Makale Özeti

Bu yazımızda Silverlight 3.0 içerisinde PizelShader altyapısı ile Chrome Key efekti yaratacağız. Böylece herhangi bir video ve resim üzerinde istediğimiz bir rengi otomatik olarak şeffaf hale getirebileceğiz.

Makale

Silverlight içerisinde herhangi bir nesneye şeffaf fon vermek veya bir renk seçerken Alpha kanalını da ayarlamak mümkün fakat elinizde hali hazırda bir görsel varsa ve bu görsel içerisindeki belirli bir rengin şeffafa çevrilmesini istiyorsanız ne yapabilirsiniz?

Ne zaman lazım olacak ki?

"Chroma Key" denilen bu efektin en çok kullanıldığın yer fotoğraf veya videoların birleştirilmesi noktasında karşımıza çıkıyor. Örneğin koşan bir adam videosu var elinizde fakat bu adamı kendi fon görselinizde koşturmak istiyorsunuz. Bu durumda videonun fonunu silip yerine başka bir şeyler koyabiliyor olmanız gerekir. Aynı şey fotoğraflar için de geçerli. Tabi her konuda olduğu gibi bu konuda da belirli kurallar var. Bir şekilde bir resmin ve videonun fonunu silebilmek istiyorsanız aslında o videonun da uygun şekilde hazırlanmış olması gerekiyor.

Chroma Key'e uygun bir video.
Chroma Key'e uygun bir video.

Yukarıda görmüş olduğunuz kare bir videonun alınma. Fonun yeşil olması tabi ki şart değil. Bu notkada önemli olan şey video içerisinden almak istediğiniz obje ile fonun birbirine tezat renkler taşıması. Böylece bu videoyu gösterirken yeşil pikselleri bularak şeffaf hale çevirebileceğiz. Durum böyle olunca da rahatlıkla bu videonun arkasına başka bir video veya herhangi bir kontrol yerleştirebiliriz.

Peki nasıl yapacağız?

Bir video veya resim dosyasından bir rengi şeffaf hale getirmek için o dosyanın görselinde her pikseli tek tek gezmemiz gerekecek fakat özellikle video dosyalarından bahsedersek video içerisinde her kareyi de tek tek incelemek epey zahmetli olabilir. Oysa Silverlight 3.0 ile beraber gelen yeni özelliklerden biri olan PixelShader efektleri tam da bu iş için biçilmiş kaftan.

PixelShader efektleri zaten uygulandıkları görselin her pikseli gösterilmeden önce o pikseldeki renk değerlerine müdahale edebilen efektler şeklinde tasarlanıyor. Silverlight 3.0 ile Piksel Shader kullanımı makalemizde daha detaylı bilgi bulabilirsiniz.

Biz örneğimizde kullanmak üzere yeni bir PixelShader efekti yaratacağız. Bu efekt kendisine gelen her pikseli inceleyerek Chrome Key rengine yakın bir renk var ise o rengi şeffaf hale çevirecek. Tüm bu kontrol yapılırken tabi ki eldeki renk ile Chrome key renginin yakınlığı konusunda da bir parametre kullanmak durumundayız. Özetlemek gerekirse, eğer videomuzun fonu yeşil ile Chrome Key rengimiz de yeşil olacak ve PixelShader efektine yeşil rengini vereceğiz fakat duruma göre tam olarak RGB değerleri belli olan bir yeşil rengini değil de o yeşil rengine çok yakın diğer yeşilleri de şeffaflaştırmak isteyebiliriz. İşte bu yakınlık değerini Threshold denilen ayrı bir parametrede tutacağız.

[HLSL]

sampler2D input : register(S0);

 

float red : register(C0);

float green : register(C1);

float blue : register(C2);

float threshold : register(C3);

 

float4 main(float2 pos : TEXCOORD) : COLOR

{

    float4    color;

    float    rkey, gkey, bkey, thresh;

 

    thresh = threshold;               

    rkey = red/255.0;

    gkey = green/255.0;

    bkey = blue/255.0;

 

    color = tex2D(input, pos);

 

    if (abs(color.r - rkey) <= thresh)

    {

        if (abs(color.g - gkey) <= thresh)

        {

            if (abs(color.b - bkey) <= thresh)

            {

                // Şeffaflaştır

                color.a = 0.0;

            }

        }

    }

 

    return color;

}

Yukarıdaki kod efektimizim HLSL ile yazılmış hali. Konumuz HLSL olmadığı için detaylarına girmeyeceğim. Önemli olan bu şekilde HLSL efektini yazdıktan sonra efekti compile edip ortaya çıkan PS dosyasını Silverlight ile kullanmak. PixelShader efektlerinin Silverlight ile kullanımı konusunda Silverlight 3.0 ile Piksel Shader makalesini incelemeyi unutmayın.

