Makale Özeti

Filitreler ve olaylar...

Makale

VISUAL STUDIO ANALYZER – 4

Filter Dosyaları
VSA projelerinde filitreleri paylaşabiliriz. Filitreler text dosyada tutulur ve .vaf uzantısına sahiptir. Bir filitreyi kaydedip başka bir proje kopyalayabiliriz. Bu kaydedilmiş filitreyi açabilir ve projemizin içine katabiliriz. Aktif filitrenin adı viewer title bar’da görünmektedir.

Filitre Oluşturmak
Filter editor’ü kullanarak filitre oluşturabiliriz.

Events ve Event Logs
Proje oluşturmayı, ilgili bilgisayarları bağlamayı ve filitre oluşturmayı öğrndik. Burada gerşekleşecek olaylar Event Log içinde tutulur. Event log’u manuel olarak oluşturmak zorunda değiliz. Kayıt5 işlemini başlattığımız zaman event log bizim için otomatik olarak oluşturulur. Tüm olaylar projeniz içinden sililene kadar tutulur. Bu olayları excel gibi bir arayüzde açabilirsiniz (export ederek).

Standart Olaylar:
Event: olay için global unique idenfitier (GUID)

Source Machine: Olayın orjinal olay kaynağınınbilgisayar adı. Bu parametre için aktif bilgisayar adı varsayılan değerdir.

Source Process: Olayın orjinal olay kaynağının proses ID’sidir. Varsayılan değeri aktif proses ID’dir.

Source Process Name: Olayın orjinal olay kaynağının proses adıdır. Aktif proses adı varsayoılan değerdir.

Source Thread: Olayın orjinal olay kaynağının thread ID’sidir. Aktif thread ID, varsayılan değerdir.

Source Companent: Olayın gerçekleştirilen bileşenin globel inque idenfier (GUID). Aktif olay kaynağı GUID, varsayılan değerdir.

Event Time: Olayın gerçekleştiği zaman.

Event Type: Olayın tipini verir, 6 tipde değer alabilir. Outbound, inbound, generic, default, measured, begin ve end.

Arguments: Fonksiyona argüman veya sorgunun text’i. Bu parametre fonksiyon veya sorgu başlatıldığı anda anlamlaşır.

Exception: Fonksiyon veya sorgudan gelen herhangi bir hata bilgisi. Bu değer için varsayılan değer yoktur.

Returm Value: Fonksiyon veya sorgudan dönen değerdir. Bu parametre, sorgu veya fonksiyon sonlandı anlamına gelir.

Security Identity: Kullanılan güvenlik bilgisi. Bağlanmış kullanıcının kullanıcı adı varsayılan değerdir.

VSA fonksiyonlar arası çağırım bilgilerinide denetler. Örneğin fonksiyon A ve fonksiyon B var diye düşünelim. Fonksiyon A, fonksiyon B’yi çağırıyor olsun. VSA olayları bu durumda:
• Fonksiyon A’nın fonksiyon B’yi çağırma zamanı,
• Fonksiyon B’nin çağırmayı aldığı ve işleme başladığı zaman,
• Fonksiyon B’nin işlemini bitirip, fonksiyon A’ya sonuç mesajını gönderdiği zaman.
• Fonksiyon A’nın sonucu aldığı zaman.
Bu bilgilerle network üzerindeki harcanan zamanı ve işlemlerin gerçek çalışma zamanı bulabiliriz.
Microsoft Bileşleri Tarafından Oluşturulan Olaylar VSA kullanarak, birçok Microsoft bileşenleri tarafından oluşturulan olayları takip edebiliriz. Bu bileşenler:
• Uygulama metotlarının çalışma zamanı
• Sistem bilgileri, CPU kullanımı gibi.
• Veritabanı sorguları
• Start ve shutdown bileşenleri
Start, commit ve rollback transaction’ları sa, Visual Studio.NET kurdukdan sonra VSA kullanarak olayları hızlı bir şekilde takip edebilecek duruma gelebilirsiniz.

Event Source (Olay Kaynağı)
Event Source, uygulamanızın gerçekleştirdiği olayların bileşenleridir. Event Source’un gerçekleşmesi için bu obje VSA ile register edilmesi gerekir.

Event Categories (Olay Katogorileri)
Event Category, olayalrı sınıflandırmak içindir. Bu katogoriler, event source yaratmak için otomatik olarak kurulumda gelenler ve özelleştirebileceklerimiz olarak ikiye ayrılır. Hazır gelen iki event category vardır:
• Measured Events (Ölçülebilir Olaylar)
• Regular Events (Düzenli Olaylar)

Measured Events: Sistem istatiklarini sağlayan, periyodik gerçekleşen olaylardır.

Regular Events: Microsoft tabanlı teknolojilerde numara oluşturulur veya sizin oluşturacağınız olaylardır. Uygulamalarınızın hareketleri veya bileşenleri arasındaki hareketleri gösterirler. Bazı Event Source (Olay Kaynakları) ve Event Types (Olay Tipleri):
COM Object: COM istemesi Çağırır ve COM istemcisi döndürür.
MTS Object: Obje aktivitesi ve obje aktivite sonlanması.

Olay Kaydedilmesi
Olay kaydedilmesi veya olayların sırasında, proje oluşturmazk zorundayız. Bağlanan bi,lgisayarlardan hangilerinin olayları doldurulacakcak, filitreler oluşturulacak ve en sonunda da olaylar kaydedilecek. Tüm olaylar, Filter Editor’den ovent log’a kaydedilir. Tüm bu işlemler gerçekleştirildikden sonra olayları otomatik olarak event log’a olay kaydedebilirsiniz. Analyzer menüsü, event log’ olay kaydedilmesi ile ilgili yönetim işlemlerini içerir. Start Recording, Pause Recording ve Stop Recording ile durdurduğunuz kayıt işleminin çalışmasını devam ettirmek istiyorsak, Pause Recording seçeneğini yehniden seçmemiz gerekmektedir.

Event Overflom (Olay Taşması)
VSA olayları kaydetmeye başladığı zamanı olay, uygulama vre VSA client arasında buffer’a gönderilir. Eğer uygulama çok sayıda olay oluşturursa, veri kolleksiyonu üzerinde VSA için ön çalışma gerektirebilir. Varsayılan olarak VSA olayları Buffer’a yerleştirir.eğer buffer dolu ise olay iptal edilecektir.böyle bir durum olduğunda, Overflow olayı veri kaybı olabileceği sinyalini verir. Eğer VSA’ı buffer dolduğu zaman olay gerçekleştirilmesini durdurur (pause) olarak tanımlarsak, hiçbir olay iptal edilmez. Bu olyı gerçekleştirmek için;
Tools menüsünden Options’ı tıklayın, Analyzer bölümünü seçin, buradaki “Paıuse Client application if necessory to process all events” seçeneğini işaretleyin.


Yeliz Korkmaz, MVP
yeliz.korkmaz@bilisimanadolu.com
Kaynak: http://msdn.microsoft.com