Makale Özeti

Tarayıcı Aktivitelerini Kaydetmek

Makale

APPLICATION TEST CENTER – 2

Tarayıcı Aktivitelerini Kaydetmek:
  Test wizard çalıştırıldığında Record new test seçeneği işaretlenir. Start recording butonuna basıldığında Internet Explorer’da kullanılmaya hazır hallederiz. Stop Recording butonuna bastığımızda kayıt işlemini durdurabiliriz. Test user dialog box’ında Automatically generate users seçeneğini işaretlediğimizde tüm kullanıcılar ve cookie’ler otomatik olarak oluşur. Eğer kayıt işlemi sırasında “access denied” 401 Http hatası alınırsa web servers authutication şemasını desteklemiyor demektir. Bu özelliği web servers üzerinde kayıt yapmak istiyorsak açmamız gerekli.
Test Tipleri:
VS.Net içindeki ACT versiyonu dinamik test tipleri özellikleri;
 Çağrılacak aktif bağlantı sayısı belirlenebilir.
 Saniye bölümünde istek sayısı belirlenemez.
 Programlama bilgisinde test gereksinimleri oluşturulur.
 Karışık authentication şemaları desteklenir.
 SSL bağlantısı desteklenir.
 Özellikler test çalışırken farklı istekler için değiştirilebilir.
 Test’ten önce değerler cookie’ler içinde saklanabilir.
 İstek grupları ile çalışmayı destekler.

Dinamik Test
  Web server üzerinde test çalışırken script ile istek göderme imkanımız vardır. Dinamik test ACT User Interface (Arayüz) içerisinde yapılır.
Dinamik test oluşturma yolları;
• Web tarayıcı kaydetme
• Baş test oluşturup ve manuel script yazımı ile
• ACT kullanarak test programlama oluşturma

1. Macro kullanıma benzer. Oluşturulan kaynak hod; hata ayıklama, gibi bazı özellikler için güncellenebilir durumdadır.
2. Boş bir test yaratılıp yapılması istenen durumları kod yazılarak manuel yapılabilir. Test web tarayıcı tarafından kaydedilirken oluşturulabilir veya diğer test tipleri ithal edilerek manuel güncellenebilir. ACT içindeki tüm testler Aplication Object Model tarafından oluşturulabilir veya güncellenebilir.
Dinamik test’de otomatik değişken kullanımı

  Otomatik oluşturulan değerler, isteğin birçok bölümde kullanılabilir durumdadır.

Automatic Header Vaules
  Automatic header values, header’ların hesaplama ihtiyaçları, bir sonraki mesaj body’sinin sadece determined edilmesi için kullanılır. Dinamik test içinde automatic header values kullanıldığında, istek ile header değerleri Request.Headers.Add() metodu ile oluşturulur. Eğer önceden oluşturulmamış ise “(automatic)” kullanımı header’ın değerini oluşturur. Http headers, otomatik değer içermeyi destekler.
Hast: Server üzerindeki conneetion objesi ile associated tabanlı değerdir.
Aocept – Languge: Test contorollerin işletim sistemi ayarlarından determined’dir.
Content – Length: İstediğin body uzunluğu hesaplanabilir ve sadece gönderim yapılmadan önce sunucuya istek aklenebilir.
Cookie: Aktif kullanıcı için cooki’ler determined edilir ve istediğiniz sunucu ve URL bilgisi bulunur.

Otomatik Kullanıcı Adı ve Şifre Ekleme:
  Aktif kullanıcının isim ve şifre bilgileri, User, Name User, Password özelliklerinden aktif hale getirilebilir.

Çağırım Seviyesi Belirlenmesi – Set Load Level
  ACT, web sunucusu üzerinde birden fazla bağlantı açabilir, bu bağlantıların herbirinden istek gönderebilir. Bu özelliğinin kullanımı ile web sunucusuna aynı anda birden fazla bağlantı açıldığında neler olabileceğini görmüş oluruz.

