Makale Özeti

Yardım bölümü kullanıcıyla program arasındaki iletişimde, programın kurallarını kullanıcıya aktarmakla görevli bölümdür. Bu yüzden programlarınıza Yardım eklemek, kullanıcının programı öğrenmesini hızlandıracak ve karşılaştığı sorunları çözmek için başvuracağı kaynak olacaktır.

Makale

<%@LANGUAGE="JAVASCRIPT" CODEPAGE="1252"%> Programlara Yardım Bölümü Ekleme

Programlara YardIm BÖlÜmÜ Ekleme

Yardım bölümü kullanıcıyla program arasındaki iletişimde, programın kurallarını kullanıcıya aktarmakla görevli bölümdür. Bu yüzden programlarınıza Yardım eklemek, kullanıcının programı öğrenmesini hızlandıracak ve karşılaştığı sorunları çözmek için başvuracağı kaynak olacaktır.

Bu yazıda programlarımıza Yardım kısmının nasıl eklenebileceği üzerinde duracağız;

Gelişmiş programlarda dahili (built-in) yardım kullanılması kullanıcının doğal bir beklentisidir. Yardım bölümünü Html sayfaları şeklinde, bağlantılı konu başlıkları halinde ya da Microsoft Html Workshopu kullanarak sıkıştırılmış Html (chm) formatında oluşturabilirsiniz. Bu yaklaşımların hepsi dinamik bağlı başlıkların kullanıcıya sunulması tabanında birleşir.

Help Sınıfı
Geliştirdiğiniz program, Htm ve Chm dosyalarını Help sınıfını kullanarak gösterebilir. Help sınıfı Html Help 1.0 motorunu ve yardım dosyalarını gösterebilecek paylaşılmış (shared) metotları içerir.ShowHelp,ShowHelpIndex; Help sınıfı tarafından ortaya konulan temel iki metottur.

ShowHelp metodu belirli bir kontrol için yardım gösterilmesini sağlar. Bu metot kendini kullanacak ebeveynin adını ve yardım dosyasının Url yolunu argüman olarak alır.Yardım dosyası yerel bir dosya olabileceği gibi (c:\yardım.htm) internetteki herhangi bir dosya (http://yardim.htm) da olabilir.ShowHelp metodu paylaşılmış (shared ya da eski tabirle static) olduğundan, bu metodu kullanmak için Help sınıfından bir nesne oluşturmanız gerekmez. Aslında Help sınıfı örneklenemez. Aşağıdaki örnek ShowHelp metodunun nasıl kullanıldığını gösteriyor;

Help.ShowHelp(MyForm, "C:\yardim.htm")

Bu metodu kullanırken HelpNavigator parametresini de kullanabilirsiniz. Bu parametre yardım dosyasının hangi elemanlarını göstereceğini belirtir. Bu parametreyi TableOfContents, Find, Index, ya da Topic gibi değerlere eşitleyebileceğiniz gibi aramak için anahtar kelime olarak da belirtebilirsiniz.

Help.ShowHelp(MyForm, "C:\yardim.htm", "Ana Menu")

Help sınıfı ShowHelpIndex metodunu da sunar. Bu metot yardım dosyasının indeksini gösterir. Bu metot da aynen ShowHelp metodunu çağırdığımız gibi çağrılır.

Help.ShowHelpIndex(MyForm, "C:\yardim.htm")

Help sınıfının sunduğu bu metotları kullanıcı arabirimi olaylarında kullanabilirsiniz. Örneğin çoğu program sunduğu kontroller için ya ana menülerden ya da sağ tuş menülerinden yardıma ulaşmaya olanak tanırlar.

HelpProvider Bileşeni
HelpProvider Bileşeni kullanıcı arabiriminizdeki kontroller için yardım sunmayı mümkün kılar. Bu bileşen forma eklenen her kontrolün özelliklerini tutar. Formdaki her kontrol için HelpString katarı belirtebilirsiniz. Bu katar kontrol aktifken F1e basıldığında gösterilir. Ayrıca HelpProviderın ilişkili olduğu yardım dosyasını HelpNameSpace özelliğini kullanarak belirtebiliriz. HelpProvider bileşeni formdaki her kontrol için;

HelpString
HelpKeyWord
HelpNavigator

özelliklerini sunar. Bu özellikleri tasarım aşamasında ya da programatik olarak düzenleyebilirsiniz. Örneğin;

myHelpProvider.SetHelpString(Button1, "Bu buton programı kapatır.")

Eğer HelpNameSpace özelliği ayarlanmamışsa, HelpString katarı otomatik olarak gösterilir ve diğer iki özellik dikkate alınmaz. Eğer HelpNameSpace özelliği bir yardım dosyasını gösterecek şekilde ayarlanmışsa; HelpNavigator ve HelpKeyWord özellikleri tarafından uygulanan parametrelere göre yardım dosyasını gösterir. HelpNavigator özelliği aşağıdaki değerlerin herhangi birine eşitlenebilir;

TableOfContent ;İçerik sayfasını görüntüler.
Find; Arama bölümünü gösterir.
Index; Indeks bölümünü gösterir.
Topic; Yardım başlığını görüntüler.
AssociatedIndex; Belirli bir başlık için indeks numarasını gösterir.
KeyWordIndex; Anahtar kelime arama sonuçlarını gösterir.

Eğer HelpNameSpace özelliği ayarlanmışsa artık F1e basınca HelpString katarı görüntülenmez. Fakat herhangi bir kontrol için belirtilen bu katarı HelpProviderın sunduğu HelpProvider.GetHelpString metodunu aşağıdaki gibi kullanarak gösterebiliriz;

myHelpProvider.GetHelpString(Button1)

Kâsım GÜLCAN
SQLNedir?com