Makale Özeti

Visual Studio 2005 ve SQL Server 2005 kullanarak, adım adım bir SQL Mobil uygulaması geliştirmek için; 3 aşamadan oluşan makale serisinin bu ikinci adımında; SQL Mobile Server taraflı bileşenlerinin nasıl konfigüre edileceğine bakacağız. ISS makinası üzerinde bileşenleri konfigüre edebilmek için Web Synchronization kullanacağız. Bu SQL Mobile ile SQL Server ın iletişim kurabilmesine izin verir. Ek olarak SQL Server 2005 Mobile Edition veritabanında nasıl abone yaratabileceğimize bakacağız. Bir SQL Mobile veritabanına bağlanacak, abone oluşturma sihirbazını çalıştıracak, yayın seçecek ve daha sonra da Web server detayları sağlayacağız. Abone tipi için güvenlik ayarlarını da yapacağız.

Makale

SQL Mobile Uygulaması Geliştirme II

SQL Server Mobil Bileşenlerini Konfigüre Etme

Web Synchronization Sihirbazını Konfigüre Etmek İçin

 1. Microsoft SQL Server Management Studio içinde, Object Explorer da, Replication düğümünü genişletin.
 2. Local Publications düğümünü genişletin ve SQLMobile yayınına sağ tıklayın.
 3. Configure Web Synchronization a tıklayın.

  Web Synchronization Configuration sihirbazı ekrana gelecektir.

Abone Tipi Seçmek İçin

 1. Web Synchronization Configuration sihirbazında, Next e tıklayın.

  Abone tipi sayfası ekrana gelecektir.

 2. Abone tipi sayfasında, SQL Server Mobile Edition ı seçin ve Next e tıklayın.

  Web Server sayfası ekrana gelecektir.

  Aynı sihirbaz, hem SQL Server 2005 aboneleri hemde SQL Server 2005 Mobile Edition aboneleri için kullanılır. Bu makalede biz sadece SQL Server 2005 Mobile Edition aboneleri için kullanacağız.

Web Server Detaylarını Oluşturmak ve Sanal Bir Dizin Yaratmak İçin

Çalışan ISS yüklü bilgisayarın ismi kendi bilgisayarınızın ismi olacaktır.

 1. Web Server sayfasında, Create a new virtual directory i seçin.
 2. Web Sites düğümünü genişletin, Default Web Site düğümüne tıklayın ve daha sonra da Next e tıklayın.

  Virtual Directory Information sayfası ekrana gelecektir.

 3. Virtual Directory Information sayfasında, Alias içinde, SQLMobile yazın ve Next e tıklayın.
 4. Dosya yaratılması için sorulursa, onaylayın. Bu sanal dizin ISS çalışan makinanız üzerinde yaratılacaktır. SQL Mobile Server Agent ın kopyalanması ve onaylanmasını gösteren komuta karşılık olarak da onay vermelisiniz.

  Secure Communication sayfası ekrana gelecektir.

Güvenlik ve Doğrulama Gereksinimlerini Konfigüre Etmek İçin

 1. Secure Communication sayfasında, Do not require secure channel a tıklayın.

  Client Authentication sayfası ekrana gelecektir.

 2. Client Authentication sayfasında, Client will connect anonymously seçeneğini seçin ve Next e tıklayın.

  Bu makalede anonymous seçeneğini kullanacağız. Bu seçenek gerçek iş uygulamalarında, üretim ortamlarında önerilmez.

  Anonymous Access sayfası ekrana gelecektir.

 3. Anonymous Access sayfasında, Next e tıklayın.

  Bu sayfa, doğrulama için kullanılacak olan hesap ve şifrenizi gösterir. anonymous erişim seçtiğiniz için, kullanıcı hesabını değiştirmenize gerek yok.

  Snapshot Share Access sayfası ekranda görülecektir.

 4. Snapshot paylaşımını ayarlamadan önce, replication data snapshot klasörünü paylaştırmalısınız. C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL.1\MSSQL klasörüne ulaşmak için Windows Explorer kullanın. ReplData ya sağ tıklayın ve Sharing and Security tabına tıklayın. Buradan da Share this folder on the network seçeneğini işaretleyin ve paylaşım ismi olarak SQLMobile yazın.
 5. Snapshot Share Access sayfasında, Share bölümünde, makinanızın gerçek ismini kullanarak; \\[bilgisayarınızın_ismi]\SQL Mobile yazın ve Next e tıklayın.

  Web Synchronization konfigürasyon sihirbazının son sayfası ekrana gelecektir. Burada o ana kadar ki gerçekleştirmiş olduğunuz tüm işlemlerin bir özetini göreceksiniz.

Web Synchronization Konfigürasyonunu Tamamlama

 1. Web Synchronization konfigürasyon sihirbazının son sayfasında, Finish e tıklayın.

  Configure Web Synchronization sayfası, konfigürasyon işleminin durumunu göstererek ekrana gelecektir.

 2. Configure Web Synchronization sayfasında, Report a ve sonra View a tıklayın.

  View Report penceresi ekrana gelecektir.

 3. View Report penceresini kapatın.
 4. Configure Web Synchronization sayfasında, Close a tıklayın.


Abone Yaratma

SQL Mobile Veritabanına Bağlanmak İçin

 1. Microsoft SQL Server Management Studio içinde, Object Explorer da, Connect seçenek sekmesine tıklayın ve daha sonra da SQL Server Mobile a tıklayın.

  Connect to Server diyalog kutusu ekrana gelecektir.

