Makale Özeti

Silverlight ile vektörel çizimleri ve animasyonları istemci tarafında rahatlıkla gösterebiliyoruz. Önemli olan noktalardan biri de bu çizimleri ve animasyonları veritabanımıza bağlı bir şekilde yeri geldiğinde ASP.NET tarafında VB veya C# kodu ile hazırlayabiliyor olmak. Bu yazımızda ASP.NET ile sunucu tarafında Silverlight XAML kodları yaratmayı inceleyeceğiz.

Makale

Silverlight'ın en güzel özelliklerinden biri de görsel anlamdaki her şeyi XAML ile yani özünde XML ile tanımlıyor olmamız. Böylece hali hazırda herhangi bir programlama dili ile rahatlıkla Silverlight görsel animasyonlarını yaratmak mümkün oluyor. Bu yazıda ASP.NET ile Silverlight XAML kodu yaratacağız. Yazının örnek kodlarını çok uzatmamak ve mantığı sizlere iletebilmek adına sadece bir dikdörtgen ve basit bir animasyon kullanacağım.

<Canvas

  xmlns="http://schemas.microsoft.com/client/2007"

  xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"

  Width="640" Height="480"

  Background="White"

  x:Name="Page"

  >

  <Canvas.Resources>

    <Storyboard x:Name="Animasyon">

      <DoubleAnimationUsingKeyFrames BeginTime="00:00:00" Storyboard.TargetName="rectangle" Storyboard.TargetProperty="(UIElement.Opacity)">

        <SplineDoubleKeyFrame KeyTime="00:00:00" Value="1"/>

        <SplineDoubleKeyFrame KeyTime="00:00:01" Value="0.1"/>

      </DoubleAnimationUsingKeyFrames>

    </Storyboard>

  </Canvas.Resources>

  <Rectangle Width="300" Height="300" Fill="#FFFF0000" Stroke="#FF000000" Canvas.Left="65" Canvas.Top="89" RenderTransformOrigin="0.5,0.5" x:Name="rectangle"/>

</Canvas>

Yukarıda gördüğünüz XAML kodunu Expression Blend 2 ile yarattığım Silverlight uygulamamdan aldım. Uygulamam içerisinde bir dikdörtgen bulunuyor. Ayrıca Animasyon adında bir de StoryBoard hazırlayarak dikdörtgenin şeffaflığını değiştirerek ufak bir animasyon yarattım. Bu Silverlight uygulamasına ek olarak tabi ki animasyonu başlatacak olan JavaScript kodlarının da haricen yazılması gerekiyor fakat bizim bu yazıda amacımız işin görsel kısmını ASP.NET ile yaratacağımız XML kodları ile oluşturuyor olmak olacak.

Oluşturmayı hedeflediğimiz XAML kodu önümüzde olduğuna göre hemen örnek bir ASP.NET Web Sitesi yaratarak Page_load durumuna kodlarımızı yazmaya başlayalım. Unutmayın ki amacımız sayfamızın geriye HTML değil XAML kodları döndürmesini sağlamak. Böylece bu kodları alarak JavaScript ile Silverlight uygulamasına çevirebileceğiz.

        Response.ContentType = "text/xml"

        Response.Clear()

Yukarıdaki kod ile içerisinde bulunduğumuz ASP.NET sayfasının artık bir HTML değil XML kodu döndüreceğini belirlemiş oluyoruz sonrasında da sayfanın içeriğini başlangıçta güzelce bir temizliyoruz :) Bir sonraki satırda XAML kodlarımızı yaratmak üzere bir XmlTextWriter nesnesi tanımlayarak nesnenin çıktı vereceği Stream olarak da Response'u yani sayfamızın kaynağını belirteceğiz.

        Dim Dosya As New System.Xml.XmlTextWriter(Response.Output)

Tüm bunları yaptığımıza göre artık bizi klasik bir XML dosyası yaratma prosedürü bekliyor. İlk olarak yaratmamız gereken XAML kodumuzun RootElement'i olan Canvas nesnesi.

        Dosya.WriteStartElement("Canvas")

        Dosya.WriteStartAttribute("x", "Page", "http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml")

        Dosya.WriteString("sadasd")

        Dosya.WriteEndAttribute()

        Dosya.WriteStartAttribute("xmlns")

        Dosya.WriteString("http://schemas.microsoft.com/client/2007")

        Dosya.WriteEndAttribute()

Canvas'ımızı yaratırken XAML'e özel XML NameSpace'lerini de tabi ki tanımlamamız şart. Sıra artık yukarıdaki şekliyle tüm XML elementlerini, özelliklerini ve değerlerini tek tek yaratmaya geldi. Yazımızın başındaki XAML dosyasını yaratan kodun tamamını aşağıda bulabilirsiniz.

