Makale Özeti

Silverlight 3 ile beraber gelen Behavior yapılarında kullanabildiğimiz TriggerAction tipindeki Behaviorların yaratılmasını inceliyoruz.

Makale

Blend içerisinde kullanılabilecek Behavior çeşitlerinden biri de Trigger'lı Behavior'lar. Bu tip Behavior'lara genelde Action da denebiliyor. Normal Behavior'lardan farklı olarak Trigger'lar da kendi içlerinde yaratılırken Inherit ettikleri sınıfa göre değişebilirler. Bu yazımızda TriggeredAction Behavior'larına göz atacağız.

Ne işe yarar?

TriggeredAction behaviorları sonuç itibari ile normal Behavior'lar gibi bir aksyon almayı hedefler fakat bu aksyon yine kullanıcı tarafından belirlenen bir durumu takiben işleme alınır. Normal şartlarda bir TriggeredAction kendi Parent kontrolünü hedef alarak onun herhangi bir event'ı çalıştığında çalışacak şekilde kenarda durur.

Örneğimizde basit bir MessageBox gösteren TriggerAction tanımlayacağız. Diyelim ki herhangi bir kontrole tıklandığında veya farklı durumlarda MessageBox'lar göstermek istiyoruz. Normalde yapmamız gereken kesinlikle kod tarafına geçip uygun kodu yazmak olurdu. Oysa hazırlayacağımız TriggerAction herhangi bir kod yazmadan tasarımcının istediği event ve zaman için istediği mesajı MessageBox ile gösterebilmesini sağlayacak.

Her zamanki gibi yeni bir Silverlight projesi yarattıkta sonra System.Windows.Interactivity.dll'i referans olarak alıyoruz. Projemize ekleyeceğimiz yeni bir VB/CS dosyasının içerisinde Behavior'ımızı tanımlayacak sınıfı yazarken TriggerAction sınıfnı da inherit ediyoruz.

[VB]

Public Class MsgBoxTrigger

    Inherits Interactivity.TriggerAction(Of UIElement)

 

    Protected Overrides Sub Invoke(ByVal parameter As Object)

 

    End Sub

End Class

[C#]

    public class MsgBoxTrigger : System.Windows.Interactivity.TriggerAction<UIElement>

    {

        protected override void Invoke(object parameter)

        {

        }

    }

Gördüğünüz üzere hemen anında Invoke adında bir de metoda sahip olduk. TriggerAction sınıfında Invoke "MustInherit" olarak tanımlandığı için söz konusu metodu bizim yazmamış şart. Zaten bu metod da bizim en çok işimize yarayacak metod olacak. Herhangi bir şekilde bizim Trigger'ımızda kullanıcı tarafından ayarlanmış event çalıştığında buradaki Invoke metodu çalışacak. Anlayacağınız TriggerAction'ımızın tüm işlevselliğini buraya yazacağız.

[VB]

    Private PText As String

    Public Property MessageText() As String

        Get

            Return PText

        End Get

        Set(ByVal value As String)

            PText = value

        End Set

    End Property

[C#]

        public string MessageText { get; set; }

Tasarımcımızdan aynı anda MessageBox ile gösterilecek metni de almamız gerek. O nedenle hemen bir de Property tanımlayarak sınıfımıza ekliyoruz. Bir sonraki adımda basit bir şekilde Invoke metodunda bu mesajı göstermemiz yeterli olacaktır.

[VB]

    Protected Overrides Sub Invoke(ByVal parameter As Object)

        MessageBox.Show(MessageText)

    End Sub

[C#]

        protected override void Invoke(object parameter)

        {

            MessageBox.Show(MessageText);

        }

Gördüğünüz gibi sistem epey basit. Her zamanki gibi isterseniz AssociatedObject'e de ulaşarak TriggerAction'ın bağlı olduğu kontrolü de bulabilirsiniz. Artık elimizdeki Behavior'ı rahatlıkla tasarımcılar da Blend içerisinde kullanarak istedikleri durumlarda MessageBox gösterebilirler.

Özel TriggerAction Behavior'ımız karşınızda.
Özel TriggerAction Behavior'ımız karşınızda.

XAML tarafına baktığımızda her zaman olduğu gibi tüm Trigger yapısı XML ile tanımlanmış durumda. Gerekli XML NameSpace'ler de eklendikten sonra hazırladığımız TriggerAction rahatlıkla kullanılabiliyor.

[XAML]

<UserControl

   xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"

   xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"

   xmlns:d="http://schemas.microsoft.com/expression/blend/2008" xmlns:mc="http://schemas.openxmlformats.org/markup-compatibility/2006"

   mc:Ignorable="d" xmlns:i="clr-namespace:System.Windows.Interactivity;assembly=System.Windows.Interactivity" xmlns:local="clr-namespace:Triggers_VB" x:Class="Triggers_VB.MainPage"

   d:DesignWidth="640" d:DesignHeight="480">

  <Grid x:Name="LayoutRoot">

 

      <Rectangle Fill="Red" Stroke="Black" HorizontalAlignment="Left" Margin="157,184,0,215" Width="159">

          <i:Interaction.Triggers>

              <i:EventTrigger EventName="MouseLeftButtonDown">

                  <local:MsgBoxTrigger MessageText="Selamlar!"/>

              </i:EventTrigger>

          </i:Interaction.Triggers>

      </Rectangle>

 

  </Grid>

</UserControl>

Hepinize kolay gelsin.

Makaleye ait örnek kodlar.