Makale Özeti

ADO.NET ile uygulama geliştirmek isteyenler için güzel bir giriş makalesi

Makale

Günümüz uygulamarının birçoğu artık veritabanıyla ilişkisel çalışmaktadır.İster Windows uygulamalarında basit veritabanı erişimleri ile uğraşıyor olun isterseniz de orta katman komponentler ile veritabanı erişimleri sağlıyor ve bunlarla başa çıkmanıız gerekiyor olun, VB.NET’te veritabanına erişimi nasıl sağlayacağınızı ve elde ettiğiniz data ile uğraşmayı kavramak önemlidir.
İlk olarak; VB.NET veritabanı bağlantısı için yeni özellikler ve araçlarla donatıldı.Bunların bazıları, veritabanı objesi etrafında bir wrapper gibi davranan objeler, yani ADO.NET’tir.Bunlar kod yazımını basitleştiren ve DataSet’ler ile elde ettiğiniz data’ları grafik arayüz ile kolayca birleştirmenize olanak sağlayan, data ile ilişkili birçok uygulamada kullanacağımız VB.NET’in ardındaki data erişim teknolojisidir.Yine bu objeler data ile ilgili çalışmalarda yeni bir metod gerektirmektedir.
İkinci olarak ise ADO artık evrimleşerek ADO.NET’e dönüştü.ADO.NET’in fonksiyonalitesi de ADO’ya göre oldukça büyük farklılıklar göstermektedir.Aynı gibi görünse de ADO.NET’in objeleri ADO’nunkilere göre “kopuk ya da dağınık” metoduna göre hareket etmektedir.En büyük fakrlardan biri ise; illa ki kayıtset’in eşdeğerini almak durumunda olmamanızdır.
ADO.NET’i küçük bir uygulama yaparak daha iyi tanıyabiliriz.Yapacağımız uygulama için Visual Studio.NET’i kullanacağız.İlk açtığımızda karşımıza çıkan “Start Page”den (eğer ki bir profil belirlememişsek) “New Project”i seçip yeni bir proje başlatıyoruz.Çıkan ekranda proje türü olarak “Visual Basic Projects” ve sağ tarafta da şablon olarak “Windows Application”ı seçtikten sonra proje adına da “ADONET”i verip tamamlayıp bu ekrandan çıkıyoruz.
Toolbox’tan “Data” sekmesine geçerek ADO.NET ile gelen birçok yeni obje ve aracı burda görebiliriz.Eğer herhangi bir objeyi sürükleyip form üstüne bırakırsak objenin gerçek bir gürntüsünün olmadığını, bunun yerine alt tarafta açılan bir pencerede göründüğünü görebiliriz.

Data erişimi için ikinci bir opsiyon olarak komponentleri ya da görünürde olmayan formlari da yani sınıfları (classes) da kullanabiliriz.Bu bize kullandığımız objeleri birbirinden ayrı tutması ve etrafı düzenli hale getirmemizde yardımcı olur.Uygulamamızın içindeki bütün formlar bu ortak sınıfı kullanabilir.Böylelikle bütün veritabanı bağlantılarından ve data ile ilişkili sorgulardan bu ortak sınıftan faydalanabiliriz.Örnek projemiz için de “Proje” menüsünden “Add New Item”ı seçip “Component Class”ı çift tıklayarak projemize Component1 adında yeni bir komponent ekleyelim.
Data-tabanlı bir formu kolayca oluşturmak için VB.NET’in içinde gelen DataAdapter Konfigürasyon Sihirbazı’nı kullanabiliriz.Sihirbazı açmak için toolbox’tan data sekmesine geçip “OleDbDataAdapter” kontrolünü seçip form üzerine sürükleyip bırakıyoruz.(Veritabanı olarak SQL Server 2000 üzerindeki Northwind’i kullanacağız.Eğer ki makinanızda SQL Server kurulu değilse MS Access de kullanabilirsiniz.Bu örnekte SQL Server kullanıldığı için OleDbDataAdapter yerine SQL Server için optimize edilmiş olan tabanlı SqlDataAdapter’ı da kullanabilirdik. Ancak OleDbDataAdapter kontrolünü OLE DB ile erişebileceğiniz herhangi bir veritabanı için de kullanabilirdik.)
Bir sonraki ekran bizden veri bağlantısını seçmemizi soracaktır.Eğer henüz bir bağlantı oluşturmamısşanız “New Connection” butonuna tıklayıp bir sonraki adıma geçmemiz gerekir.Açılan pencere veri bağlantısı özelliklerini soracaktır.