Makale Özeti

Axapta üzerinde bulunan sistem tabloları aracılığı ile yönetime dair bazı işlemleri kolay bir şekilde gerçekleştirebiliriz. Axapta kurulumundan hemen sonra sistem tabloları otomatik olarak yaratılır. Bu otomatik yaratma işlemi boş bir veritabanı üzerinde Axapta ilk çalıştırıldığında veya yama güncellemelerinde gerçekleşir.

Makale

SİSTEM TABLOLARI

Axapta üzerinde bulunan sistem tabloları aracılığı ile yönetime dair bazı işlemleri kolay bir şekilde gerçekleştirebiliriz. Axapta kurulumundan hemen sonra sistem tabloları otomatik olarak yaratılır. Bu otomatik yaratma işlemi boş bir veritabanı üzerinde Axapta ilk çalıştırıldığında veya yama güncellemelerinde gerçekleşir.

Sistem tabloları yapı olarak diğer tablolar ile aynıdır. Senkronizasyonu, kayıt ekleme – güncelleme işlemleri aynı şekilde bu tablolar üzerinde de gerçekleştirilir.

Sistem tabloları DataAreaId sahasını barındırmaz. Yani şirkete özel bilgileri içinde tutmaz.

SqlSystemVariables tablosu dışındaki tüm sistem tabloları RecId sahasına sahiptir. Bazı sistem tabloları standart kolonlara sahiptir:

         ModifiedDate

         ModifiedTime

         ModifiedBy

         CreatedDate

         CreatedTime

         CreatedBy

Tüm sistem tabloları (SqlSystemVariables tablosu hariç), TableId’ye yani sistem üzerinde bir kimliğe sahiptir. Sistem tabloları için TableId 65508’den başlar ve herbir sistem tablosu ve sahası için geçerlidir.

Bazı sistem tablolarını tanıyalım:

AccessRightsList: Tanımlanmış tüm kullanıcı gruplarını ve yetkilerini içinde barındırır. Önemli sahaları:

         GroupId: Tanımlanmış olan kullanıcı gruplarına atanmış kimlik bilgisi.

         RecordType: Giriş izni tipi.

CompanyDomainList: İlişkili şirketler ve domaim’lerin bilgisini içerir.

DataArea: Oluşturulan şirketlerin bilgisi barındırır. Önemli sahaları:

         Id: Şirket kimlik bilgisi.

         Name: Şirket ismi.

         IsVirtual: Gerçek veya sanal şirket olduğu bilgisi.

DatabaseLog: Log’lanmış tablo ve olayların bilgisini içerir. Olayların log’ları SysDatabaseLog tablosunda tutulur.

DomainInfo: Domain’ler ile ilgili bilgileri içerir.

PrintJobHeader: Axapta’dan yapılacak olan çıktıların bağlatı bilgilerini içerir.

SqlDescribe: Kontrol ve senkronizasyon sırasındaki işlemlerin bilgisini içeren geçici tablodur. Normalde bu tablonun içeriği boştur.

SqlDictionary: Axapta uygulaması ve sistem tabloları (SqlSystemVariables tablosu hariç) hakkında bilgileri içerir. SysSqlDictionary form’u aracılığı ile içeriği görüntülenebilir. Önemli sahaları:

         TableId: Tablonun sahip olduğu kimlik bilgisi.

         FieldId: Sahanın sahip olduğu kimlik bilgisi.

         Array: Sahadaki dizi elemanı sayı bilgisi.

         Name: Axapta üzerinde tanımlı tablonun veya sahanın isim bilgisi.

         SqlName: Sql server üzerinde tanımlı tablonun veya sahanın isim bilgisi.

NOT: Axapta üzerinde tanımlı bir saha veya tablonun adı Sql Server üzerinde bire-bir aynı olmayabilir.

FieldType: Sahanın veri tipi bilgisi.

         StrSize: Eğer saha salt metin ise bu sahanın ne kadar uzunlukda olduğu bilgisi tutulur.

