Makale Özeti

Merhaba bu makalemizde “Dynamics Ax üzerinden nasıl otomatik faks çekilir?” onu öğreneceğiz.

Makale

Axapta içinden faks çekme işlemi iki şekilde yapılabilir. Faks dökümanı bilgisayarın herhangi bir dizinindeki bir txt dosyası olabilir . FaxServer.Connect () satırına eğer fax server kullanılıyorsa onun adı girilir, eğer fax server yoksa fax server default olarak bilgisayarın kendisidir   ve   FaxServer.Connect('') satırı boş bırakılır. Makinada Fax Server ve Modem olmasına dikkat ediniz..

Örnek Kod 1 :

static void OtomatikFaks (Args _args)
{

COM FaxServer;
COM FaxDoc;
;

FaxServer = new COM('FaxServer.FaxServer');

//FaxServer'a Bağlandık
FaxServer.Connect('');

//Yukarıda tanımladığımız FaxDOC‘u belirlediğimiz yola yarattık
FaxDoc=COM::createFromVariant(FaxServer.CreateDocument('C:\\Documents and Settings\\Sena\\Desktop\\test.txt'));

// Fax No ve Alıcı Adını Belirledik Girdik
FaxDoc.FaxNumber('4784596');
FaxDoc.RecipientName('Sena');

//Fax Dosyasının Yolladık
FaxDoc.Send();

//Fax Server ‘dan bağlantıyı kopardık
FaxServer.Disconnect();
}

Örnek Kod 2:

İki kodun farkı, ikinci kodda birden fazla alıcı eklenebilir. Örn : (fr.add(‘4785632’,’Sena’))

static void OtomatikFaks (Args _args)
{
   COM FaxServer;
   COM FaxDoc;
   com fr; 
   ;

   FaxServer = new COM('FAXCOMEX.FaxServer');
   FaxServer.Connect('');
   FaxDoc = new COM('FAXCOMEX.FaxDocument');
   FaxDoc.Body ('C:\\Documents and Settings\\Sena\\Desktop\\test.txt');
   FaxDoc.DocumentName('Deneme faksı');
   fr = FaxDoc.Recipients();
   fr.add(' 4784596' ,'Sena');
   FaxDoc.ConnectedSubmit(FaxServer);
   FaxServer.Disconnect();
}

Sena Alkan