Makale Özeti

Visual Studio 2008 ve .net Framework3.5 ile beraber Visual Basic 9.0 sürümünde gelen yeniliklerden biri olan Extension Methods konusunu hızlı örneklerle incelediğimiz bu yazıda .net Base Type'lara metod eklemeyi işliyoruz.

Makale

Bu makalede VB 9.0 sürümü, yani Visual Studio 2008 ile beraber gelen Extension Methods yapısından bahsedeceğiz. Extension metodlar sayesinde herhangi bir Base Type'a yeni özellikler ekleyebilirsiniz. Örneğin aşağıdaki gibi bir kod yazılabilir:

    Dim Sayi As Integer = 20

    Dim Sayi2 As Integer = Sayi.Karesi

    MsgBox(Sayi2)

    'SONUÇ = 400

Yukarıdaki kodda aslında Integer Base Type içerisine bir ekleme yapılmış durumda. Böylece hangi Integer değişkenden sonra Intellisense ile gelen seçeneklere bakarsanız bakın her zaman Karesi metodunu görüyorsunuz ve söz konusu metot değişkenin karesini geri döndürüyor. Peki bunu nasıl yapıyoruz?

Extension Methods yaramanın yolları

Extension Method yaratmanın ilk kuralı metodların bir Module içerisinde yer almak zorunda olması. İkinci kural ise her metodun aldığı ilk parametrenin metodun extend edeceği Base Type ile aynı olması. Tüm bu kurallara uyarak aşağıdaki gibi bir Extension Method tanımlayabiliyoruz.

Public Module Extenders

      <System.Runtime.CompilerServices.Extension()> _

      Public Function Karesi(ByVal sonuc As Integer) As Integer

        Return sonuc * sonuc

    End Function

End Module

Yukarıdaki kod içerisinde özellikle koyu yazılan satıra dikkat etmekte fayda var. Bu satır söz konusu metodun bir Extension Method olduğunu belirtiyor. Karesi adındaki metodumun ilk ve tek parametresi Integer olduğu için Integer Base Type'ı etkileyecek. İlk verdiğim örnekteki kodun çalışır halini bir Winforms uygulaması olarak düşündüğümüzde kodumuz aşağıdaki gibi sonlanıyor.

Public Class Form1

    Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click

        Dim Sayi As Integer = 20

        Dim Sayi2 As Integer = Sayi.Karesi

        MsgBox(Sayi2)

        'SONUÇ = 400

    End Sub

End Class

 

Public Module Extenders

    <System.Runtime.CompilerServices.Extension()> _

      Public Function Karesi(ByVal sonuc As Integer) As Integer

        Return sonuc * sonuc

    End Function

End Module

Peki ya bu metodlara bir de ek parametre vermek istersek nasıl yaparız? Tek yapmanız gereken Extension Method'unuzu tanımlarken ek parametrelerini metodunuza eklemek.

Public Class Form1

    Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click

        Dim Sayi As Integer = 20

        Dim Sayi2 As Integer = Sayi.Carp(10)

        MsgBox(Sayi2)

        'SONUÇ = 200

    End Sub

End Class

 

Public Module Extenders

    <System.Runtime.CompilerServices.Extension()> _

      Public Function Carp(ByVal sonuc As Integer, ByVal Carpilacak As Integer) As Integer

        Return sonuc * Carpilacak

    End Function

End Module

Yukarıdaki kod içerisinde yer alan Carp adındaki Extension Method'un toplam iki parametresi var. Bunlardan ilki metodun BaseType'ına ait değeri getirirken ikincisi ise gerçek parametrenin ta kendisi.

Hazırladığınız Extension Modulelerini farklı dosyalara yazarak her sayfaya Import ederek kullanabilirsiniz. Arka planda aslında bağımsız bir metot çağırmaktan farklı bir şey çalışmıyor sadece kullanım ve kodlama açısından bir kolaylık söz konusu.

Hepinize kolay gelsin.