Makale Özeti

Sadece ASP.Net uygulamaları değil tüm web uygulamalarımızda sitil dosyaları kullanırız.Bunda amaç elbette ilk etapta göze hoş gelen web uygulamaları yaratmak, web uygulamanızda tasarım açısından bir stabilite sağlamak ve belki bazı kavramlara daha çok dikkat çekmek vardır. Sitilden kastımız web kontrollerinin rengi, yüksekliği, genişliği, fontu,vs. Tüm bunlar için bir çoğumuz CSS(Cascading Style Sheet) dosyaları kullanmakta, bir kısmımız ise tüm kontrollerin sitillerini tasarım aşamasında tek tek vermekteyiz. Bu yazıda konu aldığım kavram ise .Net Frameworkün web class ını kullanarak sitil fonksiyonları yaratmak ve runtime da bunları web kontrollerimiz ile eşleştirmek.

Makale

.Net Framework İle Sitil Kontrolü

Sadece ASP.Net uygulamaları değil tüm web uygulamalarımızda sitil dosyaları kullanırız.Bunda amaç elbette ilk etapta göze hoş gelen web uygulamaları yaratmak, web uygulamanızda tasarım açısından bir stabilite sağlamak ve belki bazı kavramlara daha çok dikkat çekmek vardır. Sitilden kastımız web kontrollerinin rengi, yüksekliği, genişliği, fontu,vs. Tüm bunlar için bir çoğumuz CSS(Cascading Style Sheet) dosyaları kullanmakta, bir kısmımız ise tüm kontrollerin sitillerini tasarım aşamasında tek tek vermekteyiz. Bu yazıda konu aldığım kavram ise .Net Frameworkün web class ını kullanarak sitil fonksiyonları yaratmak ve runtime da bunları web kontrollerimiz ile eşleştirmek.

Birazdan örneğinide yapacağımız bu uygulamada System.Web.UI.WebControls.Style Class ı kullanarak web kontrollerimize dinamik görünüm özellikleri katacağız. Peki hangi özellikler üzerinde oynama yapabiliriz:

- BackColor
- BorderColor
- BorderStyle
- BorderWidth
- CSSClass
- Font
- ForeColor
- Height
- Width

gibi özellikleri dinamik olarak kontrol edebiliriz.

Şimdi basit ve özellikle sık kullandığımız web kontrollerinden oluşan bir sayfa dizaynı hazırlayalım.İlk olarak yapacağımız şey değiştireceğimiz sitiller için bir Sitil fonksiyonu oluşturmak.

private Style Sitil_Olustur(Color arkaplanRenk, Color onplanRenk, int kenarlıkGenislik, string fontIsim, int fontBoyut, bool fontKalin, bool fontItalic
/* Bu alana farklı parametreler atayabilirsiniz */)
{
Style s = new Style();
s.BackColor = arkaplanRenk;
s.ForeColor = onplanRenk;
s.BorderWidth = kenarlıkGenislik;
s.Font.Name = fontIsim;
s.Font.Size = fontBoyut;
s.Font.Bold = fontKalin;
s.Font.Italic = fontItalic;
return s;
}

Şimdi ise bu fonksiyondan gelen değerleri ilgili webcontrol ile eşleştirecek bir function yazıyoruz:

private void Sitil_Ayarla(System.Web.UI.WebControls.WebControl ctrl, Style s)
{
ctrl.ApplyStyle(s);
}

Ve artık button umuzun OnClick olayına bu fonksiyonları çağıran ve başlangıçtaki sitilimizi değiştiren kodlarımızı yazabiliriz.

private void Button1_Click(object sender, System.EventArgs e)
{
Style st = Sitil_Olustur(Color.Blue, Color.Yellow, 3, "Verdana", 10, true, true);
Sitil_Ayarla(TextBox1, st);
st = Sitil_Olustur(Color.Yellow, Color.Black, 2, "Verdana", 12, true, true);
Sitil_Ayarla(Button1, st);
st = Sitil_Olustur(Color.Blue, Color.Green, 2, "Verdana", 12, true, true);
Sitil_Ayarla(ListBox1, st);
}


Tüm bunların sonunda elde edeceğimiz çıktı ise ;Uygulama dosyalarını indirmek için tıklayınız


Evren AYAN
www.evrenayan.net