 2. Connect to Server diyalog kutusunda, Database File list içerisinden New Database seçeneğini seçin.

  Create New SQL Server 2005 Mobile Database diyalog kutusu ekrana gelecektir.

 3. Create New SQL Server 2005 Mobile Database diyalog kutusunda Enter the new SQL Server 2005 Mobile database filename bölümüne C:\Exercises\SqlMobile.sdf yazın ve OK e tıklayın.

  Connect to Server diyalog kutusu ekrana gelecektir.

 4. Connect e tıklayın. Eğer sorulursa, şifre bölümünü boş bırakarak geçmek istediğinizi onaylayın.

  Microsoft SQL Server Management Studio içinde, Object Explorer da, yeni SQL Mobile veritabanınız gözükecektir.

Abone Sihirbazını Başlatmak İçin

 1. Microsoft SQL Server Management Studio içinde, Object Explorer da, SQL Server Mobile nesnesini (SQL Server nesnesi değil) genişletin.
 2. Replication düğümünü genişletin, Subscription a sağ tıklayın ve New Subscription a tıklayın.

  New Subscription sihirbazı ekrana gelecektir.

 3. New Subscription sihirbazında, Next e tıklayın.

  Choose Publication sayfası ekrana gelecektir.

 4. Choose Publication sayfasında, Publisher listesinde, Find SQL Server Publisher seçeneğini seçin.

  Connect to Server diyalog kutusu ekrana gelecektir.

 5. Connect to Server diyalog kutusunda, Server name bölümüne, makina isminizi eğer orada yazılı değise girin.
 6. Authentication da, Windows Authentication ı seçin ve Connect e tıklayın.

  Choose Publication sayfası ekrana gelecektir.

 7. Choose Publication sayfasında, SQLMobile yayın düğümüne tıklayın ve daha sonra da Next e tıklayın.

  Bu, bir önceki makalede yarattığımız yayındır.

  Identify Subscription sayfası ekrana gelecektir.

 8. Identify Subscription sayfasında, SQLMobile yazın ve Next e tıklayın.

  Not: HOST_NAME, sadece aboneleri filtrelemek için kullanılır. Burayı boş bırakacaksınız.

  Web Server Authentication sayfası ekrana gelecektir.

Web Sunucunuz İçin Kimlik Doğrulama Mekanizması Seçmek İçin

 1. Web Server Authentication sayfasında, Enter the URL to the SQL Server 2005 Mobile Edition virtual directory on the Web server içine, makinanızın ismini ekleyerek; http://[bilgisayarinizin_adi]/sqlmobile/sqlcesa30.dll yazın.
 2. The Subscriber will connect anonymously seçeneğini seçin.
 3. Next e tıklamadan önce, Internet Explorer ı açarak URL yi test edin. Bunun için adres satırına, http://[bilgisayarinizin_adi]/sqlmobile/sqlcesa30.dll yazın.

  Eğer SQL Server Mobile Server Agent 3.0 yazısı ekranda görülüyorsa, URL doğru çalışıyor demektir.

 4. Next e tıklayın.

  SQL Server Authentication sayfası ekrana gelecektir.

 5. SQL Server Authentication sayfasında, User name için sa kullanarak; Use SQL Server Authentication seçeneğini seçin. Password için, makinanızdaki sa hesabınız için kullandığınız şifreyi girin ve Next e tıklayın.

  Yeni abone yaratma sihirbazının son sayfası ekrana gelecektir. Bu ekranda veritabanı senkronizasyonu için yazılmış olan kodu bulabilirsiniz.

Abone Yaratma İşlemini Tamamlamak İçin

 1. Complete the Wizard sayfasında, Code Sample (C#) altındaki C# kodu içeren tüm satırları kopyalayın.
 2. NotePad i açın, kodu buraya yapıştırın ve bir yere kaydedin.

  Bu kodu bir sonraki makalede başka bir başlık altında kullanacağız.

 3. Complete the Wizard sayfasında, Finish e tıklayın.

  New Subscription Wizard durum sayfası ekrana gelecektir.

 4. New Subscription Wizard durum sayfasında, Report a tıklayarak raporu inceleyin.
 5. View Report penceresini kapatın.
 6. New Subscription Wizard durum sayfasında, Close a tıklayın.

Uygulama Planını Göstermek İçin

 1. Microsoft SQL Server Management Studio içinde, SQLMobile veritabanına sağ tıklayıp, New Query bölümüne tıklayarak; yeni bir SQL Mobile query yaratın.
 2. Query panelinde, select * from ItemData SQL cümlesini yazın.
 3. Execute a tıklayın.
 4. Menu barından Query | Display Estimated Execution Plan a tıklayın.

  Estimated Execution Plan alt panelde ekrana gelecektir.

 5. Query e tıklayın daha sonra da Include Actual Execution Plan a.
 6. Execute a tıklayın.
Çalıştığında, gerçek çalışma planı ekrana sonuçları ile birlikte gelecektir. Yazmış olduğumuz sorgunun performansını test etmek istediğimizde, sorgu uygulama planını göstermek en iyi çözümdür.


Bu makalede; SQL Mobile Server taraflı bileşenlerinin nasıl konfigüre edileceğini ve SQL Server 2005 Mobile Edition veritabanında nasıl abone yaratabileceğimizi gördük. Bu serinin son makelesinde artık bir aygıt uygulaması yaratacak ve çalıştıracağız.

Bir sonraki makalelerde görüşmek üzere. İyi çalışmalar...

Tayfun AKCAY

tayfun@tayfunakcay.com