Makale Özeti

Merhaba arkadaşlar bu makalemizde C# içerisinde Settings dosyalarının nasıl kullanıldığına göz atacağız.

Makale

Giriş

.Net FrameWork 2.0 oturum ve uygulama arasında kalan değerlere erişmemize ve yeni değerler  oluşturmamıza izin verir. Bu değerler “Settings” olarak adlandırılır. Settings dosyası kullanımına ihtiyaç duyulan uygulama bilgilerini yada kullanıcı ayarlarını temsil eder. Örneğin; uygulamanın renk şeması için kullanıcı ayarlarını saklayan ayarları oluşturabiliriz. Yada uygulamada kullanılan bir database’e belirlenen bir ConnectionString’’i saklayabilirsin. Settings(Ayarlar) kullanıcıların ayarlarını saklayan profilleri oluşturmamıza ve kodun uygulama dışında olan bilgilerine erişmemize izin verir.

Uygulama Ve Kullanıcı Ayarları

  Settings’lerin 4 adet özelliği vardır;  

1.      Name: Çalışma Zamanında ayarın değerine erişmek için kullanılan addır.

2.      Type: Ayarları temsil eden .Net Framework tipidir. Kullanıcı ayarlarını saklar.

3.      Scope: Çalışma zamanında ayarlara nasıl erişileceğini temsil eden özelliktir.

4.      Value: Ayarlara erişildiğinde geriye döndürülecek olan değerdir.

Yeni Bir Settings Dosyası Oluşturmak için;

1.      Projemiz üzerinde sağ tıklayıp, Add New Item

2.      Settings Dosyasını seçeriz ve projemize ekleriz.Settings dosyasını projemize ekledik, görünüm olarak biraz inceleyelim;

Yukarıda da belirttiğimiz gibi Settings dosyalarının 4 adet özelliği var. Name, Type, Scope, Value. 

Artık örneğimize geçelim ve oluşturduğumuz Settings dosyasını kullanalım.

Örnek

Örneğimizde northwind database’ne bağlanıp connection string’i Settings dosyası içerisinden çağıracağız. Formumuzun başlığını, arka plan rengini ve font adını settings doyası içerisinden alacağız.

Formumuzun üzerine bir adet grid ekleyelim. Bu grid içerisinde Categories Tablosundaki kayıtları listeleyeceğiz.Şimdi Kayıtlarımızı listeleyecek kodları yazalım.

using System;

using System.Collections.Generic;

using System.ComponentModel;

using System.Data;

using System.Drawing;

using System.Text;

using System.Windows.Forms;

using System.Data.SqlClient;

namespace SettingsFile

{

    public partial class Form1 : Form

    {

        public Form1()

        {

            InitializeComponent();

        }

        SqlConnection Cnn;

        SqlDataAdapter Dadp;

        DataSet Dset;

        private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)

        {

        Cnn = new SqlConnection(sem.Default.ConnectionString.ToString());

// ConnectionString Değerini Settings dosyası içerisinden çağırdık.  

        Dadp = new SqlDataAdapter("Select * from Categories",Cnn);

        Dset = new DataSet();

        Dadp.Fill(Dset, "table");

        dataGridView1.DataSource=Dset.Tables[0];

        }

    }

}


ConnectionString’i settings dosyası içerisinden kullandık. Şimdi Form başlığımızı, form backgroundunu ve gridimizin font ayarını settings dosyasından yapalım

        this.Text = sem.Default.FormBaşlığı.ToString();

        this.BackColor = sem.Default.ArkaPlanRengi;

        this.Font = sem.Default.FormFondu;

Evet tüm ayarlarımızı settings dosyası içerisinden ayarladık. Görüldüğü gibi form başlığı, background rengi ve font family settings dosyası içerisinde belirlediğimiz değerelere göre geldi.

Bu makalenin de sonuna geldik, başka bir makalede görüşmek üzere başarı ve iyi günler dilerim.

Sem GÖKSU

MCP | MCAD.NET | MCTS 

Örnek Kodlar için mail adresimi kullanabilirsiniz

askisem@hotmail.com  

Kaynaklar
http://msdn.com


[Yukarı]