Makale Özeti

Bu makalemizde Visual Studio 2008 ile hazırladığımız klasik bir Winforms uygulamaları içerisinde WPF'in özelliklerinden faydalanabilmek için nasıl Winforms pencerelerinde WPF animasyonları ve kontrolleri kullanabileceğimize göz atacağız.

Makale

WPF release olduğundan bu yana neredeyse tüm eğitimlerde ve seminerlerde WPF ile klasik Winforms yapısının aynı uygulama içerisinde beraber kullanılıp kullanılmayacağı sorusu ile karşılaşıyorum. Bu yazıda klasik bir Winforms uygulamasında WPF kullanmanın yolunu inceleyeceğiz.

İlk olarak Visual Studio 2008 ile .NET Framework 3.5 altyapısında bir Winforms uygulaması yaratıyoruz. Solution Explorer içerisinde projeye sağ tuş ile tıkladığımızda gelen menüden "Add / New Item" dediğimizde WPF altında sadece WPF User Control ekleyebildiğimizi görüyoruz. Hemen projemizde bir WPF User Control ekleyerek yolumuza devam edelim. Tüm WPF uygulamalarında olduğu gibi WPF User Control'lerin de görsel yapısının Expression Blend ile düzenlenmesi gerekiyor. Bu amaçlı projemizi (proje dosyasını) Expression Blend ile de açıyoruz ve WPF User Control içerisinde aşağıdaki şekliyle ufak bir animasyon düzenliyoruz.

<UserControl x:Class="UserControl1"

            xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"

            xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"

            Width="300"

            Height="300">

  <UserControl.Resources>

    <Storyboard x:Key="Storyboard1">

      <DoubleAnimationUsingKeyFrames BeginTime="00:00:00"

                                    Storyboard.TargetName="rectangle"

                                    Storyboard.TargetProperty="(UIElement.Opacity)">

        <SplineDoubleKeyFrame KeyTime="00:00:00"

                            Value="1" />

        <SplineDoubleKeyFrame KeyTime="00:00:01"

                            Value="0.4" />

        <SplineDoubleKeyFrame KeyTime="00:00:02"

                            Value="1" />

      </DoubleAnimationUsingKeyFrames>

    </Storyboard>

  </UserControl.Resources>

  <Grid>

    <Rectangle Margin="0,0,0,0"

              Fill="#FFFF0000"

              Stroke="#FF000000"

              x:Name="rectangle" />

  </Grid>

</UserControl>

User Control içerisine tam boyutta yerleştirilmiş olan bir dikdörtgene ait Storyboard1 adındaki animasyon söz konusu dikdörtgenin şeffaflık değerlerini değiştirerek basit bir animasyon oluşturuyor. Şimdi sıra geldi bu WPF User Control'ü Winforms penceresine eklemeye. Winforms pencerelerinde bir WPF User Control kullanabilmek için ilk olarak araç çubuğunda "WPF Interoperability" sekmesinden formumuza bir ElementHost kontrolü eklememiz gerekiyor.

WPF User Control host edecek olan ElementHost kontrolünü forma yerleştiriyoruz.
WPF User Control host edecek olan ElementHost kontrolünü forma yerleştiriyoruz.

ElementHost kontrolünü forma ekledikten sonra hemen kontrolün sağ üst köşesindeki ufak üçgene tıklayarak gelen menüden projemizdeki WPF User Control'lerden istediğimizi seçebiliyoruz. Eğer WPF User Control'lerin bir listesi gelmiyorsa hemen projenizi "Build" ederek gerekli listenin yenilenmesini sağlayabilirsiniz.

Artık WPF kontrolümüz Winforms uygulamamızda çalışıyor fakat animasyonumuz daha çalışmıyor. Animasyonumuzun WPF içerisinde Rectangle nesnesine tıklandığında çalışmasını istiyoruz, bunun için aynı ASP.NET uygulamalarında da olduğu gibi hemen WPF User Control'ün arkasındaki (code-behind) koda uzanarak aşağıdaki satırları yazıyoruz.

