Makale Özeti

Microsoft Office SharePoint Server 2007 üzerinde olmazsa olmaz bir özellik haline gelmiş olan, eski dostumuz paylaşımlı servislere ( Shared Services ) değiniyor olacağız.

Makale

Microsoft Office SharePoint Server 2007 ( MOSS 2007 )getirdiği bir çok yenilikleri en kolay şekilde ayarlanabilir, yönetilebilir halde sistem yöneticilerine sunmakta. Microsoft Office SharePoint Portal Server 2003'te de bulunan paylaşımlı servisler ( Shared Services ) MOSS 2007'de özellikleri artırılmış şekilde karşımıza çıkıyor.

MOSS 2007'deki paylaşımlı servisler, birden fazla portal sitesi için ortak olan, MOSS 2007'yi MOSS 2007 yapan Business Data Catalog, Excel Services gibi özelliklerin çalışması için zorunlu bir servistir. Paylaşımlı servis kurmaktaki amaç bazı hizmetleri devreye almak ve bu hizmetleri birden fazla portal için ortak kılmaktır. Bu hizmetler:

1. Excel Servisleri ( Excel Services )
2. Business Data Catalog ( İş Kataloğu )
3. Profil Hizmeti ( User Profile )
4. Hedef Kitle Hizmeti ( Audience )
5. Merkezi Arama Hizmeti ( Search )
6. My Site Hizmeti ( Sitem )
7. Merkezi Kullanım Raporlama Hizmeti ( Portal Usage Reporting )
8. Oturum Durumu Hizmeti

olarak listelenebilir. Bu servislerin kullanılabilmesi için en az bir tane paylaşımlı servisin tanımlanmasının şart olduğunu tekrar hatırlatalım.

Birden fazla paylaşımlı servis oluşturulabilir. Bunun amacı ise portal sitelerini gruplayıp, aynı grup içerisindeki portallara verilecek yukarıdaki adı geçen hizmetlerin ortak olmasının sağlanmasıdır. Bir paylaşımlı servisin nasıl oluşturulacağından konuya başlayıp ardından detaylandıralım.

Paylaşımlı servislerin yönetilebilmesi için bir web sitesi açılmalıdır. Bu web sitesine Shared Services Administration denmektedir. Bu web sitesinin açılabilmes için ilk önce bir web application ( web uygulaması ) yaratılmalıdır. Shared Services Administration sitesi ile My Site hizmetinin verileceği site aynı web application altında yaratılabilir ancak bu önerilmemektedir. En anlamlısı Central Administration sitesinin Application Management tabından erişilebilecek olan Create or Extend Web Application bağlantısından yararlanarak iki adet web application yaratmak olacaktır. Biz, bu örneğimizde Shared Services Administration sitesi için 11111 numaralı portu kullanan, My Site hizmeti için ise 22222 numaralı portu kullanan, host header bilgileri olmayan önceden yaratılmış iki adet web application kullanacağız.

İlk önce, MOSS 2007 kurulu makina üzerinden Central Administration sitesini açalım. Application Management tabından Office SharePoint Server Shared Services alanındaki Create or configure this farm's shares services bağlantısına tıklayalım. Önümüze çıkan menüde New SSP bağlantısına tıklayıp yeni bir paylaşımlı servis tanımlama menüsüne erişelim.

Yeni bir paylaşımlı servis oluşturmaya yarayan Şekil 1'deki sayfada ilk önce paylaşımlı servisimize bir isim veriyoruz. Bu paylaşımlı servisin yönetilebilmesi için kurulacak olan Shared Services Administration sitesinin hangi web application üzerine kurulacağını mevcut web application listesinden seçebileceğimiz gibi Create a new Web application bağlantısını takip ederek, yeni bir web application oluşturarak, oluşturduğumuz yeni web application'ı da listeden seçme imkanımız var. Bizim örneğimizde 11111 portunu kullanan SharePoint - 11111 isimli web application'ı seçiyor olacağız. Paylaşımlı servisin servis hesabını ve şifresini SSP Service Credentials alanında veriyor olacağız. Bu servis hesabının, ilgili veritabanına bağlanıp gereken enformasyonu alabilecek şekilde ayarlanabileceğini aklımızdan çıkarmadan gereken yetkilendirmeyi yapmayı unutmamalıyız.

