Makale Özeti

Günümüzde veriler ve bu verileri yöneten sistemler her zaman olabildiğince güvende ve kullanıcılar tarafından erişilebilir olmalıdır. SQL Server 2005 ile birlikte kullanıcılar ve IT profesyonelleri, en aza indirgenen downtime süresi, arttırılmış esneklik ve performans ve maksimum güvenlik özelliklerinden faydalanıyor olacaklar. SQL Server 2005, IT departmanınızın daha üretken olmasını sağlamaya yönelik pek çok yeni ve geliştirilmiş özellik içermektedir.

Makale

Enterprise Veri Yönetimi

Günümüzde veriler ve bu verileri yöneten sistemler her zaman olabildiğince güvende ve kullanıcılar tarafından erişilebilir olmalıdır. SQL Server 2005 ile birlikte kullanıcılar ve IT profesyonelleri, en aza indirgenen downtime süresi, arttırılmış esneklik ve performans ve maksimum güvenlik özelliklerinden faydalanıyor olacaklar. SQL Server 2005, IT departmanınızın daha üretken olmasını sağlamaya yönelik pek çok yeni ve geliştirilmiş özellik içermektedir. Bu yenilik ve geliştirmeleri aşağıdaki başlıklar altında ele alacağız:

-         Yönetilebilirlik

-         Süreklilik

-         Esneklik

-         Güvenlik

Yönetilebilirlik

SQL Server 2005 enterprise veri ve analiz uygulamalarının geliştirilmesini, dağıtımını, yönetim ve optimizasyonunu son derece kolaylaştırmaktadır. Enterprise bir veri yönetim platformu olarak, kurumun herhangi bir noktasındaki veritabanı yöneticisinin tüm veritabanlarını gözlemlemesini, yönetmesini ve kurumunuza ait tüm veritabanlarını ve ilişkili servisleri ayarlayabilmesini sağlayan tek bir yönetim konsolu sunmaktadır. Bu konsol SQL Management Objects (SMO) ile kolayca programlanabilen ve kullanıcılara yönetim ortamlarını kolayca genişletme olanağı sağlayan ve bağımsız yazılım dağıtıcılarının  (ISV) standart olarak gelen özelliklere yenilerine eklemelerine olanak tanıyan bir altyapıya sahiptir.

SQL Server Management Studio
SQL Server 2005 yönetim işini, SQL Server ilişkisel veritabanını, Integration Services, Analysis Services, Reporting Services, Notification Services ve SQL Server Mobile’ı  gözlemlemek ve yönetmek için sunduğu entegre yönetim konsolu ile son derece basitleştiriyor. Veritabanı yöneticileri sorgular oluşturma ve çalıştırmak, sunucu nesnelerini görüntülemek ve yönetmek, sistem aktivitesini gözlemlemek ve yönetmek gibi işlemler de dahil olmak üzere pek çok işlemi bu araç aracılığıyla gerçekleştirebiliyorlar. SQL Server Management Studio T-SQL, MDX (Multi Dimensional Expressions) ve XMLA kullanılarak script ve stored procedurelerin geliştirilmesi, düzenlenmesi ve yönetilmesine olanak tanıyan bir geliştirme ortamı içermektedir. Management Studio kod yönetim sistemleriyle entegre olabilmektedir. Management Studio aynı zamanda içerdiği araçlarla SQL Server Agent görevlerinin zamanlanmasına ve günlük işlem ve bakımların planlanmasına olanak tanımaktadır. Yönetim ve geliştirmenin tek bir platformda birleştirilmesi, veritabanı yönetici ve geliştiricilerinin daha efektif çalışmalarına imkan sağlamaktadır.

Proaktif Performans Gözlemlemesi ve Performans Optimizasyonu
SQL Server 2005 dahili veritabanı performans ve kaynak kullanımının gözlemlenmesine dair 70’ten fazla ölçüm imkanı sunar. Bu dinamik yönetimsel gözlem araçları (Dynamic Management Views (DMVs)) veritabanının performans ve sağlığının gözlemlenmesi için çok büyük vantajlar sağlamaktadır.

SQL Management Objects (SMO)
SQL Management Objects, SQL Server’ın tüm yönetimsel fonksiyonlarına erişebilmemizi sağlayan yeni bir programlama modelidir. Gerçekte SQL Server Management Studio bu altyapıya dayanarak geliştirilmiştir. SMO bir .NET Framework Assembly’si olarak sunulmaktadır. Bu nedenle SMO’yu kullanarak SQL Server üzerinde her türlü yönetimsel işlemi gerçekleştiren uygulamaların hızlı ve kolay bir şekilde geliştirilmesi (örneğin backup planlaması, SQL Server Agent joblarının oluşturulması, yeni veritabanları oluşturulması v.b.) mümkündür. SMO nesne modeli SQL Server’ın önceki versiyonlarında yer alan Distributed Management Objects (DMO) yapısına göre daha güvenli, güvenilir ve esnektir.

Süreklilik

Yüksek süreklilikle ilgili teknolojiler, ek yedekleme üniteleri ve replikasyon yapıları kurumların yüksek sürekliliğe sahip uygulamalar geliştirmesina olanak sağlıyor. SQL Server 2005 database mirroring, failover clustering, database snapshots v.b. yeni özelliklerle downtime süresini minimuma indirgerken kritik sistemlerin erişilebilir ve çalışır durumda kalmasını sağlamaktadır. Bu bölümde SQL Server 2005’in süreklilik alanında getirdiği yenilikleri ele alıyor olacağız. 