Partial Public Class UserControl1

    Private Sub rectangle_MouseLeftButtonDown(ByVal sender As Object, ByVal e As System.Windows.Input.MouseButtonEventArgs) Handles rectangle.MouseLeftButtonDown

        CType(Me.Resources("Storyboard1"), System.Windows.Media.Animation.Storyboard).Begin(Me)

    End Sub

End Class

WPF User Control arkasındaki kod içerisinde Rectangle nesnesinin MouseLeftButtonDown durumunda User Control'e ait kaynaklar içerisinde animasyonumuzu bularak çalıştırıyoruz. Böylece artık Winforms uygulamasında söz konusu dikdörtgene tıklandığında animasyon çalışacaktır.

Winforms'dan WPF içine erişim.

Şimdi ikinci soru geliyor! Peki Winforms penceresinde başka bir kontrol veya kod ile WPF User Control içerisindeki animasyona nasıl ulaşırız? Aslında çok kolay, çünkü özünde bir User Control'den bahsediyoruz. Nesne yönelimli mimari gereği bir şekilde nested nesnelere ulaşabiliyor olmamız gerekir. Mantık olarak yapmamız gereken ilk olarak gidip ElementHost içerisindeki User Control'ü bulmak sonrasında da User Control'ün kaynaklarından istediğimiz animasyonu bularak çalıştırmak. Winforms penceremize klasik bir Button koyduktan sonra yazdığımız kod aşağıdaki şekilde sonlanıyor.

Public Class Form1

    Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click

        Dim UC = CType(ElementHost1.HostContainer.Children.Item(0), UserControl1)

        CType(UC.Resources("Storyboard1"), System.Windows.Media.Animation.Storyboard).Begin(UC)

    End Sub

End Class

Gördüğünüz üzere ElementHost kontrolünün HostContainer yapısı içerisinde WPF User Controlü yakalayabiliyoruz. HostContainer içerisinde şu an zaten tek bir UserControl var, o da bizim UserControl1 olarak yarattığımız WPF User Controlümüz. Gerekli cast'ları da yaptıkran sonra yakaladığımız User Control üzerinden aynı bir önceki adımda olduğu gibi animasyonumuza da ulaşabiliyoruz. Bu şekilde User Control içerisindeki her şeye ulaşabilirsiniz.

WPF User Control'den Winforms'a erişim.

Bir diğer senaryoda da WPF User Control içerisindeki kodlardan dışarıya, yani esas Winforms penceresine ulaşmak isteyebilirsiniz. Aslında bu durumda da eski taktikler işe yarıyor. User Control içerisinde hızlı bir şekilde aşağıdaki gibi bir Property belirleyerek söz konusu User Control'ün yarattığımız Property'sini üst formdan belirliyoruz. Böylece User Control içerisinden dışarıya ulaşabiliyoruz.

Partial Public Class UserControl1

    Private PMyParent As Form

 

    Public Property MyParent() As Form

        Get

            Return PMyParent

        End Get

        Set(ByVal value As Form)

            PMyParent = value

        End Set

    End Property

 

    Private Sub rectangle_MouseLeftButtonDown(ByVal sender As Object, ByVal e As System.Windows.Input.MouseButtonEventArgs) Handles rectangle.MouseLeftButtonDown

        MyParent.Text = "Tamamdir"

    End Sub

End Class

WPF User Controlümüzün yukarıdaki kodunda MyParent adında bir Property tanımladık. Bu Property'yi doğrudan Winforms penceresinde tanımlarken aslında Winforms penceremizin bir "Instance" ını aktarmış olacağız. böylece User Control doğrudan Winforms penceresinin her şeyine ulaşabilecek. Bizim kodumuzda pencerenin adını değiştiriyoruz :) Şimdi gelelim ana pencerede neler yazacağımız.

Public Class Form1

    Private Sub Form1_Load(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Me.Load

        Dim UC = CType(ElementHost1.HostContainer.Children.Item(0), UserControl1)

        UC.MyParent = Me

    End Sub

End Class

Ana pencerenin yüklendiği anda ElementHost içerisine eklenmiş olan UserControl1'i yakalayarak MyParent özelliğini ana pencerenin kendisini aktarıyoruz. Böylece WPF User Control içerisinden de dış pencereye ulaşılabilecek.

Hepinize kolay gelsin.

Daron Yöndem
MVP, MCT, MCPD, MCITP, MCTS, MCSD, MCAD
MCDBA, MCP, ACP, ICSD, IEL'03
http://daron.yondem.com