Makale Özeti

Genelde istemci olarak tarayıcıların kullanıldığı bir ortam olan internet, web servisleri ile yeni olanaklar kazanıyor.

Makale


Merhaba bu yazı ile yazmış olduğunuz bir web service uygulamasını ,Windows Application da nasıl kullanabileceğinizi size bu örnek uygulama ile anlatmaya çalışacağım.

İlk önce aşağıdaki resimde görüldüğü gibi ASP.NET Web Service uygulamasını seçiyoruz burada projenizde kullanmak istediğiniz web service in adını istediğiniz şekilde değiştirebilirsiniz ben peganom olarak yazdım.


Şekil-1
Örneğimizin adını yazdıktan sonra karşımıza çıkan bu pencerede click here to switch to cede wiew ‘i tıklayarak kod penceremize geliyoruz.Burada isterseniz Solution Explorer penceresinden de kod penceresine erişmeniz mümkün.


Şekil-2
Şimdi biraz kod yazalım diyorum ;

Şekil-3
[WebMethod]
public string yasGoster(int yas)//web service mizin adını yasGoster yazdık, daha sonra integer türünde yas diye bir değişken tanımladık…
{
if((yas>=0)&&(yas<=20))// burada yas değişkenine girilen sayı eğer 0 ile 20 arasında olup olmadığını kontrol ediyoruz daha sonra, durum eğer doğru sağlanıyorsa return ile tuttuğumuz değeri bize XML olarak bir sonuç gösterecektir.
return "Yaşınız 0 ile 20 arasında olduğundan, Henüz çok gençsiniz";
if((yas>=21)&&(yas<=29))// eğer sayı 21 ile 29 arasındaysa …
return "Yaşınız 21 ile 29 arasında olduğundan, Gençsiniz";
if((yas>=30)&&(yas<=45))
return "Yaşınız 30 ile 45 arasında olduğundan, Orta yaşlısınız";
if((yas>=46)&&(yas<=60))
return "Yaşınız 46 ile 60 arasında olduğundan, Yaşlanıyorsunuz";
if((yas>=61)&&(yas<=80))
return "Yaşınız 61 ile 80 arasında olduğundan, Yaşlısınız";
else
return "Yaşınız 81 büyük olduğu için,Artık tarihsiniz";
}
şimdi örnek uygulamamızı bir deneyelim. Bunun için F5 tuşuna basıyoruz sonuç ise;

Şekil-4
yasGoster metodumuzu Explorer penceresinde görebiliyoruz.

Şekil-5
Şimdi yas yazan yere bir integer sayı yazın.

Şekil-6
Yazdığımız Web service uygulamamızı bir Windows Application üzerinde nasıl kullanabiliriz bunu yapmaya çalışacağız.

File > New > Project … yapıyoruz. Yada Ctrl+Shift+N kısa yol tuşunu da kullanabiliriz J

Şekil -7

!! Dikkat etmemiz gereken en önemli husus burada Add to Solution u işaretlememiz gerekiyor diğer seçeneği işaretlersek yazmış olduğumuz örnek web servisimiz kapanacaktır.
Form üzerine bir Label, bir Textbox ve bir button ekliyoruz.

Şekil-8
Label1 in Text özelliğini Yaşınız olarak değiştiriyoruz;
Textbox1 in Text özelliğini boşaltıyoruz;
Button1 in Text özelliğini ise Göster olarak değiştiriyoruz.

Şekil-9
Solution Explorer penceresinden > WindowsApplication1’ in üzerine fare ile sağ click yapıyoruz Add Reference diyoruz daha sonra karşımıza çıkan pencereden Tab penceresinden > Project sekmesini tıklayıp web service imizi seçmemiz gerekiyor.


Şekil-10 Şekil-11
Projemize Add Web Reference dedikten sonra karşımıza çıkan pencereden;

Şekil-13
Burada servisimizin local adresini yazıyoruz bende //localhost/peganom/service1.asmx
Eğer local adresi yazdıktan sonra karşınıza hata mesajı çıkarsa adresin doğru olup olmadığını kontrol edin. Add Reference diyoruz ve göster butonunun kod bölümüne geliyoruz.

Şekil-14
private void button1_Click(object sender, System.EventArgs e)
{
peganom.Service1 eray=new peganom.Service1();// eray adında servisimizin tutulduğu bir değişken tanımladık.
MessageBox.Show("Sonuç ="+eray.yasGoster(int.Parse(textBox1.Text)));// sonucun mesaj penceresinde görüntülenmesi için Textbox içindeki değer integer olarak çevirmemiz gerekiyor çünkü Textbox içine yazılan her şeyi string olarak algılıyor int.Parse yardımıyla bunu integer olarak algılamasını sağladık.
}
Örneğimiz burada bitmiştir. Kısa olarak ne yaptığımızı anlatacak olursak;
İlk önce yasGoster diye bir web service i yaptık daha sonra bu web service mizi Windows application da nasıl kullanacağımızı öğrendik. Ama öğrendiğimiz tek şey Internet üzerinde kullandığımız bir kodun masa üstünde de kullanılabileceği.Kendinize iyi bakın sağlıcakla kalın.
Eray ÇAKIR
e_peganom@hotmail.com