Makale Özeti

Bu makalede Microsoft'un yeni sayılabilecek kurumsal performans yönetim uygulaması Performance Point Server 2007'nin 3 ana modülünün teorik detayları bize gelecekteki teknik detaylar için rehber oluyor.

Makale

Bu makalemizde teknik detaya girmeden Performance Point Server 2007 (PPS 2007) yeteneklerini irdelemeye çalışacağız. PPS 2007, üç farklı hizmeti birleştiren bir araçtır. Monitoring, Analytics, Planning. Bu hizmetlerin detaylarına inerek neler yapabileceğimizi biraz daha detaylı inceleyelim:Monitoring

Performance Point Server, scorecard'lar oluşturmak için anahtar performans göstergelerini (KPI -Key Performance Indicator-) kullanır. Ardından hazırlanan scorecard'lar dashboard'lar içerisine koyulur ve son kullanıcının bilgilere erişmesi sağlanır. Aslında bu şekilde bir şirket için karneleme yapılmış olur. Monitoring ile hedeflenen temel unsurlar şunlardır :

 • Şirket stratejisi üzerinde üzerinde doğru ilerleyebilmek için strateji takip mekanizmasını, üzerine aksiyon alınabilir parçalara bölmek.
 • Takım ve şirket hedeflerinde ne durumdayızı istenildiği zaman görebilmek.
 • Bir bölge, alt bölge ya da satış ekibinin şu anki durumu ile şirket hedeflerinin karşılaştırılması. Bireysel hedeflerin ve gerçekleşen değerlerin, şirket stratejisi üzerinde nasıl bir etki yaptığını incelemek.

Şirketin bütün hedef ve stratejileri ile ne durumda olduğunun bilgisi için görsel ve interaktif parçalar olan scorecard ve dashboard'lardan faydalanılır. Bu parçalar ile sadece basit monitoring'in ötesinde işlerin neden bu şekilde gittiği analiz edilebilir. KPI'lar sayesinde hedef-güncel durum analizleri, çeşitli alt-kırılım göstergeleri ile yapılabilir. Performance Point Server'ın monitoring için kullandığı araç Dashboard Designer dır. Bu araç ile KPI'lar oluşturulabilir; scorecard'larda birleştirilebilir, scorecard'daki bilgilere destek olacak interaktif raporlar tasarlanabilir ve bütün bunlar varsa çeşitli dokümanlarla birleştirilerek son kullanıcıya sunmak üzere bir dashboard'da toplanır.Bir scorecard'ı şirket stratejisinin görsel temsili olarak niteleyebiliriz. PPS, scorecard ile bazı hedeflere erişmeye çalışırken aynı zamanda başka göstergeleri de takip ederek analiz yapabilme imkanı sunar. Örneğin bir bankanın genel karlılık hedeflerine göre gerçekleşen değerlerini takip eden bir scorecard'da karlılık artıyorsa dahi bu göstergeleri şubeler ya da gelir kalemlerine göre analiz etmek mümkündür.Bir dashboard ise grafikler, raporlar, scorecard'lar ve çeşitli dokümanlardan oluşan görsel bir koleksiyondur. Özel bir girişimin süreç takibi, bir operasyonun efektifliği ya da satış tahminleri karşısındaki gerçek değerlerin gidişatının monitör edilmesine yardımcı olur. İyi tasarlandığında şirketin genel ya da özel gidişatı hakkında hızlı bir şekilde fikir sahibi olunmasını sağlar. Ardından dashboard'lar genellikle SharePoint ortamına yayınlanarak organizasyon içerisindeki ilgili karar vericilerin kullanımına açılabilir.

Performance Point Server 2007 içerisindeki Dashboard Designer, Office Business Scorecard Manager 2005 içerisindeki Scorecard Builder aracı yerine gelmiştir diyebiliriz. Çünkü PPS öncesi KPI listeleri hazırlamak ve yayınlamak için Scorecard Manager 2005'i kullanıyorduk.

Analytics

Şimdi de Performance Point Server'ın analitik yeteneğine bir göz atalım. PPS 2007 içerisideki entegre Pro Clarity ve aslında monitoring için kullanılan Dashboard Designer araçları ile zengin ve güçlü analitik yetkinlikler, neden sorusuna cevap verebilir. Örneğin;

 • Bir göstergenin performans beklentisi yüksek iken neden düşük geldi?
 • Neden satış temsilcilerinin biri düşük performans gösteriyor?
 • Neden bir tahmin değeri, güncel değerden uzakta?

Bu soruları aklımıza getiren monitoring sonuçları iken bunların cevaplarını bize verecek olan analytics bileşenleridir. Tabi ki bu sorulara hızlı bir şekilde cevap bulabilmek, olay karşısında aynı hızda aksiyon alınabilmesi anlamına gelir.

