Makale Özeti

.NET Framework’te yer alan genel araçları incelediğimiz yazı dizimizin son bölümüne hoşgeldiniz. Önce şimdiye kadarki bölümlerde hangi araçları incelediğimizi görelim;

Makale

.NET Framework’te Yer Alan genel Araçlar – 5/5

 

.NET Framework’te yer alan genel araçları incelediğimiz yazı dizimizin son bölümüne hoşgeldiniz. Önce şimdiye kadarki bölümlerde hangi araçları incelediğimizi görelim;

 

 

·          Assembly Generation Utility (al.exe)              1. Bölüm

·          Assembly Registration Utility (gac.exe)          1. Bölüm

 

·          MSIL Assembler (ilasm.exe)                           2. Bölüm

·          MSIL Disassembler (ildasm.exe)                     2. Bölüm

 

·          C++ Compiler (cl.exe)                                    3. Bölüm

·          C# Compiler (csc.exe)                                    3. Bölüm

·          VB Compiler (vbc.exe)                                    3. Bölüm

·          PE File Viewer (dumpbin.exe)                         3. Bölüm

 

·          Type Library Exporter (tlbexp.exe)                 4. Bölüm

·          Type Library Importer (tlbimp.exe)                 4. Bölüm

 

Bu bölümde ise 3 önemli aracı, XML Schema Definition Tool (xsd.exe), Shared Name Utility (sn.exe) ve Web Service Utility (wsdl.exe) araçlarını inceleyeceğiz.

 

 

XML Schema Definition Tool (xsd.exe)

XML Şema Tanımlama Aracı  XML şemaları ile çalıştığınız durumlarda oldukça işinize yarayacaktır. XSD dili sayesinde aşağıdaki dönüşümleri kolayca yapabilirsiniz.

·          XDR à XSD

·          XML à XSD

·          Sınıf à XSD

·          XSD à Sınıf

·          XSD à Dataset

 

XDR à XSD

XDR şeklinde biçimlendirilmiş bir dosyayı XSD’ye dönüştürmek için aşağıdaki sözdizimini kullanmanız gereklidir:

 

xsd  [seçenekler]  dosya.xdr

 

 

XML à XSD

XML şeklinde biçimlendirilmiş bir dosyayı XSD’ye dönüştürmek için aşağıdaki sözdizimini kullanmanız gereklidir:

 

Xsd  [seçenekler]  dosya.xml

 

 

Sınıf  à XSD

Varolan sınıflarınızı xsd.exe aracını kullanarak (.exe veya .dll uzantılı dosyayı belirterek) XSD’ye dönüştürebilirsiniz. Aynı zamanda assembly içindeki XSD’ye dönüştürmek istediğiniz belirli bir sınıfı /type seçeneği ile belirtebilirsiniz. Eğer type ifadesini kullanmazsanız, assembly içindeki tüm türler dönüştürülür. Sözdizimi aşağıdaki gibidir:

 

XSD [/TYPE:türadı] assemblyDosyası

Veya

XSD [/T:türadı] assemblyDosyası

 

 

XSD à Sınıf

Bir XSDyi yeniden sınıfa dönüştürmek için “/classes” veya “/c” seçeneklerini kullanıyoruz. XSD şeması içerisinde sınıfa dönüştürmek istediğiniz belirli bir öğeyi belirtebilirsiniz. Aynı zamanda kullanılmasını istediğiniz dilide belirtebilirsiniz. Genel sözdizimi aşağıdaki gibidir:

 

Xsd /CLASSES

Xsd /ELEMENT:öğe  (sınıfa dönüştürülecek öğe)

Xsd /NAMESPACE:alanadı

Xsd /LANGUAGE:dil /URI:uri   dosya.xsd

 

veya

 

Xsd /C E:öğe /N:alanadı /L:dil /U:uri   dosya.xsd

 

 

XSD à DataSet

Bir XSDyi DataSete dönüştürmek için “/dataset” veya “/d” seçeneklerini kullanıyoruz. Yine XSD içinde DataSete dönüştürmek istediğiniz belirli bir öğeyi belirtebilirsiniz. Sözdizimi aşağıdaki gibidir:

 

Xsd /D [DataSet]   dosya.xsd

 

 

 

 

Shared Name Utility (sn.exe)

Beş bölümlük yazı dizisi boyunca sıkça bahsettiğimiz sn.exe aracına geldi sıra. Sn.exe, paylaşılan bileşenlerin unique adlara sahip olmalarını sağlar. Her paylaşılmış bileşen özel bir anahtar ile imzalanır ve public key ile yayınlanır. Aşağıdaki tablo sn.exe aracının kullanımı ile ilgili bazı seçenekleri listeliyor:

 

Seçenek

Açıklama

/?

Sn.exe aracına ait komut satırı yardım dosyasını görüntüler

/-d keycontainer

Bu seçenek keycontainerı CSP’den çıkartmak için kullanılır.

/I anahtardosyası  anahtardosyasıadı

Bu seçenek anahtar dosyasındaki anahtar çiftini okur ve keycontainera ekler.

-k keyfile

Bu seçenek yeni bir anahtar çifti oluşturur ve anahtar dosyasına yazar.

-v assembly

Bu seçenek assemblya ait paylaşılmış adı denetlemekte/doğrulamakta kullanılır.

 

 

 

 

Web Service Utility (wsdl.exe)

Wsdl.exe asp.net web servisleri ve istemcileri için proxyler oluşturmamıza yardımcı olur. Wsdl.exe genellikle web servisleri için proxy sınıfları oluşturmakta kullanılır.

 

Wsdl /command:proxy

Wsdl /path:path

Wsdl /language:dil

Wsdl /namespace:alanadı

Wsdl /out:çıktı

Wsdl /protocol:protokol

Veya

Wsdl /c:proxy

Wsdl /pa:path

Wsdl /l:dil

Wsdl /n:alanadı

Wsdl /o:çıktı

Wsdl /p:protokol

 

Path parametresi, SDL dosyasının alınabileceği bir servis tanımlama dosyasının veya URI’nin lokal dizinidir. Language parametresi output-proxy kaynak dosyasında kullanılacak dili tanımlamakta kullanılır. Bu parametrenin değeri C#, VB veya JS olabilir. Output-source dosyası  output seçeneğiyle belirlenir. Protocol, proxy’nin web servisi ile iletişim kurarken kullanacağı protokolü tanımlamakta kullanılır. .NET Framework tarafından bizlere sunulan alternatifler; SOAP, HttpGet ve HttpPost tur. ProtocolInfoImporter sınıfından kendinize özgü bir protokol geliştirdiyseniz burada kendi protokolünüzüde kullanabilirsiniz.

 

 

Dizimizin son aracınıda inceledik ve yazı dizisinin sonuna geldik. .NET Framework ile kullanabileceğiniz araçlar elbette bunlarla sınırlı değil. Biz en sık kullanılan araçları kısaca inceledik, bu dizinin asıl amacı, bu araçlardan habersiz olan .net geliştiricilerine, .NET Framework’ün işlerini kolaylaştırmak için sunduğu araçları tanıtmaktı.

 

 

 

Kaynak:

.NET Framework SDK

O’R .NET Frm. Essentials