha sonra da Single-Server Installation seçeneğini seçin.
- Welcome ekranında Next’i, sonraki ekrandan I accept the terms of.... seçeneğini seçerek Next seçeneğine tıklayın.
- Kurulum bilgisayarınızın donanımsal ve yazılımsal gereksinimlerini kontrol edip eğer sorun varsa size bildirecektir. Sorun olmaması durumunda Next’e tıklayarak devam edin.
- Destination Folder ekranında görünen klasörü değiştirmeyin ve Next’i seçin.
- Service Account penceresinde domain\TFSSERVICE ile login olun.
- Reporting Account sayfasında domain\TFSREPORTS ile login olun.
- SMTP ve e-posta bilgilerini doldurunuz ve Next’i seçerek kurulum ekranına geçiniz.
- Install’a tıklayarak kuruluma başlayınız.
- Kurulum boyunca TFS sizden bilgisayarınızı yeniden başlatmanızı isteyebilir. Böyle bir durumda bilgisayarınızı yeniden başlatınız. Sisteme TFSSETUP ile login olmayı unutmayınız! TFS kuruluma kaldığı yerden devam edecektir.

I.g. Team Foundation Server Kurulumundan Sonra Yapılacak İşlemler

- Kurulum tamamlandıktan sonra All Programs > Microsoft SQL Server > Configuration Tools kısmından Reporting Services Configuration’ı açınız. TFS’in kurulu olduğu makinanın adını (yani bulunduğunuz makina) ve database instance adını yazın. (Bu isimlerin otomatik olarak gelmesi gerekiyor)
- Sol kısımdaki butonlardan Encryption Keys seçeneğine tıklayınız. Gelen ekrandan Backup’a tıklayınız. Çıkan ekrana bir şifre ile şifrenin tutulacağı dosyanın kaydedileceği yeri ve dosya adını belirleyiniz. (Bu işlem Reporting Services Encryption Key’in yedeklenmesi amacıyla yapılmaktadır. Zorunlu bir işlem değildir.)
- Internet Explorer’da adres kısmına http://localhost:8080/services/v1.0/Registration.asmx adresini yazın ve açılan sayfadan GetRegistrationEntries linkine tıklayın. Açılan sayfadaki Invoke butonuna tıklayınız. (Metin kutusuna herhangi bir değer girmenize gerek yok.) Karşınıza gelen XML metinde <Type>vstfs</Type> şeklinde bir kısım var ise herhangi problem yok demektir.

 

II. TEAM EXPLORER KURULUMU

Team Foundation Server'a bağlanarak proje içerisinde çalışabilmek için farklı yazılımlar kullanılabilir. Yazılım geliştirici veya programcı olarak TFS üzerindeki projelerle çalışabilmek için Visual Studio 2005'i kullanmamız gerekecektir. Bu kısımda da Visual Studio 2005 ile TFS sunucusuna bağlanabilmek için gerekli olan Team Explorer'ın kurulumunu göreceğiz. Bu kurulum TFS'e bağlanacak bilgisayarlara yapılacaktır. TFS kurulu olan makinada da Visual Studio 2005 kullanılacaksa, aynı şekilde bu makinaya da kurulumu gerçekleştirebiliriz. Kurulum için şu adımları takip etmemiz gerekecektir:

- Microsoft Office Excel 2003Complete Install seçeneğini seçerek kurunuz.
- Microsoft Office Project Professional 2003Complete Install seçeneğini seçerek kurunuz.
- Windows Update sitesini ziyaret ederek gerekli güncellemeleri yükleyin. (Adres: http://windowsupdate.microsoft.com)
- Office Update sitesini ziyaret ederek gerekli güncellemeleri yükleyin. (http://office.microsoft.com/officeupdate)
- Control Panel > Add/Remove Programs > Add/Remove Windows Components seçeneğinden Internet Explorer Enhanced Security Configuration (Internet Explorer Arttırılmış Güvenlik Yapılandırılması) seçeneği eğer seçili ise seçimi Next’i seçin ve bu işlemi tamamlayın.
- Team Foundation Server kurulum DVD’sini Team Explorer kurulacak olan bilgisayara takın ve çalışan autorun ekranından Install Team Explorer’ı seçin. Setup Wizard’da gerekli seçenekleri seçip Next ile ilerleyerek kurulumu tamamlayınız.

 

III. VISUAL STUDIO 2005’TEN TFS'A BAĞLANMA ve TAKIM PROJESİ OLUŞTURMA

III.a. Visual Studio 2005'ten Team Foundation Server’a Bağlanma

Team Explorer kurulumunu yaptıktan sonra, Visual Studio 2005’te TFS sunucusuna bağlanabilmek için Tools menüsünden Connect to Team Foundation Server seçeneğine tıklayın. Açılan pencereden Servers butonuna tıklayın. Açılan pencereden Add butonuna tıklayın ve Team Foundation Server Name kısmında bağlanacağınız sunucunun adını veya IP numarasını girin. Daha sonra Close butonuna tıklayın ve OK seçeneğini seçin. (Listede bağlanabileceğiniz proje var ise bu projeyi seçerek OK butonuna tıklayabilir ve projeye bağlanabilirsiniz) Bağlanma esnasında sizden TFS sunucusuna bağlanma yetkisi olan kullanıcı adı ve şifresi istenecektir. Sunucuda bulunan ve TFS’e bağlanma yetkisi olan bir kullanıcı hesabını kullanmanız gerekmektedir. Bu şekilde TFS sunucuna bağlanabilir ve yetkileriniz çerçevesinde bir projeye dahil olabilir veya yeni bir proje oluşturabilirsiniz.

III.b. Takım Projesi Oluşturma

Visual Studio 2005’te yeni bir takım projesi oluşturmak için File > New > Team Project’i seçin ve açılan pencereden bağlanacağınız TFS sunucusunu seçin. Gelen ekranda oluşturulacak projenin adını belirterek ve sonraki aşamada projenizde kullanacağınız şablonu seçin. MSF for Agile ve MSF for CMMI şablonlarından birini seçebilir veya kendi oluşturduğunuz proje şablonlarını kullanabilirsiniz. MSF for CMMI, CMMI proje süreçlerini takip edebilmek için kullanılabilecek bir şablon olduğu için küçük ve orta büyüklüklerdeki projelerde pek tercih edilmez. MSF for Agile veya kendi oluşturduğunuz proje şablonları yeterli olacaktır. Proje şablonu seçildikten sonra. sıradaki ekranda eğer proje ile ilgili açıklamalar varsa yazın ve Next’i tıklayın. Projenin kaynak kodlarının tutulacağı yeri seçin. Ekrana, oluşturacağınız proje ile ilgili bilgiler getirilir. Son kısımda Finish’e tıklayarak projeyi oluşturun. Artık yeni oluşturulmuş bir takım projesinde uygulama geliştirebilir, kaynak kodları ortak şekilde paylaşabilir, proje yönetimi ile ilgili bütün süreçleri ve gelişmeleri Visual Studio 2005 üzerinden takip edebilirsiniz.