[C#]

    public class AlphaShader : ShaderEffect

    {

        public AlphaShader()

        {

            this.PixelShader = new PixelShader();

            this.PixelShader.UriSource = new Uri("/Alpha.ps", UriKind.Relative );

 

            this.UpdateShaderValue(InputProperty);

            this.UpdateShaderValue(RedProperty);

            this.UpdateShaderValue(GreenProperty);

            this.UpdateShaderValue(BlueProperty);

            this.UpdateShaderValue(ThreshProperty);

        }

 

        public Brush Input

        {

            get { return (Brush)GetValue(InputProperty); }

            set { SetValue(InputProperty, value); }

        }

 

        public static readonly DependencyProperty InputProperty = ShaderEffect.RegisterPixelShaderSamplerProperty("Input", typeof(AlphaShader), 0);

        public static readonly DependencyProperty RedProperty = DependencyProperty.Register("Threshold", typeof(double), typeof(AlphaShader), new PropertyMetadata(0.0, PixelShaderConstantCallback(0)));

        public static readonly DependencyProperty GreenProperty = DependencyProperty.Register("Red", typeof(double), typeof(AlphaShader), new PropertyMetadata(0.0, PixelShaderConstantCallback(1)));

        public static readonly DependencyProperty BlueProperty = DependencyProperty.Register("Green", typeof(double), typeof(AlphaShader), new PropertyMetadata(0.0, PixelShaderConstantCallback(2)));

        public static readonly DependencyProperty ThreshProperty = DependencyProperty.Register("Blue", typeof(double), typeof(AlphaShader), new PropertyMetadata(0.25, PixelShaderConstantCallback(3)));

 

        public double Threshold

        {

            get { return (double)GetValue(ThreshProperty); }

            set { SetValue(ThreshProperty, value); }

        }

 

        public double Red

        {

            get { return (double)GetValue(RedProperty); }

            set { SetValue(RedProperty, value); }

        }

 

        public double Green

        {

            get { return (double)GetValue(GreenProperty); }

            set { SetValue(GreenProperty, value); }

        }

 

        public double Blue

        {

            get { return (double)GetValue(BlueProperty); }

            set { SetValue(BlueProperty, value); }

        }

    }

Yukarıdaki sınıf bizim AlphaShader adını verdiğimiz kendi PixelShader efektimizin Silverlight içerisindeki tanımı. Söz konusu PixelShader efekti uygulama içerisindeki compile edilmiş Alpha.ps efektini kullanıyor. Gördüğünüz tüm Dependency Propoerty'ler de aslında HLSL'e gönderdiğimiz parametreler. Chroma Key rengimizin RGB değerlerini ayrı ayrı gönderirken Threshold değerini de 1 ile 0 arasında gönderiyoruz.

Artık efektimiz hazır olduğuna göre uygulamamızın arayüzünü de hazırlayabiliriz.

[XAML]

<UserControl x:Class="SilverlightApplication30.MainPage"

   xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"

   xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"

   Width="800" Height="600"

            xmlns:daron="clr-namespace:SilverlightApplication30">

    <Grid x:Name="LayoutRoot" Background="White">

        <Image Margin="8,18,86,69" Source="Desert.jpg"/>

        <MediaElement

           x:Name="myVideo"

           Margin="30,32,109,89"

           Source="ornek.wmv"/>

    </Grid>

</UserControl>

Gördüğünüz gibi örneğimizde basit bir şekilde bir resim ve üzerinde de bir video bulunuyor. Amacımız video içerisindeki yeşil kısmı kaldırıp sanki video içerisinde arkadaş resmin üzerinde hareket ediyormuş izlenimi yaratmak. Şimdi tekrar kod tarafına geçerek efektimizi MediaElement'imize uygulayalım.

[C#]

        void MainPage_Loaded(object sender, RoutedEventArgs e)

        {

            var x = new AlphaShader();

            x.Threshold = 0.37;

            x.Red = 91;

            x.Green =254;

x.Blue = 125;

            myVideo.Effect = x;

        }

Gördüğünüz gibi daha önceki adımlarda yarattığımız AlphaShader sınıfımızdan bir kopya alıp tüm Property'lerine uygun değerleri veriyoruz. Sonrasında da artık efektimizi MediaElement'in Effect'ine eşitliyoruz. Peki nasıl bir sonuç mu alıyoruz? Sonuç aşağıda.

PixelShader ile Chrome Key efekti.
PixelShader ile Chrome Key efekti.

Gördüğünüz gibi videomuz içerisindeki yeşil kısımlar tamamen yok oldu ve onun yerine çok daha farklı bir görsel yerleştirebildik. Videomuz oynarken de herhangi bir sorun olmayacak ve PixelShader efektimiz sürekli çalışarak bulduğu yeşil pikselleri şeffaf hale getirecek.

Hepinize kolay gelsin.