Şekil 2'deki alanlarda, paylaşımlı servislerin bilgilerinin hangi veritabanı yönetim sistemi üzerinde tutulacağı, ilgili veritabanının adının ne olacağını, veritabanına hangi kimlik bilgileri ile bağlanılacağını veriyor olacağız. Aynı şekilde arama hizmetleri için de bu bilgileri sağlıyor olacağız. İndeksleme işlemi içinse hangi indeks sunucusunun kullanılacağını, çiftlikteki mevcut indeks sunucuları arasından seçebiliyoruz.
Şekil 1 Şekil 2
Şekil 3'te görünen SSL for Web Services alanında, paylaşımlı servisler tarafından sağlanmış bir takım web servislerin SSL kullanmasının zorunlu kılınıp kılınmayacağını belirtebiliyoruz. Son aşamada da hangi uygulama hesaplarının paylaşımlı servisleri kullanabileceğini belirtiyor olacağız. Bu alanı boş bırakabiliriz, yaratılmış olan web siteleri, bu paylaşımlı servis ile ilişkilendirildiğinde bu liste otomatik olarak güncellenmekte ve o web sitelerinin bu paylaşımlı servislerden yararlanabilmesi sağlanmaktadır. OK butonu tıklandıktan sonra paylaşımlı servis yaratma operasyonu başlamaktadır. Bittiğinde ise Şekil 4'teki sayfa karşımıza gelmektedir, bu da paylaşımlı servislerin başarı ile oluşturulduğunu göstermektedir.
Şekil 3 Şekil 4
Paylaşımlı servisin tanımlanması tamamlandıktan sonra genel anlamda tanımlayabileceğimiz bazı ayarlar bulunmaktadır. Bunlardan bir tanesi, paylaşımlı servisleri birden fazla çiftlik için ortak kılma konusudur. Bir çiftlikteki bir paylaşımlı servisi, diğer bir çiftlikteki bir web application rahatlıkla kullanabilir. Bunu tanımlamak için Grant or configure shared services between farms bağlantısına tıklayalım. Önümüze çıkan sayfada ( Şekil 5 ) varsayılan seçenek çiftlikler arası paylaşımlı servisler kullanımının tanımlanmadığıdır ( This farm does not participate in shared services between farms ). Eğer this farm will provide shared services to other farms seçeneği seçilir ise, bu çiftlik üzerinde tanımlanmış bir paylaşımlı servisin bir başka çiftlik tarafından kullanılabileceğini ayarlayabilir duruma gelinir ( Şekil 5 ). Bu menüde hangi paylaşımlı servisin başka çiftliklere açılacağını ve bu çiftliklerdeki hangi uygulama hesaplarının bu servise erişebileceğini tanımlayabiliriz. Eğer this farm will consume shared services from another farm seçeneği seçilir ise ( Şekil 6 ) bu çiftliğin, bir başka çiftliteki paylaşımlı servislerden yararlanacağı tanımlanabilir duruma gelinir. Burada, paylaşımlı servisinden yararlanılacak olan çiftliğin konfigürasyon veritabanının adı, tutulduğu sunucunun adı ve bu veritabanına hangi kimlik bilgileriyle erişileceği bilgileri tanımlanır. Sadece Excel servisleri için mevcut çiftlikteki bir paylaşımlı servise ihtiyaç vardır, geriye kalan hizmetlerin tümü diğer çiftlikteki paylaşımlı servislerden kullanılabilir. Excel servislerinin hangi lokal paylaşmlı servis üzerinden kullanılacağı da yine bu menüde verilmektedir.
Şekil 5 Şekil 6
Son olarak paylaşımlı servislerin sağladığı, ASP.NET uygulamalarında sıkça kullandığımız oturum durumu ( Session State ) konfigürasyonu bulunmaktadır. Configure Session State bağlantısına tıklayarak açacağımız sayfada oturum durumunu aktif yapıp, oturum zaman aşımı süresini dakika cinsinden verebilmekteyiz.

Böylece paylaşımlı servislerin tanımlanması ve genel ayarlarının nasıl verileceği konularına değinmiş bulunuyoruz. İlerleyen makalelerimde paylaşımlı servisler adı altında verilen hizmetlerin detaylarına değiniyor olacağım.

Not: Bu makale MOSS 2007 Beta 2 TR üzerinden yazılmış ve görüntülenmiştir. Ürün çıktığında bu makaledeki bilgiler değişmiş olabilir.