Makale Özeti

.NET Framework içindeki en önemli araçları incelediğimiz yazı dizimizin üçüncü bölümüne hoşgeldiniz.

Makale

.NET Framework’te Yer Alan genel Araçlar – 3/5

 

.NET Framework içindeki en önemli araçları incelediğimiz yazı dizimizin üçüncü bölümüne hoşgeldiniz. Dizinin ilk bölümünde Assembly Generation Utility (al.exe) ve Assembly Registration Utility (gac.exe) araçlarını, ikinci bölümde MSIL Assembler (ilasm.exe) ve MSIL Disassembler (ildasm.exe) araçlarını incelemiştik. Bu bölümde ise ilk iki bölümdekinden farklı olarak dört araç inceleyeceğiz. Bunlar C++ Compiler (cl.exe), C# compiler (csc.exe), VB Compiler (vbc.exe) ve PE File Viewer (dumpbin.exe) araçları.

 

Not: Bu yazı dizisinde yer alan pek çok kavram “Common Language Runtime” başlıklı yazıda detaylı olarak açıklanmıştır. Kavramlarla ilgili takıldığınız noktalarda bu makale büyük ihtimalle sorununuzu çözmenide yeterli olacaktır.

 

 

C++ Compiler (cl.exe)

Aşağıda C++ derleyicisi ile ilgili sık kullanılan bazı seçenekler görülmektedir:

 

Seçenek

Açıklama

/CLR veya /COM+

Bu seçenekler derleyicinin kodu .NET Runtime managed code şekilde derlemesini sağlar.

/entry:metotadı

C++ managed kod için bu seçenek ana giriş noktası fonksiyonunu tanımlar.

/link

Bu seçenek derleme ve link adımlarını birleştirir.

/out:dosyaadı

Kaydedilecek dosya adını belirtir.

 

 

C# Compiler (csc.exe)

Aşağıda C# derleyicisi ile ilgili sık kullanılan bazı seçenekler görülmektedir:

 

Seçenek

Açıklama

/a.keyfile:anahtardosyasıadı

Anahtardosyasıadı assemblyın imzalanmasında kullanılacak anahtar çiftini içeren anahtar dosyasını temsil eder.

/a.version:sürüm

Assemblyların sürümlendirilmesinde kullanılır.

/debug

Bu seçenek ile derleyici kaydedilecek dosyaya debug bilgisini ekler.

/define:sembol veya

/d:sembol

C++ ile benzer bir seçenek olan bu seçenek, preprocessor sembollerinin tanımlanmasında kullanılır.

/help

C# derleyicisine ait komut satırı yardım bilgileri.

/main:sınıfadı

Eğer farklı sınıflarda birden çok main entry point varsa, uygulama için kullanmak istediğiniz sınıftaki main entry pointi belirtmeniz gerekir. Bu seçenek, bu işlemin yapılmasında kullanılır.

/out:dosyaadı

Kaydedilecek dosyanın adının belirlenmesinde kullanılır.

/reference:kütüphaneadı veya

/l:kütüphaneadı

Bu seçenek tek veya çoklu kütüphanelerin derleme işlemiyle include edilmesini sağlar. Çoklu kütüphaneleri ayırmak için noktalı virgül “;” kullanmak gerekir.

/target:exe|library|winexe  veya

/t:exe|library|winexe

Bu seçenek kaydedilecek dosyanın formatının belirlenmesinde kullanılır. Konsol uygulamaları için exe, DLL’ler için library, windows form uygulamaları için winexe seçilir.

 

 

Visual Basic Compiler (vbc.exe)

Aşağıda Visual Basic derleyicisi ile ilgili sık kullanılan bazı seçenekler görülmektedir:

 

Seçenek

Açıklama

/cls

Bu seçenek CLS (common language specification) denetimini açar.

/debug

Bu seçenek kaydedilecek dosyaya debug bilgisini ekler.

/define:sembol  veya

/d:sembol

Bu seçenek preprocessor sembollerinin tanımlanmasında kullanılır.

/help  veya /?

VBC için komut satırı yardımı.

/keycontainer:keycontainer

Keycontainer assemblyın imzalanmasında kullanılacak anahtar çiftini içeren key containerı temsil eder. Key container oluşturmak ile ilgili bilgi için SN.exe dosyasını inceleyiniz.

/keyfile:anahtardosyasıadı

anahtardosyasıadı assemblyın imzalanmasında kullanılacak anahtar çiftini içeren anahtar dosyasını temsil eder. Anahtar dosyası oluşturmakla ilgili bilgi için sn.exe dosyasını inceleyiniz.

/main:sınıfadı

Eğer farklı sınıflarda birden çok main entry point varsa, uygulama için kullanmak istediğiniz sınıftaki main entry pointi belirtmeniz gerekir. Bu seçenek, bu işlemin yapılmasında kullanılır.

/out:dosyaadı

Kaydedilecek dosyanın adının tanımlanmasında kullanılır.

/optionexplicit[+/-]

Değişkenlerin explicit veya inplicit tanımlanmasını zorlamak için optionexplicit’i açar veya kapatır. Varsayılan değeri açıktır.

/optionstrict[+/-]

Optionstrict’i açar veya kapatır. Varsayılan değeri açıktır.

/reference:kütüphaneadı  veya

/r:kütüphaneadı

Bu seçenek tek veya çoklu kütüphanelerin derleme işlemiyle include edilmesini sağlar. Çoklu kütüphaneleri ayırmak için noktalı virgül “;” kullanmak gerekir.

/target:exe|library|winexe  veya

/t:exe|library|winexe

Bu seçenek kaydedilecek dosyanın formatının belirlenmesinde kullanılır. Konsol uygulamaları için exe, DLL’ler için library, windows form uygulamaları için winexe seçilir.

 

 

PE File Format Viewer (dumpbin.exe)

Aslında dumpbin yeni bir araç değil. .NET Framework IL kodu genişletilmiş PE formatı içinde barındırsada, bu eski araç exe veya dll dosyalarının yapısının incelenmesinde, binary dosyaların import ve export girişlerini listelemekte halen oldukça kullanışlıdır. Bu aracın kullanımına ilişkin sözdizimi genellikle aşağıdaki gibidir:

 

Dubpbin [seçenekler] Pedosyası

 

Aşağıdaki tablo bu sözdizimindeki seçenekler ifadesiyle kastettiğimiz seçeneklerden en sık kullanılanlarını listeliyor.

 

Seçenek

Açıklama

/all

PE dosyasına ilişkin tüm bilgileri görüntüler.

/exports

PE dosyasına ait tüm exports bilgilerini görüntüler.

/header

PE dosyasının başlık bilgisini görüntüler.

/imports

PE dosyasına ait tüm imports bilgilerini görüntüler.

 

 

Dizinin 3. yazısınında sonuna geldik. Bir sonraki yazıda Type Library Exporter ve Type Library Importer araçlarını inceleyeceğiz.