Makale Özeti

Silverlight 2.0 Beta 2 ile beraber gelen yeni kontrollerden TabControl'ü incelerken görsel özelliklerinde yapılabilecek değişikliklere göz atıyoruz.

Makale

Silverlight 2.0 Beta 2 ile beraber gelen yeni kontrollerden biri olan TabControl özellikle Windows uygulamalarından alışmış olduğumuz sayfalı uygulama tasarımlı ekranları web ortamında da rahatlıkla oluşturabilmemizi sağlıyor. System.Windows.Controls.Extended sınıfı altında bulunan TabControl'u kullanabilmek için projenize söz konusu sınıfı reference olarak eklemiş olmanız gerekiyor. Visual Studio içerisinde Silverlight projenize sağ tuş tıklayarak "Add Reference" dedikten sonra gerekli eklemeleri yapabilirsiniz. Visual Studio içerisinde araç çubuğundan bir TabControl alarak sahneye yerleştirdiğinizde de işlem otomatik olarak gerçekleşecektir. Referanslama kısmı tamamlandıktan sonra Expression Blend içerisinde de Asset Library'de Custom Controls kısmında projenize referans olarak eklediğiniz sınıfların altındaki kontrolleri bulabilirsiniz.

Expression Blend 2 June Preview içerisinde TabControl ve TabItem
Expression Blend 2 June Preview içerisinde TabControl ve TabItem

Expression Blend içerisinde sahneye bir TabControl yerleştirdikten sonra sıra geldi söz konusu TabControl içerisinde TabItem (sayfa) yerleştirmeye. Kolaylık olması açısından Blend içerisinde yerleştirmiş olduğunuz TabControl'a "Objects and Timeline" penceresinde çift tıklarsanız söz konusu kontrolün sarı bir çerçeve içerisine alındığını göreceksiniz. Bu şekilde herhangi bir kontrol sarı bir çerçeve ile işaretlendiğinde o kontrol dışında ekranda bulunan her şey kilitlenmiş olacaktır. Böylece rahatlıkla ekrana yerleştireceğimiz yeni TabItem kontrollerinin kesinlikle TabControl içerisine yerleştirileceğini garanti edebiliriz. Aksi halde fare ile kontrol eklerken özel olarak dikkat etmeniz gerekecektir.

<UserControl x:Class="SilverlightApplication3.Page"

            xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"

            xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"

            Width="400"

            Height="300"

            xmlns:System_Windows_Controls="clr-namespace:System.Windows.Controls;assembly=System.Windows.Controls.Extended"

            xmlns:System_Windows_Controls_Primitives="clr-namespace:System.Windows.Controls.Primitives;assembly=System.Windows.Controls.Extended">

  <Grid x:Name="LayoutRoot"

        Background="White">

    <System_Windows_Controls:TabControl HorizontalAlignment="Left"

                                        Margin="8,34,0,64"

                                        Width="184">

      <System_Windows_Controls:TabItem Content="TabItem"

                                      Header="Tab1"/>

      <System_Windows_Controls:TabItem Content="TabItem2"

                                      Header="Tab2"/>

    </System_Windows_Controls:TabControl>

  </Grid>

</UserControl>

Yukarıdaki kod içerisinde yerleştirdiğimiz TabControl ve TabItem'ların XML kodunda namespace olarak uzun uzun System_Windows_Controls adını gözüyorsunuz. Aslında bu yapıyı değiştirebiliriz; eğer dokümanın üzerindeki namespace isimlerini değiştirirseniz aynı isimleri kodunuz içerisinde de rahatlıkla kullanabilirsiniz.

TabItem'ların iki önemli özelliği var; bunlardan ilki Header yani TabItem'ım sayfa bilgisinin gözüktüğü yerde yazılacak olan yazı, diğeri ise Content yani TabItem'ın temsil ettiği sayfada gösterilecek olan içerik. Şimdi örneğimizdeki hem namespace'leri değiştirerek daha okunaklı bir isim verelim hem de TabItem'larımızın içerisine daha farklı içerikler yerleştirelim.

<UserControl x:Class="SilverlightApplication3.Page"

            xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"

            xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"

            Width="400"

            Height="300"

            xmlns:Ex="clr-namespace:System.Windows.Controls;assembly=System.Windows.Controls.Extended"

            xmlns:Pri="clr-namespace:System.Windows.Controls.Primitives;assembly=System.Windows.Controls.Extended"

            xmlns:vsm="clr-namespace:System.Windows;assembly=System.Windows">

  <Grid x:Name="LayoutRoot"

        Background="White">

    <Ex:TabControl HorizontalAlignment="Left"

                  Margin="8,34,0,64"

                  Width="184">

      <Ex:TabItem>

        <Ex:TabItem.Header>

          <Grid>

            <Image HorizontalAlignment="Right"

                  Width="76"

                  Source="Dock.jpg"/>

            <TextBlock>Bölüm 1</TextBlock>

          </Grid>

        </Ex:TabItem.Header>

        <TextBlock>Deneme amaçlı metin</TextBlock>

      </Ex:TabItem>

      <Ex:TabItem Content="TabItem2"

