Makale Özeti

Bu makale içerisinde Silverlight 1.0 uygulamalarında InkPresenter kontrolü ile web sayfalarında fare ile veya TabletPC ortamında Stylus ile çizim yapılabilmesi için gerekli altyapının nasıl hazırlanacağını inceleyeceğiz.

Makale

Silverlight 1.0 ile beraber gelen ve hakkında belki de en az bahsedilen kontrollerden biri de InkPresenter kontrolüdür. InkPresenter kontrolü ile web ortamında TabletPC'lerdeki kalemler ile yazı girişi ve doğrudan dokunmatik ekranlarda elle çizimlerin yapılabilmesi sağlanabilir. Böylece kullanıcılar web sitenizde görsel öğeler , fotoğraflar, videolar üzerine bile kolaylıkla notlar alabilecektir.

Silverlight ile beraber gelen InkPresenter yapısında her şey StylusPoint'ler şeklinde yaratılır. Birden çok StylusPoint bir StylusPointCollection içerisinde StylusPoints adı altında saklanır. Her bir Collection'dan bir Stroke oluşturulur ve Stroke'lar da StrokeCollection ile toparlanır. Tüm bu yapıların her birinin kendine has özellikleri, metodları bulunur. Çok fazla teknik bilgiye boğulmadan hemen bir uygulama yaparak InkPresenter nesnesini nasıl kullanabileceğimize bakalım.

İlk olarak sahneye bir InkPresenter koyarak fonunu da beyaz rengine ayarlıyoruz. Ayrıca InkPresenter nesnesinin toplam üç farklı event'ını (MouseLeftButtonDown, MouseMove ve MouseLeftButtonUp) farklı JavaScript fonksiyonların da bağlamamız gerekiyor. Elimizdeki XAML aşağıdaki şekilde sonlanıyor.

<Canvas

  xmlns="http://schemas.microsoft.com/client/2007"

  xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"

  Width="300" Height="300"

  Background="White"

  x:Name="Page"

  >

  <InkPresenter Background="White" Width="303" Height="300" Canvas.Left="0" Canvas.Top="0"

  MouseLeftButtonDown="MouseDown" MouseMove="MouseMove" MouseLeftButtonUp="MouseUp"/>

</Canvas>

Toplam üç farklı event kullanacağız. MouseLeftButtonDown ile farenin sol tuşuna basıldığı anda çizim yapmaya başlayacağız. MouseMove yani fare hareket ettikçe yaptığımız çizime yeni noktalar ekleyeceğiz, MouseLeftButtonUp ile farenin tuşu serbest bırakıldığında çizimi tamamlayacağız.

var YeniStroke;

İlk olarak yukarıdaki şekilde tüm JavaScript event'larımızda kullanılmak üzere global bir YeniStroke değişkeni tanımlıyoruz. Fare ile basıldığında bu değişken üzerinden yeni bir çizgi yaratacağız ve fare hareket ettikçe bu değişkeni kontrol ederek eğer yeni bir çizgi yaratmışsak çizgiye yeni noktalar ekleyeceğiz. Eğer yeni bir çizgi yaratmamışsak demek ki farenin düğmesine basılmamış. Gelelim hemen farenin düğmesine ilk tıklandığında çalışacak olan MouseLeftButtonDown durumunda neler yapacağımıza.

function MouseDown(sender,args)

{

  sender.CaptureMouse();

  //Çizgmizi yaratalım

  YeniStroke = sender.getHost().content.createFromXaml("<Stroke/>");

  //Çizginin özelliklerini belirmeke için gerekli nesneyi yaratalım.

  var StrokeSekli = sender.getHost().content.createFromXaml("<DrawingAttributes/>");

  //Yarattığımız çizgi özelliklerini çizgimize aktaralım.

  YeniStroke.DrawingAttributes = StrokeSekli;

  //Çizgi özelliklerini belirleyelim.

  YeniStroke.DrawingAttributes.Width = 4;

  YeniStroke.DrawingAttributes.Height = 4;

  YeniStroke.DrawingAttributes.Color = "Black";

 

  //Yeni gelen Stylus noktaları çizgimize ekleyelim.

  YeniStroke.StylusPoints.AddStylusPoints(args.GetStylusPoints(sender));

  //Çizgimizi InkPresenter kontrolüne ekleyelim.

  sender.Strokes.add(YeniStroke);

}

Olabildiğince satır içi yorumlarla tek tek neler yaptığımızı anlatmaya çalıştım. Genel olarak başlangıçta bir çizgi yaratmamız gerekiyor. Stroke yarattıktan sonra onun özelliklerini belirlemek üzere DrawingAttributes yaratarak Stroke içerisine ekliyoruz. Sonrasında MouseLeftButtonDown durumuna parametre olarak gelen args değişkeni üzerinden GetStylusPoints metodu ile çizilen noktaları alarak kendi çizgimize ekliyoruz. En sonunda da çizgimizi InkPresenter içerisine yerleştiriyoruz. Sıra geldi fare hereket ettikçe çalışacak olan MouseMove durumundaki kodu yazmaya.

function MouseMove(sender,args)

{

  //En son eklenen çizgi hala çiziliyor mu?

  if (YeniStroke!=null)

  {

    //En son eklenen çizgiye yeni gelen noktaları ekleyelim.

    YeniStroke.StylusPoints.AddStylusPoints(args.GetStylusPoints(sender));

  }

}

Fare hareket ettikçe acaba daha önce yeni bir çizgi yaratmaya başladık mı diye ufak bir kontrol yapıyoruz. Eğer yaratmaya başlamadıysak zaten yapacak bir şey yok. Ama eğer ki yeni bir çizgi yaratmaya başlamışsak bunu global değişkenimize de aktarmışız demektir. Bu durumda yeni gelen noktaları da söz konusu çizgiye eklememiz gerekir. Yine MouseLeftButtonDown'da olduğu gibi GetStylusPoints ile yeni noktaları alarak çizgimize ekliyoruz. Son olarak sıra geldi MouseLeftButtonDown durumunu yazmaya.

function MouseUp(sender,args)

{

  //Çizgi bitti. Değişkeni yok et.

  YeniStroke = null;

  sender.releaseMouseCapture();

}

Farenin sol düğmesi bırakıldığı anda biz de global değişkenimizi yok ediyoruz. Böylece artık fare ekranda hareket edildiğinde çizgiye yeni noktalar eklenmeyecek.

InkPresenter çizimi fare ile bu kadar olur :)
InkPresenter çizimi fare ile bu kadar olur :)

İşte hepsi bu kadar, InkPresenter'ı bir resim (Image) veya video (MediaElement) üzerine şeffaf olarak yerleştirerek de kullanabilirsiniz.

Hepinize kolay gelsin.

Daron Yöndem
MCT, MCPD, MCITP, MCTS, MCSD, MCAD
MCDBA, MCP, ACP, ICSD
http://daron.yondem.com