         Nullable: Sahanın boş geçilip – geçilemeyeceği bilgisidir. Sadece Oracle veritabanı için kullanılır.

SqlStorage: Eğer Oracle veritabanı kullanılıyorsa, Oracle’a özel tanımlanmış parametreleri içerir.

SqlSystemVariables: Axapta içerisinden bu tablonun içeriği görüntülenemez. Ancak Veri Tabanı Bilgileri formu aracılığı ile bu tablonun içeriğini görüntüleyebilirsiniz.

SysConfig: Bu tablo; lisans bilgileri, versiyon gibi temel konfigürasyon bilgilerini içerir. Önemli sahaları:

         ConfigType: Konfigürasyon bilgisinin tipini verir. Integer tipinde olan bu saha dört değer alabilir. Bunlar;

                   0: Lisans adı.

                   1: Lisans seri numarası.

                   2: Modül lisans kodu.

                   3: Özellik anahtarı bilgisi.

                   4: Yama bilgisi.

         Id: Verilen tipin konfigürasyon bilgisini içerir.

                   0: Lisans adı. à Her zaman 0’dır.

                   1: Lisans seri numarası. à Her zaman 0’dır.

                   2: Modül lisans kodu. à Girilen lisans kodu numarası.

                   3: Özellik anahtarı bilgisi. à Girilmiş anahtar numarası bilgisini içerir.

                   4: Yama bilgisi. à 1 ise var olan yama bilgisi demektir. 1’den büyük bir değer ise, güncellenmiş bir yama var demektir.

         Value: Verilen konfigürasyon bilgisini içerir.

SysLastValue: Bu tablo üzerinde, kullanıcı ve uygulama bazlı olarak, kullanıcıların objeler üzerinde verdikleri son kriterlerin bilgilerini tutar. Önemli sahaları:

         UserId: Bilgisi saklanmış kullanıcının kimlik bilgisi.

         RecordType: Kayıt tipi.

         ElementName: Program elementi adı.

         DesignName: Program elementinin tasarım adı.

         IsKernel: Kernel veya uygulama özel set edilmiş ise.

         Value: Container tipindedir, kullanıcıların verdiği kriterler bu sahada tutulur.

SystemRecordLevelSecurity: Kullanıcı ve şirket bazlı olarak kayıt seviyesi güvenlik tanımlamalarını barındırır.

SystemSequences: RecId ve TransactionId için numaralar içerir. Önemli sahaları:

         Id: Sequence tipini tutar.

                   -1: RecId anlamındadır.

                   -2: TransactionId anlamındadır.

         NextVal: Bir sonraki verilecek olan numarayı tutar.

         MinVal: Sequence numarası için minumum değeri tutar.

         MaxVal: Sequence numarası için minumum değeri tutar.

         Name: Sequence adı.

         DataAreaId: Şirket bazlı kayıtların tutulmasını sağlar.

TableCollectionList: Sanal şirketler ve tablo koleksiyonları arasındaki ilişkilerin bilgisini içerir.

UserGroupInfo: Tanımlanmış kullanıcı gruplarının isim bilgisini içerir. Sahaları:

         Id: Kullanıcı grubu kimlik numarası.

         Name: Kullanıcı grubu adı.

UserGroupList: Tanımlanmış kullanıcı gruplarına atanmış tanımlı kullanıcıların ilişki bilgisini içerir. Sahaları:

         UserId: Axapta kullanıcısı kimlik numarası.

         GroupId: Kullanıcı grubu kimlik numarası.

VirtualDataAreaList: Birbiri ile ilişkilendirilmiş gerçek şirketlerin ve sanal şirketlerin arasındaki ilişki bilgilerini içerir. Sahaları:

Id: Tanımlanmış şirket / şirketlerin kimlik numarası.

VirtualAreaId: Tanımlanmış olan sanal şirket / şirketlerin kimlik numarası.

Yeliz Korkmaz, MVP

yelizkorkmaz@tnn.net