Makale Özeti

Yazılım Geliştiriciler İçin Team Foundation Server – Source Control Explorer / 1

Makale

Yazılım Geliştiriciler İçin Team Foundation Server – Source Control Explorer / 1

 

Source Control Explorer, Team Foundation Server kaynak kod havuzuna erişmek için Team Explorer yüklendiği zaman Visual Studio 2005'e dahil olan bir penceredir.

Bu pencereye ulaşmak için Team Explorer açıkken bir projenin ayrıntılarında yer alan Source Control seçeneğine çift tıklanabilir veya View menüsünen Other Windows ve oradan da Source Control Explorer seçeneği seçilebilir.

Source Control Explorer penceresi açıldığında istemci taraf olan kullanıcı olarak Workspace tanımlamamızı ister bu tanımlandığı sürece Source Control Explorer üzerinde herhangi bir işlem yapılamaz.

Workspace source control sistemi üzerinde bulunan bir klasörün istemci olarak bizim bilgisayarımızda hangi lokasyonda duracağını belirlediğimiz tanımlamadır.

Örneğin Team Foundation üzerinde bulunan TestProject1 projesinin kaynak kodlarını bilgisayaramızdaki c:\testproject1\sources klasörüne almasını söylemek için aşağıdaki şekilde yapılandırmalıyız.

Source Control Explorer workspace tanımlandıktan sonra aşağıdaki görünüme kavuşacaktır.

 

Test amacı ile benim önceden oluşturmuş olduğum testproject1 ismindeki team projectde herhangi bir kaynak kod bulunmadığı için boş olarak gözükmektedir.

Team Project ile C# veya VB.NET gibi proje tipleri karıştırılmamalıdır. Team Project içerisinde work itemlar, raporlar, dökumanlar ve kaynak kod dosyaları (buna c#, vb.net vb. projeler dahildir) barındıran bir yapıdır.

Kaynak kod projesini Team Project'e eklemek

testproject1 Team Project'i içerisine bir Window Application kaynak kod C# projesini eklemek için aşağıdaki adımlar takip edilmelidir.

Proje dosyası Workspace olarak tanımlanmış olan klasörlerden birisinde oluşturulmalıdır. Bu senaryoda sadece c:\testproject1\sources klasörü workspace klasörü olarak tanımlandığı ve zaten Team Project'in kök dizinine karşılık oluşturulduğu için projemizi bu klasörde oluşturabiliriz.

File>New>Project menü seçeneği ile sıradan bir proje oluşturma adımını gerçekleştirelim.

Proje oluşturuldu ve şu ana kadar klasörünün Workspace klasör olması dışında herhangi bir özel işlem yapmadık ve zaten projemiz Source Control mekanizması ile ilişkilendirilmiş ve Source Control havuzuna dahil edilmiş durumda değil.

 

Tüm solution'ı Source Control havuzuna dahil edilmesi için solution üzerine sağ tıklanıp "Add Solution to Source Control" seçeneğini seçilmelidir.

Proje üzerine tıklanıp aynı seçeneği seçilmesi durumunda tüm solution değil sadece seçilen projenin Source Control havuzuna dahil edilmesi sağlanabilirdi.

 

Bu işlem ardından projemiz workspace'e "Add" statüsü ile dahil edilmiş olur. Yani eklenen durumunda bulunur. Ancak workspace üzerinde yapılan değişikliğin sunucu üzerindeki source control havuzuna yansıması için check-in yapılarak workspace üzerindeki değişiklik ve düzenlemeler sunucuya gönderilmiş olur.

Bunun için solution üzerine sağ tıklanıp Check In seçeneği seçilebilir yada View menüsünden Other Windows menüsü ve oradan da Pending Changes seçeneği seçilerek yukarıdaki pencere açılır ve bu pencere aracılığı ile checkin yapılabilir.

 

Yukarıda resimde de gözüktüğü gibi projemiz Team Foundation Server üzerinde yer alan Team Project Source Control havuzuna eklenmiş durumdadır.

Artık Team Foundation Server'a erişimi olan tüm yazılım geliştiriciler aynı proje üzerinde geliştirme işlemlerini yapabilecek durumdadır. Source Control Explorer aracılığı ile yapılacak diğer işlemleri makalenin devam serisinde bulabilirsiniz.

 

Cengiz HAN
Microsoft MVP