Makale Özeti

Önceki makalemizde VSTO ile Visual Studio .Net ortamında proje örnekleri (template) olduğundan bahsetmiştik. Bu makalemizde ise bu örnekleri tanıyalım.

Makale

VSTO Proje Örnekleri

Önceki makalemizde VSTO ile Visual Studio .Net ortamında proje örnekleri (template) olduğundan bahsetmiştik. Bu makalemizde ise bu örnekleri tanıyalım.

Bu örnekler aracılığı ile isteğimize göre yeni bir word ve excel projesi yaratabiliriz.

1) Word Document Project Template

Bu örnek aracılığı ile yeni veya var olan bir word dökümanı üzerinde çözüm geliştirebiliriz.

Varsayılan olarak bu örnek sonucunda yeni yaratılacak olan word dökümanı Visual Studio .Net çözümü ile aynı klasörde olur ve proje ile aynı isme sahip olur.

Projenizin içinde yer alan referanslar sayesinde çözümlerinizi geliştirebilirsiniz. Bu referanslar;

        Microsoft.Office.Core: Bu kütüphane temel ofis objelerine erişimi sağlar.

        Microsoft.Office.Interop.Word: Bu kütüphane word obje modelini sunar.

        Microsoft.VBE.Interop.Forms: Ofis uygulaması içinde programlanabilir objeler sağlar.

        System.Windows.Forms: Uygulama içinde windows forms tasarlama ortamı sağlar.

        Bu proje örneği sonucunda OfficeCodeBehind isimli bir sınıf tanımlanır. Bu sınıfın ThisApplication ve ThisDocument isimli iki özelliği, ThisDocument_Open ve ThisDocument_Close isimli iki olayı mevcuttur.

2) Word Template Project Template

        Bu örnek ile Word template’i yaratılır veya var olan bir dosya kullanılır. Genel anlamda Word Document Project Template’e benzer. Word Document Project Template, *.doc uzantılı dosyalar üzerinde çalışma imkanı sunar. Word Template Project Template ise *.dot uzantılı dosyalarda çalışma imkanı sağlar.

Varsayılan olarak bu örnek sonucunda yeni yaratılacak olan word dökümanı Visual Studio .Net çözümü ile aynı klasörde olur ve proje ile aynı isme sahip olur.

Projenizin içinde yer alan referanslar sayesinde çözümlerinizi geliştirebilirsiniz. Bu referanslar;

        Microsoft.Office.Core: Bu kütüphane temel ofis objelerine erişimi sağlar.

        Microsoft.Office.Interop.Word: Bu kütüphane word obje modelini sunar.

        Microsoft.VBE.Interop.Forms: Ofis uygulaması içinde programlanabilir objeler sağlar.

        System.Windows.Forms: Uygulama içinde windows forms tasarlama ortamı sağlar.

        Bu proje örneği sonucunda OfficeCodeBehind isimli bir sınıf tanımlanır. Bu sınıfın ThisApplication ve ThisDocument isimli iki özelliği, ThisDocument_Open (Döküman açıldığında devreye girer), ThisDocument_Close (Döküman kapatıldığında devreye girer) ve ThisDocument_New (Sizin örneğinizden yeni bir döküman açıldığında devreye girer) isimli üç olayı mevcuttur.

3) Excel Workbook Project Template

        Bu örnek ile Excel template’i yaratılır veya var olan bir dosya kullanılır.

Varsayılan olarak bu örnek sonucunda yeni yaratılacak olan excel dökümanı Visual Studio .Net çözümü ile aynı klasörde olur ve proje ile aynı isme sahip olur.

Projenizin içinde yer alan referanslar sayesinde çözümlerinizi geliştirebilirsiniz. Bu referanslar;

       

        Microsoft.Office.Interop.Excel: Excel obje modelinde tanımlanmış sınıflara erişimi sağlar.

Microsoft.Office.Core: Bu kütüphane temel ofis objelerine erişimi sağlar.

        Microsoft.VBE.Interop.Forms: Ofis uygulaması içinde programlanabilir objeler sağlar.

        System.Windows.Forms: Uygulama içinde windows forms tasarlama ortamı sağlar.

Bu proje örneği sonucunda OfficeCodeBehind isimli bir sınıf tanımlanır. Sınıf içinde de ThisApplication ve ThisWorkbook isimli iki özellik tanımlamış olur. Ayrıca ThisWorkbook_Open (Döküman açıldığı zaman devreye girer) ve ThisWorkbook_BeforeClose isimli iki olayı mevcuttur.

Kaynak: MSDN

Yeliz Korkmaz, MVP

yelizkorkmaz@tnn.net