Database Mirroring
Database mirroring işlemlerin bir kaynak sunucudan hedef sunucuya sürekli transferine olanak tanır. Ana sistemde yaşanacak bir hata durumunda uygulamalar ikinci sunucudaki veritabanına bağlanarak sorunsuz bir şekilde çalışmaya devam edebilirler. İkincil sunucu, birincil sunucudaki hatayı algılayarak bir kaç saniye içinde birincil hale geçer ve uygulamaların sorunsuz olarak çalışmaya devam etmelerini sağlar. Database mirroring standart donanım dışında herhangi bir depolama ünitesine veya denetleyiciye gereksinim duymaz. Şekil 1:2 database mirroring’in standart konfigurasyonunu göstermektedir.

 


Şekil 1:2 :: Temel Database Mirroring Konfigurasyonu

 

Failover Clustering

Failover Clustering, Windows Clustering Services altyapısına dayanan ve oluşturulan sanal sunucular ile bir sunucunun devre dışı kalması halinde diğer sanal sunucuların devreye girerek yaşanan problemin istemciye hissettirilmeden servis verilmeye devam edilmesini hedefleyen bir yapıdır. SQL Server 2005’te failover clustering mimarisi, Analysis Services, Notification Services ve SQL Server Replication bileşenlerini de kapsayacak şekilde genişletildi. Ayrıca SQL Server 2005 ile birlikte bir clusterde bulunabilecek maksimum node sayısı sekize yükseltildi. 

Süreklilik Özelliği

Database Mirroring

Failover Clustering

Automatic Failover

Evet

Evet

Transparent Client Failover

Evet, Otomatik yönlendirme

Evet, aynı IP’ye yeniden bağlanma

Impact On Overall Throughput

Etki yok – minimum

Etki yok

Zero Work Loss

Evet

Evet

Requires Classified Hardware

Hayır

Evet

Provides Redundant Data

Evet

Hayır

Veritabanı Snapshotları

SQL Server 2005, veritabanı yöneticilerine bir veritabanının anlık, salt okunur görünümlerini oluşturma olanağı vermektedir. Database Snapshot özelliği tüm veritabanının kopyalanmasının getireceği zaman ve maliyete gerek olmaksızın veritabanının bir önizlemesinin oluşturulmasına olanak sağlamaktadır. Birincil veritabanda değişiklik olması halinde snapshot güncellemeyi otomatik olarak gerçekleştirebilmektedir. Böylece snapshot birincil veritabanında yanlışlıkla yapılmış değişikliklerin hızlı bir şekilde geri alınmasında kullanılabilmektedir.

Hızlı Recovery

SQL Server 2005 sunduğu yeni recovery özelliği ile veritabanlarının sürekliliğini arttırmaktadır. Kullanıcılar transaction log geri yüklendikten hemen sonra recover işlemi sürmekte olan bir veritabanına bağlanabilmektedirler. SQL Server’ın önceki versiyonlarında kullanıcılar, etkilenmemiş kayıtlara erişmek isteseler dahi tüm işlemlerin roll-back yapılmasını beklemek zorunda kalıyorlardı.

Dedike Yönetici Bağlantısı

SQL Server 2005 çalışan bir sunucunun cevap vermiyor veya erişilemez durumda olması halinde kullanılabilecek yeni bir dedike yönetici bağlantısı sunamaktadır. Bu sayede sunucuda sorun yaşanan anlarda dahi diagnostik fonksiyonları veya T-SQL ifadelerini çalıştırma imkanı bulabiliyoruz. Bu ağlantı sysadmin rolünün üyeleri tarafından sadece SQLCMD aracı aracılığıyla yerel veya uzaktaki bir bilgisayardan çalıştırılabilir. 

Online İşlemler (index işlemleri ve restore)

SQL Server 2005’in sunduğu bir diğer özellik ise indexlerin online olarak oluşturulabilmesi, yeniden oluşturulabilmesi veya silinebilmesi işlemleri. Online index opsiyonu tablolar üzerinde veya index DDL (Data Definition Language) ifadesinin çalıştırılması esnasında ilişkili indexlere bağlı clustered index verileri üzerinde eşzamanlı işlemlere (update, delete ve insert) izin vermektedir. Online index işlemleri desteği ile sunucunun parallel processing avantajlarınıda kullanabilirsiniz.

SQL Server 2005 aynı zamanda bir SQL Server instanceı çalışırken restore işlemi gerçekleştirme olanağıda sunuyor. Online restore yeteneği sürekliliğin artması açısından oldukça önemli, bunun nedeni sadece erişilemez olan verinin restore ediliyor olması. Veritabanının geri kalan bölümü online ve erişilebilir kalıyor. SQL Server’ın önceki versiyonları restore işlemi esnasında veritabanına erişilememesine neden oluyordu.

Replikasyon

Replikasyon çoklu veritabanı sunucusu içeren sistemlerde sürekliliğin en yüksek düzeyde tutulmasını sağlamak için tasarlandı. SQL Server 2005 yeni peer-to-peer modeli ile veritabanlarının transactional olarak senkronize edilebilmesini sağlayan yeni bir topolojiyi sunmaktadır.