Makale Özeti

Visual Basic 2005 ile gelen My nesneleri uygulama geliştiricilerin geliştirme sürecinde ihtiyaç duydukları pek çok özelliğe kolayca erişebilmelerine olanak tanımaktadır. Aslında My nesneleri windows registry’sinden aktif network bağlantısına kadar pek çok konuda ihtiyaç duyulan bilgilere erişme imkanı sunar. En güzeliyse My nesne hiyerarşisinin sizin My nesne yapısını kullanımınıza göre güncelleniyor ve Visual Studio IntelliSense ile kolayca kullanılabiliyor olması.

Makale

Visual Basic 2005 ile gelen My nesneleri uygulama geliştiricilerin geliştirme sürecinde ihtiyaç duydukları pek çok özelliğe kolayca erişebilmelerine olanak tanımaktadır. Aslında My nesneleri windows registry’sinden aktif network bağlantısına kadar pek çok konuda ihtiyaç duyulan bilgilere erişme imkanı sunar. En güzeliyse My nesne hiyerarşisinin sizin My nesne yapısını kullanımınıza göre güncelleniyor ve Visual Studio IntelliSense ile kolayca kullanılabiliyor olması.

Kullanımı
Yedi adet birinci seviye My nesnesi vardır. Aşağıdaki bölümde bu nesneleri genel olarak özetleyeceğiz. Sonraki makalelerde ise bu nesnelerin kullanımı ile ilgili detaylı bilgi veriliyor olacaktır.

My.Computer

Bu nesne, kodun çalıştığı bilgisayar ile ilgili network bağlantıları, mouse ve klavye durumu, yazıcı ve ekran v.b. alanlarda detaylı bilgi verir. Bu nesneyi aynı zamanda ses dosyalarını çalmak, bir dosya aramak, registry işlemleri gerçekleştirmek veya Windows clipboard’a erişmek için kullanabilirsiniz.

My.Application
Bu nesne uygulama ile ilgili, versiyon bilgisi, uygulamanın çalıştığı klasör, dil özellikleri, uygulamayı çalıştırırken kullanılan komut satırı argumanları gibi konularda bilgi vermektedir.  

My.User

Bu nesne oturum açmış olan kullanıcı ile ilgili bilgi vermektedir. Bu nesneyi kullanıcının Windows kullanıcı hesabını denetlemek ve dahil olduğu kullanıcı gruplarını denetlemek için kullanabilirsiniz.

Bu üç nesnenin dışında default instance sunan iki nesne daha vardır. Bu nesneler;

My.Forms

Bu nesne uygulamanızda yer alan yer windows form için bir default instance sağlar. Bu nesneyi uygulama içindeki formlar arasında, yeni nesne tanımlama ihtiyacı olmadan iletişim kurmak için kullanabilirsiniz.    

My.WebServices

Bu nesne her web servisi için varsayılan bir proxy-sınıfı sunar. Örneğin projeniz iki web servisi kullanmaktaysa, bu nesne ile her bir referans için hazır bir proxy sınıfına erişebilirsiniz.

Son olarak çeşitli kaynaklara ve konfigurasyon değerlerine kolayca erişmemizi sağlayan iki My nesnesi daha bulunmaktadır. Bunlar;

My.Settings

Bu nesne uygulamanızın XML konfigurasyon dosyasını daha etkin ve daha kolay bir şekilde yönetebilmenizi sağlar.  

My.Resources

Bu nesne ile uygulamanızın içinde yer alan resource bloğuna ve içindeki metinsel ve binary verilere erişebilirsiniz. Kaynaklar genellikle grafikleri, ses dosyalarını ve lokalizasyon bilgilerini saklamak için kullanılır.

My sınıflarının bazıları Microsoft.VisualBasic.MyServices namespace’inde tanımlanmıştır. My.Settings ve My.Resources nesnelerinde kullanılan diğer sınıflar ise Uygulama ayarlarını değiştirdikçe ve projedeki kaynakları düzenledikçe Visual Studio 2005 tarafından dinamik olarak oluşturulmaktadır.

Şekil 1:1’de My nesnesinin Visual Studio 2005 kod ekranındaki görüntüsünü görmektesiniz.

Şekil 1:1 :: My Nesneleri

 

Aşağıda My nesneleri kullanılarak geliştirilmiş kısa bir uygulamanın kodları yer alıyor.

Private Sub Form1_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load

TextBox1.Text = "Bilgisayarın Adı: " & My.Computer.Name & ControlChars.CrLf

TextBox1.Text += "Saat: " & My.Computer.Clock.LocalTime & ControlChars.CrLf

TextBox1.Text += "Toplam / Boş Fiziksel Bellek Miktarı: " & My.Computer.Info.TotalPhysicalMemory & " / " & My.Computer.Info.AvailablePhysicalMemory & ControlChars.CrLf

TextBox1.Text += "Kullanıcı Adı: " & My.User.Name & ControlChars.CrLf

TextBox1.Text += "Fare'de Tekerlek Var mı?: " : If My.Computer.Mouse.WheelExists Then : TextBox1.Text += "Tabi canıım " : Else : TextBox1.Text += "Malesef" : End If


End Sub

Uygulama çalışırken Şekil 1:2’deki gibi görünmektedir..

Sonucun sağlamasını yapmak gerekirse;


Şekil 1:3 :: Gerçekten Mouse’ta tekerlek var
J

 

Bundan sonra yayınlanacak makalelerde My nesnelerinin kullanımına dair detaylı örnekler yer alacaktır.

Kadir SÜMERKENT
http://www.sumerkent.com