Makale Özeti

mp3 dosyasından ID TAG okuyoruz

Makale

VB.net ile mp3'lerin ID TAG Özelliklerini Okuyoruz

Bu makalede mp3 dosyasinin id3 v1.0 formatındaki özelliklerini yani albüm ismi, şarkıcı ismi, şarkı türü vs. gibi özelliklerin tutulduğu tanımlayıcı kısıma müdahale edeceğiz.

                                                   

 

Yukarıdaki resimden de görüleceği gibi mp3 dosyasının id3 v1.0 formatındaki bilgileri 128 bitlik bir kısımda tutulmaktadır. Şimdi bu bitlerin neler olduğuna bakalım.

TAG : İlk 3 bit TAG bilgisinin olup olmadığına dair veriyi

TITLE : 3-33 bitleri o mp3 dosyasındaki ses kaydının başlığı

ARTIST : 33-63 bitleri ses kaydının kime ait olduğunu

ALBUM : 63-93 bitleri ses kaydının albüm bilgisini

YEAR : 93-97 bitleri ses kaydının hangi yıla ait olduğu bilgisini

COMMENT : 97-125 arası bitler ses kaydı hakkında girilebilecek yorum bilgilerini

TRACK : Kayıt numarası

GENRE : Müzik türü hakkında bilgi

ID3 bilgilerimizi de tanıdıktan sonra nasıl bu bilgileri okuyacağımıza bakalım.

Yukarıdaki şekilde bir form tasarlayıp formun arka planında çalışacak kodlarımızı da yazalım.

 

 

 

 

Bu şekilde mp3 dosyalarımızın özelliklerini forma yerleştirdiğimiz textboxlarda görmemiz mümkün olacaktır.

Eklememiz gereken class dosyaları da yukarıdaki şekilde olacak. Başka makalelerde görüşmek üzere.

P.S : Sayın hocam Mecit KIRAY' a yardımlarından dolayı teşekkür ederim.