Makale Özeti

Bu makalede Vs.net de Shared Add-In projesini kullanarak MS Outlook uygulaması oluşturacağız.

Makale

Office ile .Net bir arada nasıl çalışır.

Bu makalde .Net ile Office arasındaki bağlantıyı sağlayabilmek vs.net 2003 için kullanılan bir  teknolojiden yararlanacağız.

Office arayüz ve COM nesnesi için bir numara üretir. .NET ‘in bu numaraya erişebilmesi için,  bizim RCW(runtime callable wrapper) yaratmamız gerekmektedir.

Eğer vs.net kullanılıyorsa RCW yaratmak geliştiriciler için çok basit bir işlemdir.

Office ile birleştirilen .NET assembly, Office uygulamasının bir parçası olarak kullanılır.

Yeni Bir Proje Yaratmak

 • File > New Project komutu seçilir.
 • Project Types pencersinden Other Projects > Extensibility Projects  bölümündeki Shared Add-in template seçilir.

 • Projenin ismini ve yerini belirledikten sonra, OK diyoruz ve Extensibility Wizard penceresi açılıyor.

 • Next düğmesine tıklanır. Add-in için kullanılmak istenilen dil seçilir. Biz örneğimiz için Visual Basic seçiyoruz.
 • Dil seçiminden sonra, Select An Application Host sayfası görüntülenir.

Click here for larger image.

 • Bu sayfada desteklenen uygulamalar görüntülenir. Biz bu örnek için Microsoft Outlook seçip Next diyoruz.
 • Enter a Name ve Description penceresinde, Add-in için bir isim ve tanım yazılıp Next diyoruz.

·        Açılan Choose Add-In Options sayfasında, application yüklendiğinde add-in yüklenip yüklenmeyeceğini ve uygulamanın bütün kullanıcılar tarafından kullanılıp kullanılmayacağını, belirliyoruz. Çoğu zaman en iyi öneri uygulamanın başlangıçta yüklenmesidir.

·        Seçimleri yapıp Next diyoruz.

 • Summary penceresinde Finish tıklanılır ve Share Add-In projesinin built olması için beklenir.

 • Wizard sonlandığında bir solution dosyası altında iki proje üretilir, ve eğer herşey güzel gitmişse aşağıdaki gibi bir görüntü elde edilir.

Proje Connect adında varsayılan olarak bir class içerir, bu dosyayı kısaca inceleyeceğiz.

İkinci proje, OutlookBaslangicMesajiSetup, otomatik olarak üretilir. Bu MSI proje dosyası add-in için bir setup uygulaması yaratmak için kullanılır.

Üretilen Kodu İnceleme

Varsayılan olarak gelen Connect class dosyası; Office ile birlikte çalışan çekirdek Extensibility.IDTExtensibility2 arayüzü görevini gerçekleştirir. Varsayılan olarak, aşağıdaki metodlar yaratılır.

 • OnConnection. Office uygulaması tarafından add-in yüklendiği zaman bu metod çağrılır.
 • OnDisconnection. Office uygulaması tarafından,add-in geri yüklendiği zaman bu metod çağrılır.
 • OnAddInsUpdate. Add-in değiştiği zaman bu metod çağrılır. (örneğin; add-in çalışıyorken yeni versiyonunun yüklenmesi veya indirilmesi durumunda)
 • OnStartupComplete. Add-in tamamlandığında bu metod çağrılır.
 • OnBeginShutdown. Uygulama kapatıldığında bu metod çağrılır. OnBeginShutdown ve OnDisconnection arasındaki fark;  OnBeginShutdown metodu Microsoft Windows Explorer kontrollerinden bazılarına erişebilir.

Uygulamayı Oluşturma

Uygulamada yapmam istediğimiz şey, Outlook açıldığında basit bir mesaj verme işlemi. Kodu yazmaya başlamadan önce Visual Basic için gerekli referansı yüklemek.

 • Projenin References bölümünden Add Reference komutu seçilir. Ve System.Windows.Form.dll referansı projeye eklenir.

 • Connect  classına reference import eklendikten sonra, OnStartupComplete metoduna; messagebox komutu yazılır.

 • Koddaki işlemimizi tamamladık. Proje compile edilir fakat bu şekilde çalışmaz. Projeyi compile etmek için, solution üzerinde (iki projeyi içeren sln dosyası) Rebuild Solution komutu seçilir.

Uygulamayı Çalıştırma

Add-in çalıştırmadan önce, Visual Studio içerisinden Outlook başlatmak ve debug etmek için projenin özelliklerini ayarlamamız gerekmekte.

 1. Solution Explorer’ da, proje üzerinde sağ tıklanır ve Properties komutu seçilir.

 • Properties penceresinde, Configuration Properties seçilir ve Debugging tıklanır.
 • Start external program özelliği, Office 2003 içerisindeki Outlook programını çalıştıran Outlook.exe programı seçilir.
  C:\Program Files\Microsoft Office\OFFICE11\OUTLOOK.EXE
 • Aynı pencerede; Working Directory özelliği de Outlook.exe uygulamasının çalıştığı dizin seçilir
  C:\Program Files\Microsoft Office\OFFICE11\
 • F5 basarak, proje derlenir ve çalıştırılır. Eğer işlem başarılı olduysa, Outlook programı açıldığında yazdığımız mesajı alabiliriz.

Şimdilik bu kadar, bir sonraki makalede aynı örnek üzerinden devam ederek Outlook üzerinde çalışmalar gerçekleştireceğiz.

HoşÇaKalın...