 Protected Sub Page_Load(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Me.Load

 

        Response.ContentType = "text/xml"

        Response.Clear()

        Dim Dosya As New System.Xml.XmlTextWriter(Response.Output)

 

        'CANVAS GELİYOR

        Dosya.WriteStartElement("Canvas")

        Dosya.WriteStartAttribute("x", "Page", "http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml")

        Dosya.WriteString("sadasd")

        Dosya.WriteEndAttribute()

        Dosya.WriteStartAttribute("xmlns")

        Dosya.WriteString("http://schemas.microsoft.com/client/2007")

        Dosya.WriteEndAttribute()

 

        'RESSOURCES GELİYOR

        Dosya.WriteStartElement("Canvas.Resources")

        Dosya.WriteStartElement("Storyboard")

        Dosya.WriteStartAttribute("x", "Name", "http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml")

        Dosya.WriteString("Animasyon")

        Dosya.WriteEndAttribute()

        Dosya.WriteStartElement("DoubleAnimationUsingKeyFrames")

 

        Dosya.WriteStartAttribute("BeginTime")

        Dosya.WriteString("00:00:00")

        Dosya.WriteEndAttribute()

        Dosya.WriteStartAttribute("Storyboard.TargetName")

        Dosya.WriteString("rectangle")

        Dosya.WriteEndAttribute()

        Dosya.WriteStartAttribute("Storyboard.TargetProperty")

        Dosya.WriteString("(UIElement.Opacity)")

        Dosya.WriteEndAttribute()

 

        Dosya.WriteStartElement("SplineDoubleKeyFrame")

        Dosya.WriteStartAttribute("KeyTime")

        Dosya.WriteString("00:00:00")

        Dosya.WriteEndAttribute()

        Dosya.WriteStartAttribute("Value")

        Dosya.WriteString("1")

        Dosya.WriteEndAttribute()

        Dosya.WriteEndElement()

 

        Dosya.WriteStartElement("SplineDoubleKeyFrame")

        Dosya.WriteStartAttribute("KeyTime")

        Dosya.WriteString("00:00:01")

        Dosya.WriteEndAttribute()

        Dosya.WriteStartAttribute("Value")

        Dosya.WriteString("0.1")

        Dosya.WriteEndAttribute()

        Dosya.WriteEndElement()

 

        Dosya.WriteEndElement()

        Dosya.WriteEndElement()

        Dosya.WriteEndElement()

        'RESSOURCES BİTTİ

 

        'DİKDÖRTGEN GELİYOR

        Dosya.WriteStartElement("Rectangle")

        Dosya.WriteStartAttribute("Height")

        Dosya.WriteString("300")

        Dosya.WriteEndAttribute()

        Dosya.WriteStartAttribute("Width")

        Dosya.WriteString("300")

        Dosya.WriteEndAttribute()

        Dosya.WriteStartAttribute("Fill")

        Dosya.WriteString("#FFFF0000")

        Dosya.WriteEndAttribute()

        Dosya.WriteStartAttribute("Stroke")

        Dosya.WriteString("#FF000000")

        Dosya.WriteEndAttribute()

        Dosya.WriteStartAttribute("Canvas.Left")

        Dosya.WriteString("65")

        Dosya.WriteEndAttribute()

        Dosya.WriteStartAttribute("Canvas.Top")

        Dosya.WriteString("89")

        Dosya.WriteEndAttribute()

        Dosya.WriteEndElement()

        'DİKDÖRTGEN BİTTİ

 

        Dosya.WriteEndElement()

        'CANVAS BİTTİ

 

        Dosya.Flush()

        Dosya.Close()

        Response.End()

 

    End Sub

Kodun epey uzun olduğunun farkındayım. Fakat yukarıdaki kodu böyle elle tek tek yazdığımızı değil de :) herhangi bir veritabanına bağlıyken döngüler içerisinde çalıştırdığımızı düşünürseniz aslında işin ne kadar da kolay olabileceğini anlamış olursunuz. Bu teknik ile veritabanına bağlı gerçek zamanlı olarak vektörel animasyonlar yaratmak çocuk oyuncağı oluyor.

Özellikle kodun son satırlarındaki Response.End() komutunu yazmayı unutmayın. Aksi halde sayfanızın kaynağındaki HTML kodları da istemciye gider ve XAML dosyanızın yapısı bozulmuş olur.

Sayfamızı hazırladığımıza göre artık sıra geldi bu XAML'i bir Silverlight projesinde kullanmaya. Yeni bir Silverlight projesi yaratarak gerekli tüm JavaScript komutlarını ASP.NET sayfanıza veya herhangi bir web sitesine aktardıktan sonra tek yapmanız gereken createSilverlight JavaScript fonksiyonunuz içerisindeki source özelliğini değiştirerek XAML çıktısı veren sayfanızın adresini yazmak.

function createSilverlight()

{

  var scene = new UntitledProject50.Page();

  Silverlight.createObjectEx({

    source: "default.aspx",

    parentElement: document.getElementById("SilverlightControlHost"),

    id: "SilverlightControl",

    properties: {

      width: "100%",

      height: "100%",

      version: "1.0"

    },

    events: {

      onLoad: Silverlight.createDelegate(scene, scene.handleLoad)

    }

  });

}

Unutmayın! :) Source özelliğine yabancı bir domainden kaynak belirtemezsiniz. Kaynak ASPX sayfası ile Silverlight animasyonunuzun yayınlanacağı sayfanın aynı olması gerekiyor.

Hepinize kolay gelsin.