Dinamik test içinde set load level tanımlaması:
  Test adı üzerinde sağ tuş ve Properties seçilir. General tabı seçilir. Simultaneaus browser connection kutusunda tip değeri girilir. Buraya girilebn değer simulasyon yapılacak test scriptin’den nekadar çoğaltılacağını belirtir. Eğer birden fazla bağlantı açılmasını istiyorsanız buraya miktarı belirtebilirsiniz.

Test Zamanlamasının Belirlenmesi:
  Test üzerindeki Genersal tabında gerekli düzenlemeler yapılır. Buraya bilgi girmek isteğe bağlıdır. Test Duration alanında Worm up time alanına gerekli bilgi girilebilir.

Edit Cookies
  Kullanıcı cookie’lerinin nasıl güncelleneceği tanımlanır. Kullanıcı testi için cookie’ler oluşturur. Test başlangıcında eğer cookie bilgilerinin güncellenmesi gerekiyorsa manuel olarak güncellenebilir.test çalışmaya başladığında bilgiler güncellenir, güncellenmiş bilgiler test sona erdiğinde kaydedilebilir durumdadır. Manuel olarak cookiler silinebilir ancak yenisini ekleyemeyiz. ACT tarafından cookie’ler eğer expire zamanları tanımlanmış ise web server üzerinde tutar. Eğer saklama zamanı belirlenmemiş ise browser kapatıldığı zaman silinir.

Kullanıcı cookie’lerine müdahele etmek için:
1. Users nodundan user’s group seçilir.
2. Kullanıcı adı üzerinde iken Action menüsünden Edit Cookies seçilir.
3. Value alanından bilgiler istenildiği gibi değiştirilebilir. Yani cookie içinde yer alan bilgiler bu kutuya gelir ve istenilldiği gibi değiştirilebilir. Ancak Domain ve Poth olanları değiştirilemez. Tüm cookie’leri silmek için Remove All butonuna basılır.

User Group Eklenmesi
  Aktif test’e kullanıcı grubu nasıl eklenceğini göreceğiz. Kullanıcılar manuel olarak veya otomatik olarak ACT ortamına test sırasında eklenebilir.

Var olan kullanıcı grubunu test’e eklemek;
1. Test adı üzerinde sağ tuş properties
2. Users tabı seçilir
3. Specity users butonu seçilir ve istenilen kullanıcı grubu gelen listeden seçilir.• Performance Counters’ı Eklemek ve Ayarlarını Tanımlamak.
Test sonuçlarını ve test sırasındaki işlemleri performans sayıcıya ekleyebiliriz.
1. Test üzerinde sağ tuş – properties seçilir.
2. Counter tabı seçilir.
3. Counter collection interal kutusuna hangi sıklıkla veri artacağı örnekleme bilgisi girilir.
4. Add butonuna basılır ve Browse Performance Counters penceresi açılır.Not: Aktif veya remote bağlanılan bilgisayardaki performans sayıcı yönetimi hakkına sahip olmalı gerekir.
Performans counter’ın ACT içerisinden kullanımı test ortamının sistem kaynakları üzerindeki etkisini görebilmek için çok yaralı bir özelliktir.
 Bununla ilgili ayrıntılı bir yazı sonradan yazılacaktır.

Test Controller ve Test Client Hakkında
o Test Controller (Test Kontrolleri)
  Tüm test çalışmalarında test kontrolleri testin başlaması için cevap verici özelliklerde olabilir, test çalışırken yöntemini yapar, testi durdurur, ve test bilgilerini saklar. ACT, herhangi bir bilgisayar ile test kontrollerini sunabilir. Test çalıştığı sırada, test için bilgisaar kontrolleri otomatik olarak getirilebilir.
o Test Client (Test İşlemcisi)
  Tüm bilgisayarlardan test çalıştrılabilir ve http isteğinde bulunabilir. Bu durumda bu bilgisayarlar istemci rolüne bürünür.

Kaynak: http: //msdn.microsoft.com

Yeliz Korkmaz
yeliz.korkmaz@bilisimanadolu.com