Makale Özeti

RDA ve Merge Replication için bağlanırlık seçenekleri

Makale

Uygun Veri Anuyumluluk(synchronization) Yönteminin Seçilmesi -2

RDA ve Merge Replication için bağlanırlık seçenekleri

ÖZET

  • Ağ bağlanırlığı olmayan cihazlar için ActiveSynch
  • Temel kablosuz protokoller için destek
  • Cihaz ile ağ arasında anahtarlama için ActiveSynch ile SQL Server CE Relay kullanımı

RDA ve replication çeşitli TCP/IP aktarımlarını ve kablosuz protokolleri destekler. Eğer uygulamanız ağ bağlanırlığı olmayan bir cihazda yürütülüyorsa, RDA ve replication ActiveSynch kullanarak da temel ağa bağlı bir masaüstü bilgisayarla veri paylaşımında bulunabilir.

SQL Server RDA ve merge replication, doğrudan Ethernet bağlantısı, kablosuz LANlar ve WANlar üzerinden gerçekleştirilebilmektedir.RDA ve merge replication temel LAN protokollerini (802.11b –WiFi, Proxim –OpenAir) destekler. Kablosuz WAN protokolleri için sağlanan destek ARDIS, RAM, CDPD, TDMA, GSM ve CDMA’i de kapsamaktadır.

SQL Server CE Relay

RDA ve merge replication mobil cihaz ile kurumsal sunucu arasında doğrudan bağlantı temelinde tasarlanmış olmasına rağmen, her iki teknoloji de ağ yetenekleri bulunmayan cihazlarda da veri anuyumluluğu için kullanılabilmektedir. SQL Server Relay, bir masaüstü bilgisayar ile ActiveSynch bağlantısını kullanarak mobil cihaz ile ağ arasında iletişim anahtarlaması yapılmasına olanak tanır.

SQL Server CE Relay gerçekleştirimi için, mobil uygulama SQL Server CE ActiveX® kontrolünün InternetProxyServer özelliğini masaüstü bilgisayarın bir portunu gösterecek şekilde belirlemelidir. Masaüstü bilgisayardaki bir “relay agent”, aynı portu dinleyerek veriyi IIS veya proxy sunucuya anahtarlar.

SQL Server CE Relay hakkında daha fazla bilgi için Bkz: SQL Server CE Books Online Gökay Burak AKKUŞ