Makale Özeti

Bu yazımızda WPF uygulamalarında Video dosyalarından Thumbnail almanın kolay bir yolunu incelerken aslında aynı yolun nasıl olup da ASP.NET tarafında da rahatlıkla kullanılabileceğine değiniyoruz.

Makale

WPF ile beraber özellikle video uygulamalarının programlanmasındaki kolaylık sonucunda artık Multimedya alanında da sıkça .NET ile programlanmış uygulamalar görebiliyoruz. Bu yolda WPF içerisindeki MediaElement'in katkısı tabi ki yadsınamaz. Bu yazımızda WPF içerisinde açtığımız bir video dosyasından bir kare (thumbnail) almayı deneyeceğiz.

Bu işlemi yapmak için normal şartlarda C++ ile DirectShow üzerine çalışmak gerekiyor. Diğer .NET dilleri için Managed Provider'lar bağımsız yazılımcılarca yazılmış olsa da kolay bir çözüm maalesef ki yok. Bu nedenle biz kendi kodumuzda MediaPlayer ile bir video dosyasını açacak ve istediğimiz saniyesine giderek o anki kareyi yakalayacağız. Kodumuz MediaPlayer'in yani uygulamanın çalıştığı bilgisayarda Media Player'ın oynatabildiği her video ile çalışacaktır, herhangi bir kodek sınırımız olmayacak.

Dikkat: MediaPlayer / Media Player ve MediaElement farklı şeylerdir. MediaPlayer doğrudan System.Windows.Media.MediaPlayer sınıfını tanımlarken, Media Player ise yazı boyunca bir bilgisayarda yüklü olan uygulama olarak Media Player'ı anlatacaktır. Diğer yandan MediaElement ise System.Windows.Controls.MediaElement sınıfını tanımlar. MediaElement ile MediaPlayer sınıfları arasındaki en büyük fark MediaPlayer'ın görsel olarak bir WPF formunda doğrudan video gösterememesidir. Videonun ne şekilde nerede gösterileceğine MediaPlayer için kod ile karar vermek gerekir.

Önce videomuzu bir oynatalım.

Uygulamamızda ilk olarak bir MediaPlayer yaratmamız ve sonrasında da istediğimiz video dosyasını söz konusu MediaPlayer içerisinde oynatmamız gerekiyor. Tüm bunları kodlarla yapacağız.

[VB]

        Dim birMediaPlayer As New MediaPlayer

        birMediaPlayer.Open(New Uri("C:\Users\Public\Videos\Sample Videos\Bear.wmv", UriKind.Absolute))

        birMediaPlayer.Play()

        birMediaPlayer.IsMuted = True

        birMediaPlayer.Position = New TimeSpan(0, 0, 5)

[C#]

            MediaPlayer birMediaPlayer = new MediaPlayer();

            birMediaPlayer.Open(new Uri(@"C:\Users\Public\Videos\Sample Videos\Butterfly.wmv"));

            birMediaPlayer.Play();

            birMediaPlayer.IsMuted = true;

            birMediaPlayer.Position = new TimeSpan(0, 0, 5);

Yukarıdaki kodumuzda birMediaPlayer adını verdiğimiz MediaPlayer değişkenimize bilgisayardaki bir video dosyasını açtırıyoruz. Sonrasında hemen videoyu oynatmaya başlıyoruz aksi halde herhangi bir görsel elde etme şansımız kalmaz. Bu esnada videodan ses gelmemesi için sesini de kısıp doğrudan videonun beşinci saniyesine zıplıyoruz.

[VB]

        System.Threading.Thread.Sleep(5000)

        Dim RenderTarBitmap As New RenderTargetBitmap(1600, 1200, 1 / 96, 1 / 96, PixelFormats.Pbgra32)

        Dim DVisual As New DrawingVisual

        Dim DContext As DrawingContext = DVisual.RenderOpen

        DContext.DrawVideo(birMediaPlayer, New Rect(0, 0, 1600, 1200))

        DContext.Close()

        RenderTarBitmap.Render(DVisual)

        birMediaPlayer.Stop()

        Dim BMPFrame As BitmapFrame = BitmapFrame.Create(RenderTarBitmap)

[C#]

            System.Threading.Thread.Sleep(5000);

            RenderTargetBitmap RenderTarBitmap = new RenderTargetBitmap(1600, 1200, 1 / 96, 1 / 96, PixelFormats.Pbgra32);

            DrawingVisual DVisual = new DrawingVisual();

            DrawingContext DContext = DVisual.RenderOpen();

            DContext.DrawVideo(birMediaPlayer, new Rect(0, 0, 1600, 1200));

            DContext.Close();

            RenderTarBitmap.Render(DVisual);

            birMediaPlayer.Stop();

