Makale Özeti

.NET Framework içindeki en önemli araçları incelediğimiz yazı dizimizin ikinci bölümüne hoşgeldiniz.

Makale

.NET Framework’te Yer Alan genel Araçlar – 2/5

 

.NET Framework içindeki en önemli araçları incelediğimiz yazı dizimizin ikinci bölümüne hoşgeldiniz. Dizinin ilk bölümünde Assembly Generation Utility (al.exe) ve Assembly Registration Utility (gac.exe) araçlarını incelemiştik. Bu bölümde yine iki araç inceleyeceğiz. Bunlardan ilki MSIL Assembler (ilasm.exe) ve MSIL Disassembler (ildasm.exe).

 

Not: Bu yazı dizisinde yer alan pek çok kavram “Common Language Runtime” başlıklı yazıda detaylı olarak açıklanmıştır. Kavramlarla ilgili takıldığınız noktalarda bu makale büyük ihtimalle sorununuzu çözmenide yeterli olacaktır.

 

 

MSIL Assembler (ilasm.exe)

Bu araç MSIL kodu alarak .NET framework üzerinde bir uygulamanın çalışması için ihtiyaç duyulan MSIL ve metadatayı içeren bir Porable Executable dosya haline dönüştürür. Bu araç MSIL-uyumlu derleyiciler geliştirmek isteyen/geliştiren geliştiriciler için oldukça faydalıdır. Bu araç sayesinde yapılması gereken tek işlem, kaynak kodu MSIL’e dönüştürecek bir derleyici geliştirmektir.  Ilasm.exe işin geri kalanını yani MSIL içeriği, .NET Framework üzerinde çalışabilecek PE formatına dönüştürme işlemini gerçekleştirecektir. MSIL Assembler için genel sözdizimi aşağıdaki gibidir;

 

İlasm [seçenekler] MSILdosyaadı

 

Aşağıda bu araçla ilgili en önemli parametreleri görebilirsiniz.

 

Seçenek

Açıklama

/debug

Bu seçenek, kaydedilecek PE dosyanın yerel değişkenler, arguman adları ve satır numaraları gibi debug bilgilerini içermesini sağlamak için kullanılır. Bu seçenek, debug build için oldukça kullanışlıdır.

/dll

Bu seçenek bir .dll dosyası üretir.

/exe

Bu seçenek bir .exe dosyası üretir.

/output=dosyaadı

Dosyaadı, kaydedilecek dosyanın adını temsil eder.

/?

Bu seçenek, yardım bilgilerini görüntüler

 

 

MSIL Disassembler (ildasm.exe)

Bu araç, .NET Framework üzerinde çalışmak için hazırlanmış bir PE dosyasından MSIL kodu üretir. Bu aracın kullanımı için genel sözdizimi aşağıdaki gibidir:

 

ildasm [seçenekler] PEDosyaadı

 

Aşağıda bu araçla ilgili bazı önemli seçenekleri görebilirsiniz.

 

Seçenekler

Açıklama

/out:dosyaadı

Bu seçenek görsel bir diyalog kutusu yerine dosyaya gidilmesini sağlar.

/linenum

Orijinal satırlara referans içermesini sağlar.

/source

Bu seçenekle orijinal satırlar yorum olarak görülür.

/text

Çıktı bir konsol ekranında görüntülenir.

/tokens

Bu seçenekşe metadata izleri sınıf olarak görüntülenirler.

 

 

 

 

İkinci yazınında sonuna geldik. İlk yazıdada yazdığım gibi, bu araçları henüz kullanmadıysanız ve .NET ile yazılım geliştirecekseniz, bu araçları deneyerek burada yer vermediğim parametreleride görmenizi ve denemenizi öneririm.

 

Bir sonraki yazıda C++, C# ve VB.NET derleyicilerini inceleyeceğiz.

 

 

Kadir Sümerkent

kadirsumerkent@msn.com

ICQ: 162200997