Makale Özeti

Bu makalemizde Windows Vista üzerinde çalışan bir masaüstü paylaşım yazılımı paketi hazırlıyor olacağız. Sunucu uygulamız ile istemci uygulamamızı ayrı ayrı hazırlayarak farklı bilgisayarların birbirlerine bağlanarak masaüstlerini paylaşmalarını sağlayacağız.

Makale

Masaüstü paylaşım yazılımları özellikle teknik sorunlarda müşterilere yardımcı olma noktasında gerçekten cankurtaran özelliğine sahipler. Peki hiç kendi masaüstü paylaşım yazılımınızı programlamayı denediniz mi? Hiç kolay olmayacağını baştan belirtmekte fayda var. Onun yerine çok daha kolay bir yoldan bahsedeceğiz.

Windows Vista ile beraber gelen Meeting Space artık eski Netmeeting'in yerini almış durumda. Maalesef Netmeeting ile Meeting Space arasında bir bağ kurmak mümkün değil. Biz örneğimizdeki İstemci (Görüntüleyici) ve Sunucu (Paylaşımcı) uygulamaları için Windows Desktop Sharing API (RdpEncom.dll) arayüzlerini kullanacağız. Windows Meeting Space ve Remote Assistance uygulamalarının da kullandığı API olan bu araçlar maalesef yukarıda da bahsettiğim üzere NetMeeting ile uyumlu değil.

Kullanacağımız toplam iki referans bulunuyor;

RDPSRAPISharingSession – Masaüstünü paylaşmamızı sağlayacak COM objesi.
IRDPSRAPIViewer – ActiveX Gösterici

Sunucu Uygulaması

Gelin sunucu uygulamasını hazırlayarak işimize başlayalım. Aşağıdaki ekran görüntüsünde sunucu uygulamamızın kabaca form tasarımını görebilirsiniz. Sırası ile Button1, Button2 ve Button3 adındaki düğmeleri ekledim. textbox1 metin kutusunu da davet bağlantı metnini göstermek için kullanacağım. Davet bağlantı metni dediğimiz istemcinin sunucuya bağlanabilmesi için gerekli tüm bilgileri içeren bir metin. Bu metni istemci yazılımına verdiğimizde direk sunucuya bağlanabilecek. Herhangi IP, port vs iletilmesi gerekmiyor. Siz uygulamalarınızda bu davet metnini farklı şekillerde sunucudan istemciye iletebilirsiniz. Gerçek hayatta nasıl senaryolar olabileceğine dair makalemizin sonunda yer ayırıyor olacağım.

Kod ekranımıza dönüp kodlarımızı yazmadan önce projemize RDPComapi DLL referansını eklememiz gerekiyor. Solution Explorer içerisinde projenize sağ tuş tıklayarak Add Reference bölümünden aşağıdaki gibi gerekli seçimi yapabilirsiniz.

Sıra geldi kodlarımızı yazmaya. İlk olarak RDPCOMAPILib kütüphanesini import edeceğiz. Sonrasında da global bir RDPSession tanımlayacağız. Benim kullanacağım değişkenin adı kısa olması amacıyla X olacak.

Imports RDPCOMAPILib
 
Public Class Form1
    Dim x As New RDPSession

End Class

Kullanıcılar sunucuya bağlantığında çalıştırılmak üzere Misafir adında bir objeyi parametre alan bir Sub yaratacağız. Yarattığımız bu kodu ileride RDPSession'a ait OnAttendeeConnected durumuna bağlayacağız.

    Private Sub Geliyor(ByVal Misafir As Object)
        Dim Misafirim As IRDPSRAPIAttendee = Misafir
        Misafirim.ControlLevel = CTRL_LEVEL.CTRL_LEVEL_INTERACTIVE
    End Sub

Yukarıdaki kod içerisinde bize parametre olarak gelen Misafir objesini kendi yarattığımız bir IRDPSRAPIAttendee objesine eşitliyoruz. Sonrasında söz konusu objeye, yani misafire ait ControlLevel özelliğini CTRL_LEVEL.CTRL_LEVEL_INTERACTIVE olarak düzenliyoruz. Farklı ControlLevel seçeneklerinden herhangi birini kullanmak mümkün. Siz kendi çözümünüzde ihtiyaç duyduğunuz şekilde bu ayarı değiştirebilirsiniz, örneğin istemci sadece sunucuyu izliyor da olabilir. Bizim örneğimizde istemci sunucunun masaüstünde işlem yapabilecek. Sıra geldi hazırladığımız Sub'ın durum bağlantısını yapmaya.

    Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click
        AddHandler x.OnAttendeeConnected, AddressOf Geliyor
        x.Open()
    End Sub

Sunucu ile istemci arasındaki bağlantıların davetiye metinlerine bağlı olduğundan bahsetmiştik. Bu yapı esasen Meeting Space'de de kullanılan ve Windows Desktop Sharing API'nin parçalarından biri. Sunucu bir davetiye metni hazırlıyor ve bu metin istemci tarafından kullanılarak bağlantı oluşturuluyor. Şimdi sunucu tarafından davetiye metinleri oluşturabilmek için gerekli kodu yazacağız.

