Makale Özeti

Bu yazımızda Silverlight 2.0 ile beraber gelen istemci taraflı VB ve C# özellikleri ile HTML elementlerinin programlamasının yanı sıra JavaScript entegrasyonunu da inceleyeceğiz.

Makale

Silverlight 2.0 ile beraber istemci tarafında VB.NET veya C# kullanabileceğimizi artık biliyoruz. Durum böyle olunca söz konusu .NET dilleri ile Silverlight uygulamasının dışına çıkarak HTML sayfasındaki klasik HTML elementlerine ulaşmak da büyük kolaylıklar sağlayabilir. Böylece aslında kısmen şu an için istemci tarafındaki JavaScript'in hakimiyetini kırmak da mümkün. Tabi bunun tam tersi senaryolarda da JavaScript tarafından yola çıkarak Silverlight içerisinde .NET metodlarına ulaşmak isteyebiliriz.

HTML elementlerine ulaşalım

İlk olarak Silverlight tarafında yazdığımız kod ile sayfadaki HTML elementlerine nasıl ulaşabileceğimize bir göz atalım. Bunun için ilk olarak Silverlight 2.0 Beta 1 uygulaması içerisinden dışarı çıkarak Browser içerisinde HTMLPage'in Document nesnesini yakalamamız gerekiyor.

Private Sub Dugme_MouseLeftButtonDown(ByVal sender As Object, ByVal e As System.Windows.Input.MouseButtonEventArgs) Handles Dugme.MouseLeftButtonDown

    Dim MevcutBelge As System.Windows.Browser.HtmlDocument = System.Windows.Browser.HtmlPage.Document

    MevcutBelge.GetElementById("icerik").SetAttribute("innerHTML", "DENEME METNİ")

End Sub

MevcutBelge değişkenimize sayfadaki mevcut HTMLDocument nesnesini aktardıktan sonra artık klasik JavaScript metodu gibi GetElementById metodunu kullanabiliyoruz. Silverlight 2.0 animasyonunun bulunduğu sayfadaki "icerik" adındaki HTML elementini yakaladıktan sonra basit bir şekilde innerHTML özelliğine farklı bir metin aktarıyoruz. Bu şekilde VB veya C# kodu ile sayfalardaki HTML elementlerine ulaşılarak farklı işlemler rahatlık istemci tarafında yapılabilir.

Peki ya bir JavaScript kodu çalıştırmak istersek?

İstemcideki .NET kodunuz ile sayfalarınızda hali hazırda yer alana JavaScript kodlarını birbiri ile konuşturabiliyor olmak tabi ki çok önemli. HTML sayfası içerisinde tanımlanmış olan herhangi bir JavaScript metodunu doğrudan çalıştırmak için aşağıdaki kodu kullanabilirsiniz.

System.Windows.Browser.HtmlPage.Window.CreateInstance("Uyari")

Yukarıdaki kod içerisinde "Uyari" adındaki JavaScript fonksiyonu çalıştırılıyor. Eğer bu fonksiyon aşağıdaki gibi tanımlanarak bir parametre alsaydı daha farklı bir şekilde çalıştırmamız gerekecekti.

function Uyari(mesaj)

{

    alert(mesaj);

}

Yukarıdaki JavaScript fonksiyonunu Silverlight tarafından VB veya C# ile çalıştırırken göndereceğimiz parametreyi de ek olarak belirtmemiz gerekecek.

System.Windows.Browser.HtmlPage.Window.CreateInstance("Uyari", New String("23"))

CreateInstance metoduna verdiğimiz ilk parametre çalıştırmak istediğimiz JavaScript metodunun adı şeklinde düzenlenirken verdiğimiz diğer parametre ise aslında JavaScript fonksiyonumuza aktarmak istediğimiz diğer olası tüm parametrelerin bir dizisi.

JavaScript tarafından .NET'e yolculuk...

.NET tarafında hazırladığımız ve Silverlight ile istemci tarafında çalışan bir metodu JavaScript ile kullanabilmemiz için ilk aşamada yapmamız gereken bazı ayarlar var. Bunlardan ilki uygulamamız ilk yüklendiğinde elimizdeki Silverlight sayfasını HTML sayfasına bir "ScriptableObject" olarak tanımlamamız gerektiği. Bunu yapmak için uygulamamızın App.xaml dosyasının arkasındaki kodlardan faydalanacağız.

Private Sub OnStartup(ByVal o As Object, ByVal e As EventArgs) Handles Me.Startup

    Dim Sayfam As New Page()

    System.Windows.Browser.HtmlPage.RegisterScriptableObject("Page", Sayfam)

    Me.RootVisual = Sayfam

End Sub

Gördüğünüz gibi ilk satırda Silverlight uygulamamızda gösterilecek sayfayı yaratıyoruz ve bir sonraki satırda hemen söz konusu sayfayı mevcut HTML sayfamıza bir ScriptableObject olarak kaydediyoruz. Sayfayı Silverlight uygulamamızın ana görsel öğesi haline getirerek kullanıcıya gösterilmesini de sağmalayı unutmayalım.

Bu ayarı tamamladıktan sonra sıra geldi JavaScript tarafı ile paylaşacağımız fonksiyonumuzu yazmaya.

<System.Windows.Browser.ScriptableMember()> _

Public Function Kare(ByVal X As Integer) As Integer

    Return X ^ 2

End Function

Yukarıdaki örnekte basit fonksiyon kendisine parametre olarak verilen sayının karesini alarak geri döndürüyor. Bu fonksiyonun JavaScript tarafı ile paylaşılabilmesi için kesinlikle yukarıdaki şekilde ScriptableMember olarak işaretlenmiş olması gerekiyor. Son olarak sıra geldi bu metodu kullanabilecek olan JavaScript kodunu yazmaya fakat onun öncesinde dikkat etmemiz gereken bir nokta. Sayfamızdaki herhangi bir Silverlight uygulaması içerisindeki bir metodu dışarıdan kullanabilmek için ilk olarak söz konusu Silverlight uygulamasını bulmamız gerekiyor. Yani Silverlight uygulamamızın bir isminin olması şart.

<object id="SL" data="data:application/x-silverlight," type="application/x-silverlight-2-b1" width="100%" height="100%">

  <param name="source" value="SilverlightApplication8.xap"/>

  <param name="onerror" value="onSilverlightError" />

  <param name="background" value="white" />

 

  <a href="http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=108182" style="text-decoration: none;">

    <img src="http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=108181" alt="Get Microsoft Silverlight" style="border-style: none"/>

  </a>

</object>

Yukarıdaki şekliyle sayfaya yerleştirilen bir Silverlight uygulamasına isim vermek için uygulamaya ait object taglarına bir ID bilgisi atamak yeterli olacaktır. Artık ID bilgisi üzerinden Silverlight uygulamamız ulaşarak aşağıdaki gibi JavaScript içerisinden .NET metodumuzu çalıştırabiliriz.

SL.Content.Page.Kare(2)

Hepinize kolay gelsin.

Daron Yöndem
MVP, MCT, MCPD, MCITP, MCTS
MCSD, MCAD, MCDBA, MCP, ACP, ICSD
http://daron.yondem.com