Makale Özeti

Bu makalemizde Silverlight 3.0 içerisinde harici Resource dosyalarının kullanımını inceleyeceğiz.

Makale

Silverlight ve WPF ile beraber gelen Resource yapıları özellikle web tasarımcıları tarafından alışılmış CSS'in çok daha gelişmiş bir hali şeklinde tanımlanabilir. Sadece görsel anlamda değil aynı anda kontrollerin veya nesnelerin işlevsellik anlamında da birçok özelliklerinin birer stil olarak saklanmasını ve tekrar kullanılmalarının yanı sıra uygulama çerçevesinde merkezi yönetim sağlamasını da düşünürsek Silverlight projelerde Resource kullanımının büyük önemi var.

Maalesef Silverlight 2.0 ile beraber elimizdeki tek seçenek Resource'larımızı App.xaml içerisine yerleştirerek uygulama çapında kullanmaktı. Oysa çoğu zaman harici CSS dosyaları gibi Silverlight tarafında da Resource'larımızı harici dosyalara alarak farklı uygulamalarda da ortak olarak kullanmak istedik. Microsoft bizi dinlemiş olsa gerek ki Silverlight 3.0 ile beraber MergedDictionaries yapısı geliyor.

Nedir bu MergedDictionaries?

MergedDictionary'ler sayesinde harici bir dosyada yer alan ResourceDictionary'lerimizi Silverlight uygulamalarımda yer alan kontrollerinin Resources koleksyonlarına ekleyebiliyoruz. Böylece artık harici dosyalarda Resource'larımızı saklayabiliriz. Peki nasıl yapacağız? Gelin basit bir örnek ile adım adım bu işlemleri nasıl yapabileceğimiz ve ne gibi seçeneklerin bizi beklediğine bir göz atalım.

[XAML / HariciResource.xaml]

<ResourceDictionary

    xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"

    xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml">

    <SolidColorBrush x:Key="OzelRenk" Color="#FF499422"/>

</ResourceDictionary>

Yukarıda gördüğünüz kod harici bir XAML dosyası içerisinde tek başına bulunuyor. Aslında bu dosya harici bir ResourceDictionary tanımlıyor ve içerisinde de sadece bir adet SolidColorBrush var. Bunun gibi farklı Resource tiplerini de bu dosya içerisinde saklayabiliriz. Biz şimdilik kodlarımız kısa ve anlaşılır olsun diye bu basit örnek üzerinden ilerleyelim. OzelRenk adındaki bu Resource'u uygulamanız içerisinde kullanabilmeniz için ilk olarak dosyayı Silverlight projenize eklemeniz gerekiyor. Ekleme işlemi sonrası Solution Explorer içerisinden dosyayı seçtiğinizde Properties panelinde Build Action'ın Content olmasına dikkat edin. Böylece XAML dosyası XAP içerisindeki DLL'inize eklenecektir.

Dosyamızı projemize ekledik fakat hala onu herhangi bir yerde tanımlamadık. Bu noktada iki seçenek var, bunlardan biri söz konusu tanımlamayı App.XAML içerisinde yaparak harici Resource dosyasındaki tüm Resource'ların uygulamada her yerde kullanılabilmesini sağlamak, ikincisi ise sadece UserControl başına harici dosyayı Import etmek. Her iki seçenekte de aynı kod kullanılacağı için gelin App.XAML içerisinde nasıl bir değişiklik yapmamız gerektiğine göz atalım.

[XAML / App.xaml]

<Application xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"

            xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"

            x:Class="SilverlightApplication14.App"

            >

    <Application.Resources>

 

        <ResourceDictionary>

            <ResourceDictionary.MergedDictionaries>

                <ResourceDictionary Source="HariciResource.xaml"/>

            </ResourceDictionary.MergedDictionaries>

        </ResourceDictionary>

 

    </Application.Resources>

</Application>

Gördüğünüz gibi Application.Resources içerisinde bir MergedDictionaries serisi yaratarak içerisine de harici ResourceDictionary'imizi koyuyoruz. Böylece artık harici dosyamızdaki tüm Resource'lar rahatlıkla uygulama genelinde kullanılabilecek.

[XAML / UserControl1.xaml]

<UserControl x:Class="SilverlightApplication14.MainPage"

   xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"

   xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"

   Width="400" Height="300">

    <Grid x:Name="LayoutRoot" Background="White">

        <Rectangle Fill="{StaticResource OzelRenk}" Stroke="#FF000000" Height="64" Margin="74,75,159,0" VerticalAlignment="Top"/>

 

    </Grid>

</UserControl>

Yukarıda gördüğünüz basit UserControl içerisinde bir Rectangle bulunuyor. Bu Rectangle aslında bizim biraz önce uygulamamıza eklediğimiz harici Resource dosyası içerisindeki bir kaynağı kullanıyor. Sadece buradaki koda baktığımızda aslında söz konusu Resource'ların App.xaml içerisinde olması ile harici dosyada olması arasında bir fark yok.

Ya harici projelerdeki Resource dosyaları?

Şu ana kadarki örneğimizde Resource dosyası kendi projemiz içerisindeydi. Oysa belki de Resource'larınızı harici Silverlight Class Library'ler içerisinde tutuyor olabilirsiniz. İşte böyle bir durumda da doğrudan söz konusu DLL'i referans alarak onun içerisindeki bir Resource Dictionary'yi projenizde kullanmak isteyeceğiniz kesin. Bu gibi bir durumda değişen tek şey hedeflediğiniz XAML dosyasının adresi yani Source.

[XAML / App.xaml]

<Application xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"

            xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"

            x:Class="SilverlightApplication16.App"

            >

    <Application.Resources>

        <ResourceDictionary>

            <ResourceDictionary.MergedDictionaries>

                <ResourceDictionary Source="SilverlightClassLibrary1;component/HariciResource.xaml"/>

            </ResourceDictionary.MergedDictionaries>

        </ResourceDictionary>

    </Application.Resources>

</Application>

Yukarıdaki şekli ile örneğimizi incelediğinizde unutmayın ki projemize referans aldığımız ve Assembly adı SilverlightClassLibrary1 olan bir DLL bulunuyor. Söz konusu DLL içerisinde yine bir önceki örnekte kullandığımız HariciResource.xaml dosyası bulunuyor. App.xaml dosyamızdaki tek farklılık HariciResource.xaml dosyasına ulaşırken kullandığımız yol tanımı.

Böylece Resource'larınızı harici DLL'lerde tutabilir ve istediğiniz projeye referans alarak kullanabilirsiniz. Veya projelerinizde Static Resource isimleri kullanarak yer geldiğinde sadece referansı değiştirerek tüm projenin görselliğinin değişmesini sağlayabilirsiniz.

Hepinize kolay gelsin.