Makale Özeti

SQL Server 2005 ile Gelen Gelişmiş Veri Tipleri SQL Server 2005 ile birlikte DDL (Data Definition Language) Yenilikler

Makale

SQL Server 2005 ile Gelen Yenilikler.

 

 

SQL Server 2005 yeni veri tipleriyle birlikte eski veri tiplerinin de gelişmiş hallerini bizlere sunmuştur. Yeni xml veri tipi XML datayı doğal hali ile saklayıp sorgulama imkanı sağlar.

 

Nvarchar, varchar ve varbinary datatiplerinin limitini artmıştır. Max anahtar kelimesi kullanılarak yaklaşık 2 GB lık bilgi saklanabilir hale getirilmiştir (Eskiden max 8000 byte olduğunu hatırlayalım)

 

Gelişmiş veri tipleri eski veri tiplerinin tüm özelliklerini taşımaya devam etmektedirler. SQL Server 2005’de sırasıyla, text, ntext ve image yerine varchar(max), nvarchar(max), varbinary(max) veri tipleri tercih edilecektir.

 

CREATE TABLE Yazgelistir.Makale (Makale varchar(max))

 

SQL Server 2005 yeni xml veri  tipini, 2GB’ta kadar XML dökümanlarını, tablo kolonlarında yada fonksiyonların parametrelerinde yada değişken olarak kullanabiliriz.

 

Şimdi XML veri tipi ile yeni bir talo oluşturalım:

 

CREATE TABLE Muhasebe.Beyanneme(Bey_ID int, Bey_Aciklama xml)

 

XML şema geçerlilik kontrolünü veya tip bilgisi sağlamak için, xml örneğini CREATE XML SCHEMA COLLECTION ile oluşturulan şemaya bağlayabiliriz. Örneğin var olan Beyanname şeması kolleksiyonunu tanımlayacağımız xml veri tipindeki @xml_Bey değişkenine bağlayalım. Böylece bu değişkene atayacağımız xml veri tipindeki değerlerin yine aynı şemaya uymasını sağlamış oluruz.

 

DECLARE @xml_Bey xml(BeyannameSemaKolleksiyonu)

 

SQL Server 2005 ile birlikte DDL (Data Definition Language) Yenilikler:

 

Önceki SQL Server versiyonlarında var olan nesnelerin yerine birçok yeni nesne gelmiştir. Bu yüzden birçok yeni nesne için CREATE, ALTER ve DROP komutu eklenmiştir.

 

Services Broker, Database Mirroring (veritabanı aynalama), Snapshot (Veritabanı Resmi) vb...Bu nesneleri oluşturabilmek,  yeniden düzenlemek ve silebilmek için CREATE, ALTER, DROP komutlarının yetenekleri arttırılmıştır.

 

SQL Server 2005 .Net kullanarak, yordam (procedure), fonksiyon, tetikleyici (trigger), data tipi geliştirmemize izin vermektedir. Bu Assembly ve yordamlar kendi DDL komutları ile oluşturulmaktadırlar.

 

Örnek:

CREATE ASSEMBLY Makaleler

FROM 'C:\Makaleler\makaleler.dll'

 

CREATE PROCEDURE Makale.MakaleEkle AS

EXTERNAL NAME Makale.MakaleEkle

 

SQL Server 2005 indekslerinin oluşturulması, yönetilmesi hakkında birçok yeni özellik sunmaktadır. Bu yeni özellikleri CREATE INDEX ve ALTER INDEX komutlarındaki yeniliklerle sağlamaktadır.

 

Örnek:

CREATE NONCLUSTERED INDEX Makale_ID

ON Makaleler. ( MakaleID ASC)

WITH ALLOW_ROW_LOCKS = OFF

 

Yeni DDL komutları ile daha kararlı yönetim komutları gelmiştir. CREATE LOGIN, CREATE ROLE ve CREATE USER gibi komutlar sayesinde tüm yönetim işlemleri yapılabilmetedir.

 

Örnek:

CREATE LOGIN BulentSozge WITH PASSWORD = '12344@-232'

     CREATE ROLE Editor AUTHORIZATION BulentSozge;

CREATE USER BulentSozge;

 

SQL Server 2005, MS SQL Server Service Broker mesaj kuyruklama sistemi ile güvenli bir şekilde mesaj alıp mesaj yollama teknolojisi sağlar. Yeni DDL komutlarının birçoğu Service Broker ile ilişkili bilgileri oluşturup yönetebilme olanağı sağlar.

 

SQL Server 2005 ile beraber DML Triggerlarına ek olarak DDL Triggerları gelmiştir. Event Notificationlar, DDL ve DML komutlarına otomatize edilebilirler.

 

 

İyi çalışmalar

 

Bülent Sözge