Makale Özeti

Bir önceki yazılarımızda, Reporting Service’a bir giriş yaptık ve rapor sihirbazı ile nasıl rapor yaratabileceğimizi öğrendik. Bu yazıda ise, Visual Studio .Net ortamında, Reporting Services ile nasıl geliştirme yapabileceğimizi ve bize sunulan araçları inceleyelim.

Makale

REPORTING SERVICES – RAPOR TASARLAMA ORTAMI

Bir önceki yazılarımızda, Reporting Service’a bir giriş yaptık ve rapor sihirbazı ile nasıl rapor yaratabileceğimizi öğrendik. Bu yazıda ise, Visual Studio .Net ortamında, Reporting Services ile nasıl geliştirme yapabileceğimizi ve bize sunulan araçları inceleyelim.

Reporting Services kurulumundan sonra, Visual Studio .Net ortamına otomatik olarak gerekli tanımlar yapılır. Yeni bir proje açmak istediğinizde, Project Types bölümünde Business Intelligence Projects isimli bir proje tipinin olduğunu göreceksiniz. Templates penceresinde de raporu nasıl yapacağınızı belirteceğiniz iki seçenek yer almaktadır. Report Project Wizard’ı bir önceki makalede görmüştük, şimdiki makalemizde ise manuel olarak rapor tanımlamayı görelim. Report Project’i seçtiğinizde, manuel olarak yapacağınız rapor tasarlama ortamına ulaşacaksınız.

OK’ye bastığınızda örneğimize göre deneme isimli bir çözüm (solution) ve proje (project) yaratılır. Bir çözüm birden fazla proje içerebileceği gibi, bir projede birden fazla rapor içerebilir. Eğer Visual Studio .Net ortamında daha önce geliştirme yaptıysanız bu kavramlara yabancı değilsinizdir. Eğer daha önce Visual Studio .Net ortamında daha önce geliştirme yapmadıysanız, Visual Studio .Net ortamı ile ilgili döküman okumanızı tavsiye ederim.

Solution Explorer’a baktığımızda, deneme isimli solution’ımızın ve projemizin oluşturulduğunu görüyoruz. İki adet alt bölüm bulunmaktadır.

         Data Sources(Veri kaynakları): Veritabanı ile kurulacak bağlantı bilgilerini barındırır. Sunucu adı, veri tabanı adı ve yetkili kullanıcı bilgilerini barındırır. Data source olarak direk bağlantı kurabileceğimiz veritabanları;

         Sql Server 2000, Sql Server 7.0, OLE DB, ODBC ve Oracle. Bir raporda birden fazla veri kaynağı kullanıp, bilgi alımı sağlayabiliriz. Bir veri kaynağı iki tipde olabilir;

                   Shared(Paylaşımlı): Bu şekilde tanımlanmış veri kaynakları, birden fazla rapor içinde kullanılabilir. Bu şekilde tanımlanmış veri kaynağı Report Server üzerinde saklanır.

                   Rapor bazlı: Belirtilen veri kaynağı sadece ilgili raporda kullanılabilir. Bu tanımlanan veri kaynağı, ilgili raporun içinde saklanır.

Veri kaynağı konfigürasyonları dağıtım yapıldıkdan sonra Report Manager aracılığı ile güncellenebilir.

         Yeni bir veri kaynağı yaratmak için Data Sources sekmesi üzerinde, sağ tuş + Add New DataSource seçeneği kullanılabilir. Gelen pencerede hangi veritabanına bağlanılacaksa onun bilgileri tanımlanır.

Buradan yapacağınız veri kaynağı shared(paylaşımlı) olarak tanımlanır.

         Reports: Projeniz içinde oluşturacağınız / kullanacağınız raporları bu sekme altından tanımlayabilirsiniz. Sağ tuş + Add New Report ile yeni rapor tanımlayabileceğiniz gibi, var olan bir raporuda kullanabilirsiniz.

         Add New Item seçeneği sonucunda bir diyalog gelir ve rapor bilgilerini buradan tanımlayabilirisiniz.

Open dediğinizde raporu tasarlayabileceğiniz ortam açılır. Bu ortamı tanıyalım:

Data: Tanımlamış olduğunuz veri kaynakları aracılığı ile veri gösterimi sırasında kullanılacak olan sorgular, tanımlamalar buradan yapılır.

         DataSet listesi ile var olan DataSet’lere erişebileceğimiz gibi, NewDataSet diyerek yeni bir DataSet’de yaratabiliriz. Yeni bir DataSet yaratmak istediğimizde bir diyalog ekranı açılır;

En basit hali ile bir DataSet yaratmak bu şekildedir. Gördüğünüz gibi Shared Data Source olarak başka bir veritabanını tanımladığım halde, bu rapora özel başka bir veritabanına bağlanacak olan Data Source yaratabiliyorum. Command type seçeneği ile de, yapmış olacağım sorgunun bir stored procedure’mu yoksa bir sql ifadesimi olduğunu tanımlıyorum.

DataSet combobox’ından yaratmış olduğumuz sorgu / sorguları seçip sonuçlarına bakabileceğiniz gibi, üzerinde düzenlemede yapabilirsiniz. Burada yer alan silme butonu ile de yaratmış olduğunuz bir data set’i silebilirsiniz. Burada yer alan sorgu ve sorgu sonucu görüntüleme ekranıda SQL Server üzerindeki sorgu görüntüleme ile benzerlik göstermektedir. Sorgularınızın sonuçlarını buradan test edebilirsiniz.

Layout: Rapor tasarımınızı bu ekrandan gerçekleştirebilirsiniz.

Sol tarafda yer alan Toolbox ile de, rapor üzerinde kullanacağınız kontrollere erişebilirsiniz.

Preview: Yapmış olduğunuz raporun sonuçlarını bu ekrandan görüp, kontrollerinizi yapabilirsiniz.

Properties Penceresi: Bu pencere ile, kontrollerin, ortamın özelliklerini belirleyebilirsiniz.

Yeliz Korkmaz, MVP

yelizkorkmaz@tnn.net