PPS 2007'de monitoring yanında analyse bileşeni satın alınmak istenirse önceden bağımsız olarak kullanılan Pro Clarity 6.3 ürünü dahil edilir. Ayrıca önümüzdeki yıla kadar da bağımsız olarak satılacaktır. Dashboard Designer ise Pro Clarity kadar olmasa da analiz için interaktif raporların hazırlanmasına yardımcı olur. ProClarity ve Business Scorecard Manager kendi içlerinde çeşitli kuvvetli özelliklere sahiptir. Fakat her ikisi de dashboard, scorecard, rapor, grafik için kullanılabildiklerinden benzer işlere de ev sahipliği yapmaktadırlar. Bunların yanında;

 • PPS 2007'nin analiz araçları kullanılarak gelişmiş görsel destek sayesinde verinin derinliklerine rahatça inilebilmesini sağlar.Bunu yaparken performans haritaları, ayrışım ağaçları gibi şablonları hazır grafik raporlar kullanılabilir; bu sayede şirketn herhangi bir zamandaki güncel durumu gözler önüne serilebilir.
 • Web üzerinden gerçekleştirilebilen chart işlemleri aynı zamanda excel ve powerpoint dokümanlarına çıktı alınabilir.
 • PPS ile bir sql server analiz servis kübüne bağlanılabilir ve farklı boyutlar (dimension) değerlendirilerek analiz edilebilir (Analytic Grid vb.), yani bir rapor üzerinde farklı bir boyuta geçmek mümkündür. Bu yüzden office artık web component'i geliştirmeye geliştirmeye devam etmeyecek.
 • Analytics bileşenleri .Net uygulamalarına gömülebilir.
 • Çalışmalar Excel 2007'e alınıp off-line modda çalışmaya devam edilebilir.
 • Data Mining (veri madenciliği) algoritmaları kullanılarak gelecek tahmini yapılabilir

Planning

Performans Point Server'ın üçüncü parçası planning modülüdür. PPS 2007'nin Monitoring modülü, Office Business Scorecard Manager 2005 ürününün geliştirilmiş hali ve Analyse modülü, Pro Clarity ürününün kendisi iken Microsoft, Planning modülünü PPS 2007 için sıfırdan geliştirmiştir.

Bir şirket için stratejik planlar, sene başında yapılan satış tahminleri, fiyatlandırmalar ve bütçeler oluşturmak için çokça zaman, iş gücü ve yeterince veri gerekir. Ayrıca birçok şirket bu bilgileri sadece ihtiyaç olduğunda günceller.PPS 2007'nin planlama modülü, sürece dahil olan kullanıcıların planlamayı, bütçelemeyi ve gerçek zamanlı tahminleri etkilemelerini ve sürekli katkı sağlamalarını sağlar. Bunu yaparken tanıdık ve kullanımı kolay MS Office ortamı kullanılır.MS Office Excel, son kullanıcıların yaptıkları değişiklikleri,planlama verisini saklayan merkezi bir veri modeline gönderdikleri bir planlama arayüzü olarak kullanılır. PPS 2007'de planlama modülü için toplam 3 bileşen bulunmaktadır : Bu bileşenlerden bir tanesi sunucu, iki tanesi ise istemci taraflıdır. Sunucu bileşeninin adı, Planning Server'dır. İstemci bileşenleri ise Planning Business Modeler ve PerformancePoint Add-in for Excel'dir. Excel 2007 ortamında gerçekleştirilen planlama, her seviyeden çalışanın dahil olabileceği esnek bir modelleme ortamı sunmaktadır. Planlamanın teknik detaylarına ineceğimiz makalelerde göreceğiz ki PPS 2007'nin bu modülü arka planda Sql Server Analyse Service ile OLAP küpleri mantığını kulanır; ancak küp tasarımı ezberimizi bozacak şekilde yeni bir terminoloji ile gerçekleştirilmektedir. Planlama modülü ile ilgili söylenebilecek diğer şeyler ise şu şekilde özetlenebilir :

 • PPS 2007 veri modelleri, sofistike finansal modellerden basit bütçe modellerine kadar bir şirkette kullanılan çeşitli iş modelleri üzerine kuruludur.
 • What-if senaryıları kurulabilir.
 • Planlama ya da bütçeleme değiştiğinde arka planda karnelerin hızla güncellenmesi ihtiyacını karşılar.
 • Bütçe planlamasında, çeşitli şirketlerin birbirleri üzerindeki hisselerine bağlı olarak bazı kurallar oluşturulabilir.

Başka bir makalede görüşmek dileğiyle... 


Kaynak : http://www.microsoft.com/business/performancepoint/