            BitmapFrame BMPFrame = BitmapFrame.Create(RenderTarBitmap);

İşte bu adımda gördüğünüz kod aslında uygulamamızın kalbi. Hemen ilk satırdaki 5 saniyelik uyku modu dikkatinizi çekmiştir. Maalesef MediaPlayer'ın içerisinde bir video yükleyip oynatmaya başlamış olsak da bu işlemin tam olarak gerçekleşip gerçekleşmediğini anlama şansımız yok. Video dosyasının büyüklüğüne bağlı olarak dosyanın açılması uzun sürebilir. MediaPlayer'In MediaOpened event'ı ise tam olarak tahmin ettiğiniz şekilde çalışmıyor. Sonuç olarak en iyi seçecek 5 saniyelik bir bekleme süresi ile disk işlemlerinin tamamlanmasını beklemek. Tabi unutmamak gerek ki tüm bu yukarıdaki kodları harici bir Threat içerisinde yapmazsanız bu beş saniyelik sürede programınız kilitlenecektir.

Sonraki aşamalarda biraz daha karışık bir yapı kullanarak MediaPlayer'ın içerisinde görselliği almaya çalışıyoruz. RenderTargetBitmap sınıfı hem oluşturulacak olan görüntünün boyutlarını piksel olarak alıyor, hem de görüntünün dikey ve yatay olarak DPI (çözünürlük) değerini istiyor. RenderTargetBitmap'in son parametresi ise oluşturulacak olan görseldeki renk kanalları ile ilgili, bizim örneğimizde RGB ve Alpha kanallarını tek tek 8bit toplam 32 bit olarak alıyoruz.

Bir DrawingVisual nesnesi yaratıp Render işlemini de RenderOpen ile başlatarak o anki DrawingContext'i ele alıyoruz. DrawingContext'in DrawVideo metodu doğrudan bir MediaPlayer alarak o anki görüntüsüyü belirtilen bir alana çizebiliyor. Son olarak RenderTargetBitmap'in Render metodu ile eldeki Visual'dan bir bitmap yaratıyoruz. En sonda elde ettiğimiz BitmapFrame artık videodan almış olduğumuz son görüntüyü temsil ediyor. Sıra geldi bu görüntüyü JPEG olarak uygun bir dosyaya yazmaya.

[VB]

        Dim BMPEncoder As BitmapEncoder = New JpegBitmapEncoder

        Dim FStream As New IO.FileStream("C:\Users\Public\Videos\Sample Videos\Butterfly.jpg", IO.FileMode.Create)

        BMPEncoder.Frames.Add(BMPFrame)

        BMPEncoder.Save(FStream)

        FStream.Flush()

        FStream.Close()

[C#]

            BitmapEncoder BMPEncoder = new JpegBitmapEncoder();

            System.IO.FileStream FStream = new System.IO.FileStream(@"C:\Users\Public\Videos\Sample Videos\Butterfly.jpg", System.IO.FileMode.Create);

 

            BMPEncoder.Frames.Add(BMPFrame);

            BMPEncoder.Save(FStream);

            FStream.Flush();

            FStream.Close();

JpegBitmapEncoder sınıfı bizim için JPEG sıkıştırma işlemlerini halledecektir. Tek yapmamız gereken bir de FileStream yaratarak Encoder'a elimizdeki BitmapFrame'i ekleyerek FileStream'e eldeki veriyi Save metodu ile kaydetmek. Böylece dosyamız artık hazır, videodan karemizi istediğimiz çözünürlükte alabildik.

ASP.NET ile video dosyasından kare almak?

Konumuzla herhangi bir alakası yok gibi gözükebilir fakat aslında ASP.NET ile bir video dosyasından kare (thumbnail) alabilmek de bir başka işkencedir. İşin güzel tarafı .NET Framework içerisindeki tüm sınıflar aslında siz onları referans olarak almanız şartı ile sizin kullanımınıza açıktır. Özetle, yukarıdaki kod aynı şekilde ASP.NET'te de çalışır :) Nasıl mı?

Yukarıdaki kodumuz içerisinde kullandığımız sınıflardan MediaPlayer sınıfı .NET Framework içerisinde PresentationCore.DLL dosyasında bulunur. Kullandığımız diğer sınıflar ve PresentationCore.DLL'in Dependecy assembly'si olan bir diğer DLL'te WindowsBase.DLL dosyasıdır. Tüm bu dosyalar bilgisayarınızda C:\Program Files\Reference Assemblies\Microsoft\Framework\v3.0 adresinde bulunur. Yarattığınız herhangi bir ASP.NET sitesine bu DLL'leri referans olarak ekledikten sonra kodunuz aynı şekilde çalışacaktır.

Hepinize kolay gelsin.