Makale Özeti

.NET Framework bize Framework’ün sunduğu avantajlardan en iyi şekilde yararlanabilmemiz için pek çok araç sunuyor. Çoğumuz bu araçları biliyoruz ve kullanıyoruz.

Makale

.NET Framework’te Yer Alan genel Araçlar – 1/5

 

.NET Framework bize Framework’ün sunduğu avantajlardan en iyi şekilde yararlanabilmemiz için pek çok araç sunuyor. Çoğumuz bu araçları biliyoruz ve kullanıyoruz. Bir dizi halinde hazırlayacağım bu yazıyla .NET Framework’teki bu araçları detaylı olarak inceleyeceğiz. Toplam 13 aracı inceleyeceğiz ve detaylı desemde, tüm özellikleri ve fonksiyonları mümkün olduğunca kısa bir şekilde ele alacağız ve yazılar oldukça kısa olacak. Her yazıda 2 veya 3  (3. bölüm hariç) aracı inceleyeceğiz. Neden tümünü bir yazı ile incelemeyipte bölümler halinde ele aldığımı merak edenler email yada icq yoluyla iletişim kurabilirler. J Aşağıda inceleyeceğimiz araçların bir listesi yer alıyor.

 

·          Assembly Generation Utility (al.exe)              1

·          Assembly Registration Utility (gac.exe)          1

 

·          MSIL Assembler (ilasm.exe)                           2

·          MSIL Disassembler (ildasm.exe)                     2

 

·          C++ Compiler (cl.exe)                                    3

·          C# Compiler (csc.exe)                                    3

·          VB Compiler (vbc.exe)                                    3

·          PE File Viewer (dumpbin.exe)                         3

 

·          Type Library Exporter (tlbexp.exe)                 4

·          Type Library Importer (tlbimp.exe)                 4

 

·          XML Schema Definition Tool (xsd.exe)                        5

·          Shared Name Utility (sn.exe)                         5

·          Web Service Utility (wsdl.exe)                                   5

 

Listedende görebildiğiniz gibi bölüm sayısınıda fazla tutmamaya çalıştım ve bu yazı dizisi, bu yazı dahil toplam 5 bölümden oluşacak.

 

Bu yazı dizisinde yer alan pek çok kavram “Common Language Runtime” başlıklı yazıda detaylı olarak açıklanmıştır. Kavramlarla ilgili takıldığınız noktalarda bu makale büyük ihtimalle sorununuzu çözmenide yeterli olacaktır.

 

 

Dizinin ilk bölümünde iki aracı inceleyeceğiz. Bunlardan ilki Assembly Generation Utility, ikincisi Assembly Registration Utility.

 

Assembly Generation Utility (al.exe)

Al.exe genellikle assemblyları oluşturmak için kullanılsada, aynı zamanda assemblyları Global Assembly Cache’ye (GAC) install etmek içinde kullanılabilir. Aşağıdaki tablo Assembly Generation Utility’ye ait en sık kullanılan seçenekleri listeliyor.

 

Parametre

Açıklama

/flags:flags

Assemblydaki flagler için bir değer belirtir.

·          0x0000: side-by-side uyumlu.

·          0x0010: aynı uygulama domaini içerisinde farklı sürümlerle çalışamaz.

·          0x0020: aynı proses içerisinde diğer sürümlerle çalışamaz.

·          0x0030: aynı bilgisayarda diğer sürümlerle çalışamaz.

/help veya /?

Bir komutla ilgili yardım almak için kullanılır.

/install:dosyaadı  veya

/i:dosyaadı

Bir assemblyı GAC’e install etmek için kullanılır.

/keyfile:anahtardosyasıadı veya

/keyf:anahtardosyasıadı

Paylaşılmış (shared) bileşenler oluşturmakta kullanılır. Keyfilename, Shared name Utility (sn.exe) tarafından oluşturulmul bir anahtar çifti içerir. Derleyici public key’i manifeste ekler ve assemblyı private key ile imzalar.

/keyname:keycontainer  veya

/keyn:keycontainer

Paylaşılmış (shared) bileşenler oluşturmakta kullanılır. Keycontainer Shared Name Utility (sn.exe) ile oluşturulmuş ve bir key containera eklenmiş bir anahtar çifti içerir. Derleyici public key’i assembly manifeste ekler ve assemblyı private key ile imzalar.

/main:entrymetotu

Bir modülü executable dosyaya çevirirken giriş noktası metotunu tanımlar.

/out:dosyaadı

Kaydedilecek dosya adını belirtir.

/type:lib|exe|win  veya

/t:lib|exe|win

Kaydedilecek dosyanın formatını tanımlar. (library için lib, konsol uygulaması için exe, win32 uygulaması için win). Varsayılan değeri lib dir.

/version:major.minor.revision.build

Assembly için sürüm numarasını belirtir. Varsayılan değer 0 (sıfır) dır.

 

 

Assembly Registration Utility (gac.exe)

Gac.exe aracını assemblyları install ve uninstall etmek için kullanabileceğiniz gibi GAC’ın içeriğini listelemek içinde kullanabilirsiniz. Aşağıdaki tablo Assembly Registration Utility aracının en sık kullanılan bazı seçeneklerini listeliyor.

 

Opsiyon

Açıklama

-l

GAC’ın içeriğini listelemek için kullanılır.

-lc

GAC’ın içeriğini listelemek için kullanılır.

-i dosyaadı

Dosyaadı ile belirtilen bir assemblyın GAC’a install edilmesini sağlar.

-u assemblyadı

Bir assembly adı belirterek, belirtilen assemblyın GAC’dan uninstall edilmesi için kullanılır. Eğer bir assemblyın farklı sürümleri mevcutsa bir sürüm numarası belirtilmemesi halinde aynı adı taşıyan tüm assemblylar uninstall edileceklerdir. Sürüm numarası belirtmek için kullanılacak syntax aşağıdaki örnekteki gibidir:

gac –u silinecekassembly, ver=1.0.0.1

 

 

Başta söz verdiğim gibi mümkün olduğunca kısa ve öğrenmeye yönelik bir formatla ilk bölümü bitirdik. Bu araçları henüz kullanmadıysanız ve .NET ile yazılım geliştirecekseniz, bu araçları deneyerek burada yer vermediğim parametreleride görmenizi ve denemenizi öneririm.

 

 

Kadir Sümerkent

kadirs@msakademik.net

ICQ: 162200997