Makale Özeti

Bir önceki yazımızda sık kullanılan TSQL fonksiyonlarını ele almıştık. Bunlar hazır fonksiyonlardı... Bu yazımızda yine hazır sistem fonksiyonlarından bahsedeceğiz lakin bu sefer konu edeceğimiz fonksiyonlar daha çok MS SQL Server sistemi hakkında bize bilgi verir yapıda olacak.

Makale

Bir önceki yazımızda sık kullanılan TSQL fonksiyonlarını ele almıştık. Bunlar hazır fonksiyonlardı...

Bu yazımızda yine hazır sistem fonksiyonlarından bahsedeceğiz lakin bu sefer konu edeceğimiz fonksiyonlar daha çok MS SQL Server sistemi hakkında bize bilgi verir yapıda olacak.

Not : Hemen hemen tüm örneklerde "Select" ifadesi kullanılmıştır. Bu ifade fonksiyon çıktısını ekranda görüntülemek için konulmuştur. Klasik kullanımlarda "Select" ifadesine yer vermeniz gerekmiyor.

- CURRENT_USER : O anda çalışılan kullanıcı bilgisini geri döndürür

Select Current_User


 

- @@LANGUAGE : Sistem dil bilgisini geri döndürürler

Select @@Language


 


- @@MAX_CONNECTIONS : SQL Server'a yapılabilecek maximum bağlantı sayısı bilgisini geri döndürür.

Select @@Max_Connections


 


- @@SERVERNAME : Çalışılan SQL Server'ın ismini geri döndürür.

Select @@ServerName


 


- @@SERVICENAME : Çalışılan servis hakkında bilgi döndürür.

Select @@ServiceName
- SUSER_NAME() : SQL Server'a bağlı bulunan kullanıcı adını geri döndürür.

Select Suser_Name()


 

Bir sonraki yazımızda hazır fonksiyonları bırakıp kendimiz fonksiyonlar yaratacak ve kullanacağız.


Evren AYAN
Microsoft MVP
http://www.evrenayan.net