Makale Özeti

Mobil uygulamalarımız her zaman anlık olarak sunucuya bağlanmak için uygun kaynaklara sahip olamayabilmektedir. İşte bu gibi durumlarda veri mobil cihazda tutulmalı ve uygun an yakalandığında mobil cihazda depolanan veri sunucuya yollanarak anuyumluluk (synchronization).

Makale

Uygun Veri Anuyumluluk(synchronization) Yönteminin Seçilmesi -1

Mobil uygulamalarımız her zaman anlık olarak sunucuya bağlanmak için uygun kaynaklara sahip olamayabilmektedir. İşte bu gibi durumlarda veri mobil cihazda tutulmalı ve uygun an yakalandığında mobil cihazda depolanan veri sunucuya yollanarak anuyumluluk (synchronization)

RDA(Remote Data Access) ile “Merge Replication” karşılaştırılması:

RDA veya “replication”’ın farklı senaryolar gözönünde bulundurulduğunda kendilerine özgü avantajları vardır. Bazı durumlarda ise ikisinin birlikte kullanılması uygun düşüyor olabilir. Aşağıda RDA ile Replication arasındaki ayırdedici özelliklere değinilmektedir.
 • Geliştirim Kolaylığı

  Bir mobil cihazda replication kullanılabilmesi için öncelikle SQL Server 2000 üzerinde yayınları(publication) yaratma gibi (Bkz : SQL CE RDA konfigürasyonu ) ayarlar yapılmalıdır.
 • Çift yönlü anuyumluluk(synchronization)

  Replication, arka-uç sunucularda ve yayınlara üye olan tüm mobil cihazlarda takip tabloları yaratır. Herhangi bir cihazdaki değişim veriye yansıtılır. Buna karşılık RDA sadece SQL Server CE’de meydana gelen değişimlere duyarlıdır.
 • Saklama gereksinimleri

  Replication çakışmaları belirleme ve değişimleri takip etme amacıyla yeni tablolar yarattığı için RDA’den daha fazla yere ihtiyaç duyar.
 • RDA tabloları bütünüyle yenilenmelidir

  Mobil veriyi yenilemek için tablolar silinmelidir. Daha sonra tüm tablo sunucudan tekrar çekilmelidir. Replication ise tüm tabloyu sadece ilk anuyumlamada alır ve takip eden işlemlerde sadece değişen veri gidip gelir.
 • Tablo başına tek çağrım – Tablo başına birden fazla çağrım

  RDA uygulamaları SQL Server’dan çekilen herbir tablo için ayrı bir çekme komutu (pull) kullanılır. Buna karşılık bir Replication uygulamasında tek bir replication komutu bir yayının(publication) parçası olarak tanımlanmış tüm tüm tabloları almak için yeterlidir.
 • SQL Server 6.5 desteği

  SQL Server CE ile Replication sadece SQL Server 2000 ile gerçekleştirilebilir. RDA ise SQL Server 6.5 ve yukarı versiyonlarla çalışabilmektedir.

Bunların dışında, RDA ve replication aynı mobil uygulamanın parçası olarak birlikte kullanılabilir. RDA salt-okunur veya durağan tabloların çekilmesi için uygun olurken, replication da daha sık değişen veri için kullanılabilir. Yüksek miktarda veri içeren büyük bir tablonun ilk kez mobil cihaza aktarımı iki yolla da benzer zamanlar alacaktır. Ancak eğer sunucuda az sayıda kayıtta değişim oluyorsa replication sadece değişen kayıtların çekilmesi yönünde çalışırken, RDA mobil cihazdaki mevcut tablonun silinip sunucudan tablonun yeni halinin bütünüyle çekilmesini öngörmektedir.

ÖZET

RDA (Remote Data Access)

Merge Replication

Kolay kurulum SQL Server üzerinde yapılanış gerektiriyor
Sunucudaki değişimlere duyarlı değil Tüm veritabanlarındaki değişimleri takip ediyor
Sunucu üzerinde düşük etki Çelişen tablolar ve takip etme sunucu veritabanı büyüklüğünü arttırabilir.
SQL Server CE tabloları silinerek, sunucudan tüm tablonun alınmasıyla veri yenilenebiliyor Sadece değişen verinin alışverişi gerçekleştiriliyor. Böylece iletişim hattı kullanımı azaltılıyor.
Mobil cihaza alınan her tablo için ayrı çağrım gerektiriyor Tek çağrım ile bir yayında tanımlı tüm tablolar alınıyor.
SQL Server 6.5 ve üzeri sürümlerle çalışabiliyor SQL Server 2000 gerektiriyor.

Anuyumluluk : Synchronization
Yayın : Publication