    Private Sub Button2_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button2.Click
        Dim Davetiye As IRDPSRAPIInvitation = x.Invitations.CreateInvitation("Denek", "Grup", "", 10)
        TextBox1.Text = Davetiye.ConnectionString
    End Sub

Bir davetiye yaratırken ilk parametre olarak kullanıcı adı, ikinci parametre olarak varsa herhangi bir kullanıcı grubu adı, üçüncü parametre olarak da gerekiyorsa bir şifre yerleştirebiliyoruz. Dördüncü parametrede ise toplam kaç kişinin sunucuya bağlanabileceği bilgisi yer alıyor. Bu bilgiler davetiye metninin içine yerleştiriliyor ve istemci uygulama tarafından aktarılan değerler ile bunlar birbirini tutmaz ise bağlantı kurulmuyor. Son olarak biz davetiye metnimizi formumuzdaki metin kutusuna yerleştiriyoruz. Davetiye metnini kopyalayp, yapıştırabilir veya bir dosya olarak kaydedebilirsiniz. Böylece kullanıcılar davetiyelerini MSN gibi yazılımlarla birbirlerine gönderebilir.

Son olarak sunucu uygulamamızın kodu aşağıdaki şekilde tamamlanıyor.

Imports RDPCOMAPILib
 
Public Class Form1
    Dim x As New RDPSession
 
    Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click
        AddHandler x.OnAttendeeConnected, AddressOf Geliyor
        x.Open()
    End Sub
 
    Private SubGeliyor(ByVal Misafir As Object)
        Dim Misafirim As IRDPSRAPIAttendee = Misafir
        Misafirim.ControlLevel = CTRL_LEVEL.CTRL_LEVEL_INTERACTIVE
    End Sub
 
    Private Sub Button2_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button2.Click
        Dim Davetiye As IRDPSRAPIInvitation = x.Invitations.CreateInvitation("Denek", "Grup", "", 10)
        TextBox1.Text = Davetiye.ConnectionString
    End Sub
 
    Private Sub Button3_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button3.Click
        x.Close()
       x = Nothing
    End Sub
 
End Class

İstemci Uygulama

İstemci uygulamamızda IRDPSRAPIViewer ActiveX objesini kullanıyor olacağız. Araç çubuğunuza söz konusu kontrolü eklemeniz gerekecek.

Araç çubuğuna kontrolü ekledikten sonra tek yapmanız gereken formunuzun üzerine bir adet RDPViewer eklemek. Ben uygulama içerisinde birkaç TableLayoutPanels kullanarak formun penceresinin boyutu büyütüldüğünde RDPViewer objesinin de otomatik büyümesini sağladım.

    Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click
        Dim Davetiye = InputBox("Davetiye metniniz lütfen?", "Dikkat")
        AxRDPViewer1.Connect(Davetiye, "Denek", "")
    End Sub

Bağlan düğmesine basıldığında basit bir şekilde kullanıcıdan davetiye metnini bir InputBox ile alıyoruz. Sunucu tarafında bir şifre belirtmediğimiz için burada da kodumuzda herhangi bir şifre yazmıyoruz. İstemci uygulamamızın tam kodu aşağıdaki şekilde sonlanıyor.

Public Class Form1
 
    Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click
        Dim Davetiye = InputBox("Davetiye metniniz lütfen?", "Dikkat")
        AxRDPViewer1.Connect(Davetiye, "User1", "")
    End Sub
 
    Private Sub Button2_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button2.Click
        AxRDPViewer1.Disconnect()
    End Sub
 
End Class

Sonuç

Sanırım masaüstü paylaşım uygulamasını programlamanın ne kadar da kolaylaştığından bahsetmeme gerek yok. Tabi yukarıda kullandığımız yapılar şu an için sadece Windows Vista üzerinde geçerli. Gerçek hayatta bu projeyi tam olarak nerede kullanabiliriz diyenler olursa ufak bir tavsiyede bulunabilirim. Varsayalım müşterilerinize satışını yaptığınız bir yazılımınız var ve destek sağlamanız gerekiyor. Programınızın yardım menüsünden müşterileriniz yardım talebinde bulunurlar. Yardım talebinde bulundukları anda yine sizin programınız bir davetiye hazırlayarak davetiye metnini sizin web sunucunuzda bulunan web servisi aracılığı teknik destek merkezine iletir. Teknik destek merkezinizdeki görevliler gelen davetiye üzerinden direk müşterinin masaüstüne bağlanarak yardımcı olabilirler. Gerçekten hoş bir uygulama olacağı kesin. Eminim ki üzerinde düşünüldüğünde çok farklı uygulama senaryoları oluşturulabilir.

Hepinize kolay gelsin.

Daron Yöndem
MCPD, MCITP, MCTS, MCSD, MCAD
MCDBA, MCP, ACP, ICSD, IEL'03
http://daron.yondem.com

Sunucu ve istemci uygulamamıza ait proje kodlarını bilgisayarınız indirebilirsiniz.