                  Header="Tab2"/>

    </Ex:TabControl>

  </Grid>

</UserControl>

Kodumuz içerisinde yer alan TabItem'ın hem Header (başlık) kısmını hem de içeriğini özel olarak düzenliyoruz. <Ex:TabItem.Header> tagları arasında TabItem için header görseli olarak farklı Silverlight kontrolleri kullanabiliyoruz. Tek bir sınırlamamız var; Header içerisinde kök element sadece bir adet olabiliyor. Bu sorunu aşmak için Container Elementlerimizden Grid'i kullanabiliriz. Header içerisine yerleştirdiğimiz bir Grid içerisine istediğimiz kadar Silverlight kontrolü koyabiliriz. Header tagları haricinde doğrudan TabItem'ın içerisine de TabItem'ın sayfa içeriğinde gözükmesini istediğimiz kontrolleri koyabiliyoruz.

Özelleştirilmiş TabItem kontrolümüz karşımızda!
Özelleştirilmiş TabItem kontrolümüz karşımızda!

TabItem'ların Header'ları içerisine farklı Silverlight kontrollerini koymanın yanı sıra istersek Header'ın tamamen görsel şablonunu da değiştirebiliriz. Bunun için bir ControlTemplate hazırlayarak TabItem'ımıza bağlamamız gerekecek.

<UserControl x:Class="SilverlightApplication3.Page"

            xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"

            xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"

            Width="400"

            Height="300"

            xmlns:Ex="clr-namespace:System.Windows.Controls;assembly=System.Windows.Controls.Extended"

            xmlns:Pri="clr-namespace:System.Windows.Controls.Primitives;assembly=System.Windows.Controls.Extended"

            xmlns:vsm="clr-namespace:System.Windows;assembly=System.Windows">

  <UserControl.Resources>

    <ControlTemplate x:Key="TabItemControlTemplate1"

                    TargetType="Ex:TabItem">

      <Grid>

        <Image HorizontalAlignment="Left"

              Width="100"

              Source="Forest.jpg"/>

        <ContentPresenter Content="{TemplateBinding Header}"/>

      </Grid>

    </ControlTemplate>

  </UserControl.Resources>

  <Grid x:Name="LayoutRoot"

        Background="White">

    <Ex:TabControl HorizontalAlignment="Left"

                  Margin="8,34,0,64"

                  Width="184">

      <Ex:TabItem Template="{StaticResource TabItemControlTemplate1}">

        <Ex:TabItem.Header>

          <Grid>

            <Image HorizontalAlignment="Right"

                  Width="76"

                  Source="Dock.jpg"/>

            <TextBlock>Bölüm 1</TextBlock>

          </Grid>

        </Ex:TabItem.Header>

        <TextBlock>Deneme amaçlı metin</TextBlock>

      </Ex:TabItem>

      <Ex:TabItem Content="TabItem2"

                  Header="Tab2"/>

    </Ex:TabControl>

  </Grid>

</UserControl>

Kodumuzda yarattığımız ControlTemplate içerisinde bir Grid ve onun içinde de bir Image ile ContentPresenter yer alıyor. Söz konusu ContentPresenter'ın Content özelliğini Template'in uygulanacağı kontrolün Header özelliğine bağlanmış. Böylece bu şablonu bağlı bir TabItem'ın Header'ına yerleştirilen kontrollerin bu şablon uygulandığında şablon içerisindeki ContentPresenter'ın içerisine yerleştirilecek. XAML kodunu çok uzatmamak adına örnekte sürekli Image nesneleri kullandığımız için ortaya çıkan örnek çok anlamlı olmayacaktır fakat Expression Blend içerisinde biraz daha detaylı bir çalışma ile güzel sonuçlar alınabilir.

Expression Blend 2 July Preview içerisinde Silverlight ControlTemplate desteği.
Expression Blend 2 July Preview içerisinde Silverlight ControlTemplate desteği.

Tüm bu yapıları tamamen XAML kodları yazarak oluşturabileceğiniz gibi Expression Blend içerisinde araçları kullanarak da yapabilirsiniz. Herhangi bir TabItem kontrolüne sağ tuş ile tıklayarak yukarıdaki şekilde "Edit Control Parts / Edit Template" diyerek TabItem'ların görselliklerini Blend içerisinde de ayarlayabilirsiniz. Her kontrol için ilk başta "Edit a Copy" diyerek var olan görsellikten bir şablon kopyası alarak veya "Create Empty" diyerek boş bir şablon yaratarak ilerleyebilirsiniz.

Son olarak her TabControl'ün bir de TabStripPlacement özelliği olduğundan bahsetmek gerek. Bu özelliğe verdiğiniz değerler ile TabItem'ların Header kısımlarının TabControl'ün üstünde, sağında, solunda veya altında gözükmesini sağlayabilirsiniz.

Hepinize kolay gelsin.