Makale Özeti

Merhaba arkadaşlar, bu makalemizde Silverlight 3 Beta ile birlikte gelen BasedOn Styles özelliğini inceleyeceğiz.

Makale

Silverlight 3 Beta ile birlikte gelen yeniliklerden biri de BasedOn Styles özelliğidir. BasedOn Style özelliği ile aynı türde kontrollerin benzer özellikleri taşıdığı durumlar da, ortak bir sitil oluşturulup, bu sitilin kontrollere uygulanabilmesini sağlar. Buraya kadar her şey normal aslında ve fark şuradan geliyor. Örneğin elimiz de iki tane Button var. Her iki butonunda FontSize özelliği 14px, arka plan renkleri farklı. Burada şunu yapabiliyoruz. Ortak özellikler için bir style(BasedOn Style), oluşturup, ayırt edici özellikler için her iki kontrole de ayrı ayrı style oluşturuyoruz. Oluşturduğumuz BasedOn style’ı her iki kontrol için oluşturduğumuz style’lara BasedOn özelliğini kullanarak uyguluyoruz. Böylece BasedOn Style'daki bütün özellikler butonlar için oluşturduğumuz sitiller tarafından devralınacak.

Resim 1

Silverlight projesi oluşturalın ve konuyu daha detaylı olarak inceleyelim.

Projemize 3 button ekleyelim ve butonlar için style'lar oluşturalım. Button'ların ortak özelliği olduğu için de ortak özellikleri uygulayacak bir style oluşturalım.

[XAML]