Makale Özeti

SQL Server 2005'in yayınlanmasına kısa bir süre kala technet kaynaklı bir dokumanla SQL 2005'i tanımaya başlıyoruz. Dokumanı bölümler halinde yayınlıyor olacağız. Bu dokumanın sonrasında SQL 2005 ile uygulamalara yer verilen makalelerle devam edeceğiz.

Makale

Günümüzde organizasyonlar veri işlemlerinde çok çeşitli zorluklarla karşılaşıyor. Örneğin karar verme süreci gün geçtikçe veriye daha bağlı hale geliyor ve bu noktada karar vericilerin ihtiyaç duydukları en önemli unsur hız oluyor. Bununla birlikte geliştirme ekibinin üretkenliğini ve esnekliğini arttırmak bununla birlikte genel IT bütçesini azaltmaya yönelik baskı yaparken IT altyapısının her an sürekli artan gereksinimleri karşılayacak seviyede olmasını sağlamak bugünün gereksinimlerine ve zorluklarına örnek olarak verilebilir.

SQL Server’ın yeni sürümü bunlar ve benzeri zorlukları karşılamaya yönelik olarak tasarlandı ve geliştirildi. Microsoft SQL Server 2005, büyük ölçekli uygulamalara gelişmiş güvenlik, esneklik ve süreklilik sağlarken, bu uygulamaların geliştirilmesini, dağıtılmasını ve yönetilmesini kolaylaştıran yeni nesil bir veri yönetim ve analiz çözümüdür.

SQL Server 2000’in gücüne dayanan SQL Server 2005 bütünleşik bir veri yönetim ve analiz çözümü sunarak organizasyonlara:

-         Daha güvenli, esnek ve güvenilir enterprise-ölçekte uygulamaların geliştirilmesine, dağıtılmasına ve yönetilmesine

-         Veritabaı uygulamalarının geliştirilmesi, dağıtım ve yönetimindeki zorlukları azaltarak IT üretkenliğinin arttırılmasında

-         Farklı platformlar, uygulamalar ve cihazlar arasında veri paylaşımına olanak tanıyarak dahili ve harici sistemlerin iletişim ve entegrasyonunu kolaylaştırmada

-         Performans, süreklilik, esneklik ve güvenlik konularında harcanan performansı minimuma indirgeyerek maliyetlerin azaltılmasında

yardımcı olur.

Makalenin devamında SQL Server 2005’in enterprise veri yönetimi, yazılım geliştirici üretkenliği, business intelligence, lisanslama, fiyatlandırma ve upgrade konularında size sunduğu avantajları ele alıyor olacağız.

Microsoft SQL Server 2005 Genel Bakış

SQL Server Veri Platformu
SQL Server kurumunuzdaki kullanıcılara enterprise veri ve Business Intelligence uygulamaları için güvenli, güvenilir ve verimli bir platform sağlayarak daha etkin çalışmalarını sağlayan bir veri ve analiz çözümüdür. SQL Server 2005 sunduğu gelişmiş araçlarla IT profesyonellerinin ve çalışanlarının mobil cihazlardan, enterprise veri sistemlerine kadar olan geniş yelpazedeki platformlara yönelik veri ve analiz uygulamalarının oluşturulmasında, dağıtımında, yönetiminde ve kullanımında yaşanan zorlukları en aza indirgiyor. Sunduğu geniş özelliklerle varolan sistemlerle birlikte çalışma ve rutin işlemlerin otomasyonu konularında SQL Server 2005 her türlü organizasyon için yeterli altyapıyı sunuyor. Şekil 1:1 SQL Server 2005 veri platformunu göstermektedir.

 

Şekil 1:1 :: SQL Server 2005 Veri Platformu

 

SQL Server veri platformu aşağıdaki araçları içermektedir:

-         İlişkisel veritabanı: Geliştirilmiş performans ve XML veri desteğine sahip, güvenli, güvenilir, esnek ve sürekli ilişkisel veritabanı motoru.

-         Replication Services: Dağıtımlı veya mobil veri uygulamaları için veri replikasyonu, yüksek süreklilik oranı, ikincil veri depolama birimleri ile esnek concurrency, enterprise raporlama çözümleri için veri depoları ve mevcut Oracle veritabanları da dahil olmak üzere heterojen sistemlerle entegrasyon.

-         Notification Services: Mobil ve dağıtımlı uygulamalara yönelik ihtiyaçlar doğrultusunda özelleştirilmiş uyarılar gönderebilen uygulamaların geliştirilmesi ve dağıtımı için sunulan gelişmiş altyapı.

-         Integration Services: Datawarehousing ve enterprise ölçekte veri entegrasyonu için gönderim, dönüştürme/değiştirme ve yükleme yetenekleri sunan altyapı.

-         Analysis Services: Çokboyutlu depolama kullanan büyük ve kompleks veriler üzerinde, gelişmiş analiz çözümleri geliştirmek için hazırlanmış altyapı.

-         Reporting Services: Klasik kağıt üzerinde olacak ve web tabanlı raporlar oluşurmak, yönetmek ve dağıtmak için sunulan çok amaçlı altyapı.

-         Yönetimsel Araçlar: SQL Server gelişmiş veritabanı yönetim ve ayarlaması için çeşitli araçlar içerdiği gibi Microsoft Operations Manager (MOM) ve Microsoft Systems Management Server (SMS) gibi araçlarlada entegre çalışmaktadır. Standart veri erişim protokolleri SQL Server’ın mevcut sistemlerle entegrasyonu için harcanacak eforu minimuma indirgerken, SQL Server’ın bütünleşik web servis desteği diğer uygulama ve platformlarla entegrasyonunu son derece kolaylaştırıyor.

-         Geliştirme Araçları: SQL Server Visual Studio ile entegre olarak, veritabanı motoru, veri transferi ve dönüştürümü, veri madenciliği, analiz ve raporlama amaçlarına yönelik pek çok geliştirme aracı içermektedir.

 

SQL Server 2005 veri platformu her ölçekteki organizasyona sağladığı imkanlardan bazıları ise:

-         Üretkenliğin Arttırılması: SQL Server 2005, Office System gibi yaygın kullanılan araçalrla entegrasyon yeteneği sayesinde her kademedeki çalışanın ihtiyaç duydukları bilgiye, ihtiyaç duydukları anda ve şekilde erişebilme ve yorumlama imkanı sağlar. SQL Server 2005 çalışanların doğruluk oranı daha yüksek kararlara daha hızlı ulaşabilmeleri için gerekli altyapıyı sunarak üretkenliğin arttırılmasını hedeflemektedir.

-         IT Karmaşıklığının Azaltılması: SQL Server 2005, esnek bir platform sunarak ve yönetimsel araçlarla entegre olarak uygulama geliştiricilerin analiz ve karar vermeye yönelik uygulamaların geliştirilmesini, dağıtımını ve yönetimini kolaylaştırır.